Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 1/2017

Detta är August Ludvig Hartwalls stiftelses femte nyhetsbrev, och första för året 2017. Detta nyhetsbrev handlar bland annat om våra donationer under år 2016, en uppdatering av HAPPY, om Aseman Lapsets ”Walker” buss samt om en 6 stiftelsers gemensamma stordonation till Unicef.


Donationer under 2016

Totalt donerade August Ludvig Hartwalls stiftelse 127 441,90€ under år 2016 för tre olika ändamål. Dessa ändamål var ”Understöd till familjer och personer i behov av hjälp”, ” Främjandet av ren miljö” och ”Krisdonationer”.

Understöd till familjer och personer i behov av hjälp

Till denna målgrupp donerades 83% av de totala medlen. Donationerna gjordes till Unicef (Vietnam), Aseman Lapset, Kansainvälinen hiihtokoulu, Icehearts, Krisjouren för unga, Rädda Barnen, Poikien talo, Tyttöjen talo och Hope Ry.

Främjandet av ren miljö

Till denna målgrupp donerades 12% av de totala medlen. Donationerna gjordes även detta år till John Nurminens stiftelses Östersjöprojekt. Projektet har genomfört många fina åtgärder för att rena vattnet i Östersjön. Projektets mål är att förebygga eutrofieringen av Östersjön och åstadkomma en synlig förbättring av havets tillstånd.

Krisdonationer

Till denna målgrupp donerades 5% av de totala medlen. Eftersom det är många krig, katastrofer och flyktingströmmar runt om i världen beslöt ALH stiftelses styrelse att göra en donation till Unicef, barnens katastroffond.

Läs mera om de projekt vi donerat till här.

 


Uppdatering av HAPPY

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och Familjen Paulig har år 2016 förenat sina filantropiska ambitioner i den inofficiella sammanslutningen HAPPY - Hartwall Ahlström Paulig Perheet Yhdessä, genom vilken vi vill visa och ta globalt ansvar. ALH stiftelsen har i februari 2016 ingått ett treårigt avtal med Finlands UNICEF om att stöda utbildning av handikappade barn i Vietnam. Av projektet som finansieras av de tre familjerna och förverkligas av UNICEF berörs 1,3 miljoner handikappade barn i Vietnam samt deras familjer. På det här konkreta sättet vill ALH stiftelsen visa att vi känner och tar vårt globala ansvar. ALH stiftelsen vill även inspirera andra familjer, organisationer, individer och företag att delta i globala filantropiska projekt, till exempel som vi – tillsammans. 

För tillfället väntar vi på projektets första rapport, ur vilket det kommer fram resultatet av det första årets arbete. En grupp bestående av medlemmar från de tre familjerna reser på fältresa till Vietnam under hösten 2017. Både om resan och den kommande rapporten kommer vi att berätta om på Happy-projektets facebook sida

Läs mera om projektet under Aktuellt på stiftelsens hemsida och på Unicefs egna sidor om projektet.

 


Aseman Lapsets Walker - buss

Aseman Lapset ry är en politiskt och religiöst obunden landsomfattande förening som grundats 1990. Till verksamheten hör att stöda barn och ungdomars sunda växt, samt att stöda växelverkan mellan ungdomar och fullvuxna. I sin strategi har Aseman Lapset definierat sin uppgift som att öka fullvuxnas närvaro i ungdomarnas vardag.

Ett sätt att nå ungdomar och att kunna reagera på ett behov någonstans i huvudstadsregionen är genom Walkers-bussen. Detta är en buss inrett till ett café. Med hjälp av bussen har Aseman Lapset nått ungdomar som de inte annars kunnat nå. De har uppnått bra resultat t.ex. genom att helt tydligt minska på polisuppdrag i det området bussen verkat. Den nuvarande bussen är dock gammal och har börjat krångla. ALH stiftelses styrelse beslöt därmed att donera till Aseman Lapset öronmärkt till en ny buss. 

Aseman Lapset har efter en lång sökning troligen hittat en lämplig buss. Detta var dock inte helt lätt, eftersom en mekaniker måste undersöka varje kandidat för att med hjälp av TraFi försäkra sig om att de gör ett gott köp.

Läs mera om Aseman Lapset här.


Gemensam stordonation till Unicef för barn i Syrien

Eva Ahlströms stiftelse gjorde i januari en betydande donation till UNICEF till förmån för barnen i Syrien. Samtidigt utmanade de en mängd andra stiftelser att delta. Detta var en utmaning August Ludvig Hartwalls stiftelse antog, tillsammans med flera andra stiftelser. De andra stiftelserna var Otto A. Malms donationsfond, Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms minne och Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Det totala insamlade beloppet steg till 135.000 €. Medlen används till förmån för Syriens barn inom Syrien och i grannländerna. UNICEF förser barn och familjer bl.a. med tillgång till rent dricksvatten och sanitetsprodukter, hälsovård och strävar också efter att ge barnen möjlighet till skolgång.

Läs mera om donationen här.


Kom ihåg Cafe Mehuhetki!

I år igen kommer August Ludvig Hartwalls stiftelse att delta i vårens restaurangdag. Den 20.05.2017 kl 11-15 är vårt bord av läckerheter öppet i närheten av Havsgatans lekpark i Helsingfors. Caféet säljer hembakat samt kaffe och saft. Inkomsterna av caféet går oavkortat i år igen till Rädda Barnens idrottsfadderverksamhet. Välkomna med och göra gott genom att äta gott!


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.