Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Höstmötet - om kris och beredskap

SmåKoms höstmöte äger rum den den 22-23 november i Bromma, Stockholm. Programmet planerades vid styrelsens möte i Karlsborg den 16-17 augusti. Vi börjar på torsdagen kl 11.00 med SmåKoms budget, verksamhetsplan och övriga interna frågor. 

Torsdagens tema för höstmötet kommer att vara kris och beredskap. Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow har preliminärt tackat ja till att medverka med ett föredrag om kommuners åtaganden med utgångspunkt i Försvarsberedningens delrapport. Företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer också att informera. Härjedalens kommun planeras presentera hur sommarens bränder hanterats. 

Här är länk till program, pris och anmälan. 

Josefina Syssner till höstmötet

Kommunforskaren Josefina Syssner besöker höstmötet under fredagen. Hon har nyligen givit ut boken "MIndre många" om kommunal anpassningspolitik. Vi ser fram emot ett intressant föredrag.

 

Två remisser besvarades

Styrelsen antog vid augustimötet två yttranden, som i särskilt uskick tillställts våra medlemmar.

SOU 2018:10, Myndighetsgemensam indelning: Vi tillstyrker att så många myndigheter som möjligt organiseras på ett enhetligt sätt i Sverige. Det underlättar myndigheters kontakter med varandra samt med regionala och lokala organ, och vice versa. I Sverige finns ett behov av långtgående myndighetssamverkan med ett tydligt övergripande ansvar och mandat.  

SOU 2018:22, Ett ordnat mottagande: Vi tillstyrker utredningens huvudförslag om ett rättvist fördelat asylmottagande i samtliga Sveriges 290 kommuner. 

Vi tillstyrker också starkt en struktur för samverkan mellan involverade statliga myndigheter och kommunerna. 

Utredningens mål om att de som får uppehållstillstånd också ska beredas etablering i den kommun där de vistats under asyltiden är väsentligt för att framöver undvika uppslitande förflyttningar av människor som inte själva önskar flytta.

Yttrandena finns nu tillgängliga på vår webb.

Styrelsen i Karlsborg

Från vänster: Hans Jildesten, Ann-Sofie Alm, Peter Lindroth, Ingrid Hugosson, Kristine Hästmark, Bjarne Hald och Yoomi Renström.

30-årsjubileum den 24-26 april 2019 i Vadstena

SmåKom bildades i Vadstena år 1989. Nästa år blir det alltså 30-årsjubileum på Vadstena Klosterhotel i samband med rikskonferensen. Notera datumen, så hoppas vi att under vintern och våren kunna planera ett för jubiléet värdigt program. 

SmåKom digitalt

På SmåKoms webb får du aktuell information och kan se vårt bildspel om fördelarna med att bo i en liten kommun. Här är länken.

SmåKom har också en Facebooksida. Gilla den gärna!

Vi ses till höstmötet den 22-23 november på Best Western Plus Sthlm Bromma.

Skön sensommar & höst!

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.