Pedagogiskt Centrums kursutbud ht 2015

GÖTEBORG Välkommen till Pedagogiskt Centrums intressanta utbildningar i höst!

Nu kan du boka alla kurser, även INSPIRATIONSDAGAR vecka 44.

Utbudet uppdateras kontinuerligt, håll därför utkik på vår hemsida:

 www.pedagogisktcentrum.se


Uppdatering av psykologiska metoder för utredning av lindrig utvecklingsstörning

Föreläsare: Eva Tideman
Datum: tisdag 1 september
Tid: 09.00-16.00
Läs mer

Duga som man är - om barns självkänsla och vuxnas ledarskap

Föreläsare: Petra Krantz Lindgren 
Datum: måndag 7 september
Tid: 13.00-16.00
Läs mer


Normkritik som verktyg för likabehandling och kunskapsutveckling i skolan

Föreläsare: Lotta Björkman
Datum: torsdag 17 september
Tid: 09.00-16.00

Läs mer


Skolverkets nationella utvärdering av slöjdämnet 2015

Föreläsare: Peter Hsselskog
Datum: torsdag 17 september
Tid: 14.00-17.00
Läs mer

Språkutvecklande arbete i förskoleklass Bornholmsmodellen

Föreläsare: Maria Rydkvist
Datum: måndag 21 september
Tid: 13.00-16.30
Läs mer


Trivas, leka och lära - varje elevs bästa fritidshem

Föreläsare: Lars Gustafsson
Datum: torsdag 24 september
Tid: 09.00-12.00
Läs mer

Förstelärarens roll i en välfungerande skola

Föreläsare: Lars Gustafsson
Datum: torsdag 24 september
Tid: 14.00-17.00

Läs mer


Flera språk i förskolan - teori och praktik

Föreläsare: Polly Björk-Willén
Datum: måndag 28 september
Tid: 13.00-16.00
Läs mer

Att läsa utan att förstå

Föreläsare: Åsa Elwér
Datum: tisdag 29 september
Tid: 13.00-16.00
Läs mer


Bedömning utifrån styrdokumenten

Föreläsare: Anna Karlefjärd
Datum: onsdag 30 september
Tid: 14.00-17.00
Läs mer

En skola även för elever med AST

Föreläsare: Margreta Kärnevik Måbrink
Datum: torsdag 1 oktober
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Att organisera för nyanländas elevers lärande

Föreläsare: Anna Gunnevik
Datum: måndag 5 oktober
Tid: 13.00-16.00
Läs mer

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Föreläsare: Görel Sterner
Datum: tisdag 6 oktober
Tid: 14.00-17.00
Läs mer


Skoljuridik för psykologer

Föreläsare: Nikki Wagner
Datum: tisdag 6 oktober
Tid: 13.00-16.00
Läs mer

Räknesvårigheter och dyskalkyli - aktuell forskning och praktiska förslag för ökad måluppfyllelse

Föreläsare: Markus Björnström
Datum: onsdag 7 oktober
Tid: 14.00-17.00
Läs mer


Samverkan med hemmen - vad kan skolan göra?

Föreläsare: Sofia Norberg
Datum: torsdag 8 oktober
Tid: 14.00-17.00

Läs mer

Offentlighet och sekretess i förskola/skola

Föreläsare: Mikael Hellstadius
Datum: måndag 12 oktobr
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Flerspråkighet och språkstörning

Föreläsare: Eva-Kristina Salameh
Datum: tisdag 13 oktober
Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Grundkurs i upphandling av tjänster i skolan

Föreläsare: Björn Flintberg
Datum: onsdag 14 oktober
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


INSPIRATIONSDAGAR vecka 44, 26/10-27/10 


Måndag 26/10 kl. 09.00-12.00

1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser, Per Måhl

2. Språkutvecklande förhållningssätt och tidsenliga verktyg för elever med språk-, läs-och skrivsvårigheter, Johanna Kristensson

3. Barns inlärning och pedagogens betydelse, Elisabeth Carlén Alfredsson

4. Teknik och Naturvetenskap för förskoleklass, Carina Brage

Måndag 26/10 kl. 13.15-16.15

5. Konflikthantering, Sofia Norberg

6. Framgångsrik läsutveckling för alla barn oavsett förutsättningar - strategier att ta till i undervisningen som möter alla elevers behov, Marie Trapp

7. Att leda barn och ungdomar med svaga funktioner för impulskontroll, Lasse Lindsjö

8. Matematik i särskolans skolformer - ökad kunskap med lust och fantasi! 
 Berit Bergius och Lena Trygg

Tisdag 27/10 kl. 09.00-12.00

9. Barn som utmanar, Britt-Inger Olsson

10. Matematikundervisningens blockerande misstag, Per-Olof och Christine Bentley

11. Metoder i läsförståelse. Vilken är bäst? Monica Reichenberg

Tisdag 27/10 kl. 13.15-16.15

12. Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt med nyanlända för maximal utveckling hos varje individ, Tiia Ojala

13. När vi släpper kontrollen - En föreläsning om dataspelsmissbruk, Patrik Wincent

14. All you need is love, Atle Johansen


Boka här!Familjedaghemskonferens

Föreläsare: Margareta Öhman, Lasse Lindsjö, Peter Wallén
Datum: fredag 6 november
Tid: 09.00-16.30

Läs mer

Ängslig och blyg i skolan - hur kan vi upptäcka och hjälpa?

Föreläsare: Malin Gren Landell
Datum: tisdag 10 november
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Språk, text och lärande - om att lyfta lärandet för både elever och lärare

Föreläsare: Josefin Nilsson
Datum: onsdag 11 november
Tid: 14.00-17.00

Läs mer

The Big Five - De fem viktigaste och mest återkommande förmågorna i styrdokumenten

Föreläsare: Göran Svanelid
Datum: tisdag 17 november
Tid: 14.00-17.00

Läs mer


Pedgogiska strategier genom oika visuella arbetsmetoder, sociala berättelser och seriesamtal

Föreläsare: Birgitta Andersson
Datum: onsdag 18 november
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Matematikundervisningens blockerande misstag 2

Föreläsare: Per-Olof och Christine Bentley
Datum: tisdag 24 november
Tid: 14.00-17.00

Läs mer

IKT, bokstäver och myror i brallan

Föreläsare: Ulrika Jonsson
Datum: onsdag 25 november
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Lära med iPads på fritids

Föreläsare: Ingela Lundh
Datum: torsdag 26 november
Tid: 09.00-12.00

Läs mer

iPaden i förskoleklass

Föreläsare: Ingela Lundh
Datum: torsdag 26 november
Tid: 13.00-16.00

Läs mer


Skolgång för nyanlända - rätten till utbildning och innehållet i utbildningen

Föreläsare: Mikael Hellstadius
Datum: tisdag 1 decenber
Tid: 09.00-12.00

Läs mer

Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen

Föreläsare: Mikael Hellstadius
Datum: tisdag 1 dcenber
Tid: 13.30-16.30

Läs mer


Pedagogiska teorier - att arbeta utifrån vetenskaplig grund i förskolan

Föreläsare: Tarja Heikiö
Datum: onsdag 2 december
Tid: 17.00-20.00

Läs mer

Flickor med autism och /eller ADHD

Föreläsare: Svenny Kopp
Datum: torsdag 3 december
Tid: 13.00-16.00

Läs merKontaktuppgifter

 Lislott Lundahl, lislott.lundahl@grkom.se

www.pedagogisktcentrum.seFortbildningar i naturvetenskap och teknik på Universeum 
klicka här


Vill du inte ha fler utskick med Pedagogiskt Centrums kursutbud?
Klicka här för att avsluta prenumerationen.