Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Brev nr 5, 2016

Nätverkskonferens i Zürich 15-17 april

Tema: Läsförståelse


Vi behöver veta vad ni tycker om Nätverkskonferensen i Zürich. För att vi ska kunna skicka stafettpinnen vidare behöver vi få svar på vad som var bra och vad som kan göras bättre i München 2018.
Tillsammans kan vi skapa någonting ännu bättre - svara därför på enkäten ovan redan idag!

 


Tack för ditt deltagande!

På kvällen fredagen den 15 april välkomnades 91 deltagare från 29 olika skolföreningar och svenska skolor i Europa till årets nätverkskonferens. Konferensen började med mingel, dryck och tilltugg på Nordiska roddföreningen i Zürich lokaler som ligger precis vid Zürichsjön. Förutom trevligt sällskap kunde vi under kvällen njuta av sång av den ska skandinaviska kören Nota Bene som sjöng härliga vårsånger.

På lördagen startade konferensen med att Carina Bråkenhielm från Svenska Skolföreningen i Zürich hälsade alla välkomna och presenterade hur föreningen arbetar. Nästa talare var Birgitta Arve från svenska konsulatet i Zürich. Hon berättade om Schweiz, svenskar i Schweiz, likheter mellan Sverige och Schweiz samt om sitt arbete på konsulatet.

Martin Widmark var först ut av de inbjuna föreläsarna på temat läsförståelse. Martin är lärare, författare och engagerad i att få svenska barn att bli bättre på att läsa. Han berättade om sitt projekt “En läsande klass”, varför han startade det, hur det genomförs samt vad innehållet är. Återigen fick vi bekräftat hur viktigt det är läsa för och tillsammans med barn samt att undervisa i läsförståelsestrategier. Vi fick även en inblick i hur Martin arbetar som författare.

Den sista föreläsaren för dagen var Elspeth Randelin. Hon är utbildad lärare men arbetar numer som bibliotekarie på Åland. Hon har genom sin kreativa förmåga genomfört många lyckade projekt som fått barn inspirerade till att läsa mer. Även vi som åhörare fick med oss många nya fantasirika idéer på hur vi kan stimulera eleverna till läsning.

Under dagen fick även Riksföreningen Sverigekontakt, SUF (Svensk undervisning i utlandet) samt Skolverket presentera sina verksamheter för oss. Riksföreningen Sverigekontakt, Lars Bergman, informerade om vad de kan erbjuda utlandssvenskar och hur de kan sponsra skolföreningar och utlandsskolors olika evenemang, exempelvis författarträffar. Rolf Ornbrant, SUF, fick möjlighet att informera oss om konferenser för det kommande året.

Per-Olov Ottosson från Skolverket berättade kort om Skolverkets arbete i Sverige. Vi fick även ta del av satsningen Läslyftet. Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på gemensamt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Som skolförening kan vi inte organisera arbetet kring Läslyftet med statsbidrag men allt material ligger åtkomligt på webben för oss. Se hemsida >>

För att deltagarna även skulle få ta del av vår vackra stad Zürich anordnades en guidad busstur efter lördagens konferenspass. Därefter avnjöts en god gemensam middag på restaurang Commmihalle.

På konferensens sista dag fick vi förmånen att lyssna till Britt Johansson, utbildad mellanstadielärare och lärare i svenska som andraspråk med studier i lingvistik. Hon är även författare till boken ” Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken”. Genrepedagogik stödjer lärarens arbete med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Användandet av genrepedagogik hjälper elever att utveckla både språk och ämneskunskap samtidigt. Britt gav oss många tankeställare och vi fick med oss användbara verktyg i arbetet med våra elever.

Under konferensdagarna var stämningen på topp. Mellan föreläsningara byttes erfarenheter och idéer mellan deltagarna och vi kände att föreläsarna inspirerade till vidare samtal. Deltagande styrelsemedlemmar fick möjlighet att utbyta erfarenheter och funderingar med varandra under en workshop. Workshopen var uppskattad och vi förstod att det finns ett stort behov av att samarbeta kring styrelsefrågor.

Konferensen avslutades med att “stafettpinnen” för anordnandet av nästa nätverkskonferens lämnades över till Svenska skolföreningen i München, den äger rum 2018.


Tack till alla deltagare och medhjälpare som gjorde denna konferens så trevlig!

Svenska Skolföreningen i Zürich, maj 2016


e-post: konferens@svenskaskolforeningen.ch

 


Åhörarkopior & konferensmaterial

Martin Widmark

Se materialet nedan:
Föreläsningsmaterial >> (pdf 19,4 MB)
Workshop >> (pdf 53 K)

Elspeth Randelin

Se materialetet nedan: 
Föreläsningsmaterial >> (pdf 5,7 MB)
Workshop >> (pdf 45 K)

Britt Johansson

Se materialet nedan:

Åhörarkopior >> (pdf 4,8 MB)
Workhop >> (pdf 283 K)

Styrelsens workshop

Se materialet nedan:
Workshopens material >> (pdf 4 MG)
Workshop frågor >> (pdf 98 K)
Sammanfattning_styrelseworkshop >> (pdf 74 K)

Deltagarlista

Ladda ner deltagarlistan för konferensen >>


Konferensen i bilder

Titta gärna in i vårt bildgalleri >>
Bilder från konferensen kommer att publiceras inom kort!


Sponsorer

Vi vill tacka våra sponsorer än en gång! Mer information om dem hittar ni på vår hemsida >>


Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, är en intresseorganisation
för föräldraföreningar eller andra huvudmän, som anordnar svensk, statsunderstödd, undervisning utomlands för närmare 6000 elever.

För mer information - se hemsidan >>

Du får detta brev eftersom du är anmäld som deltagare till Nätverkskonferensen i Zürich 15-17 april, 2016.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter