Informationsbrev från AQVIS Miljöspont med senaste nytt. Problem att visa det? SE DET I WEBBLÄSAREN

INFOBREV SEPTEMBER 2016


Många projekt på gång under hösten

Det händer mycket hos Aqvis Miljö i höst och i höstens första infobrev finns glimtar från pågående projekt. Miljöspont används fortsatt som bullerskydd under utbyggnaden av universitetssjukhuset i Linköping och vid byggnationen av förbifart Stockholm. Bullerskydd av miljöspont kommer också att monteras vid Tyresö Flis. Vi har också vattenrelaterade projekt på gång, i Varberg, Klippan och Linköping. 


Skydd mot byggbuller vid sjukhuset i Linköping

PalaPala Entreprenad har monterat Miljöspont längs en 300 meter lång sträcka inför den kommande utbyggnadsetappen vid universitetssjukhuset i Linköping. Den 4 meter höga sponten fästs vid en betongbarriär av GPLink och ska skydda kringboende mot byggbuller och byggdamm. Flyttbar Miljöspont har använts även under tidigare utbyggnadsetapper.

Läs mer på www.aqvis.com

Bullerskydd på Skärholmen monteras

I samband med byggnationen av Förbifart Stockholm på Skärholmen monterar PalaPala Entreprenad bullerskydd i samarbete med Christian Berner och AQVIS Miljö.

Miljösponten ska skydda bostadshus och den svåra terrängen bakom ett radhusområde krävde att grundläggningen för bullerplanket grävdes för hand och att byggmaterialet bars till platsen. Miljöspontens relativt låga vikt underlättade i den knepiga miljön.

Läs mer om bullerskyddet NoiseTrap på www.aqvis.com

Läs också mer om projektet på www.aqvis.com


DAMM VID VÄRMEVERK FÖRSES MED MILJÖSPONT

Vid Tekniska Verkens värmeverk i Linköping anläggs en ny sedimentdamm, tätad med Miljöspont. Den nya dammen får en gjuten bottenplatta samt raka kanter istället för sluttande. Sammantaget innebär detta större volym och lättare rengöring. Dagvattnet i dammen kommer från ett område där brännbara material lossas. Vattnet fördröjs och partiklar sedimenterar innan vattnet rinner ut i Stångån. Den nya dammen kommer också att kunna ta emot släckvatten vid en eventuell brand. 

Läs mer på www.aqvis.com

SANERING AV GAMMAL INDUSTRIMARK

I Klippans kommun i Skåne fanns mellan år 1906 och 1988 en fabrik för kromgarvning av läder. För att skydda växt- och djurlivet vid Bäljane å gjordes en första sanering av området kring den gamla läderfabriken i början av 1990-talet. Fabriksbyggnaderna revs 2010 och området kring fabriken började saneras under våren 2016. Svevia gräver ur 100 000 ton jord som innehåller arsenik och krom. En del material bedöms som bättre att spärra in än att gräva ut. 

AQVIS Miljö förbereder leverans av Miljöspont som ska tryckas ner i marken för att fixera föroreningar och förhindra läckage till mark- och dagvatten. 

RENARE HAVSBAD MED MILJÖSPONT

Som ett led i arbetet med att uppfylla Vattendirektivet 
bygger Varbergs kommun en sediment-/fördröjningsdamm vid "Läjet", Träslövsläge. Dammen kommer att ta emot och fördröja gatuvatten från ett stort område. Vattnet innehåller rester från bland annat asfalt och däck. Mellanväggar av Miljöspont tvingar vattnet att ta en lång väg genom dammen, så att sediment hinner sjunka till botten och rent vatten kan släppas ut i havet vid stora stranden. 

Läs mer på www.aqvis.com


Mer Miljöspont till byggarbetsplatsen vid Sergels Torg

AQVIS Miljö har fått en beställning på ytterliggare 100 m Miljöspont till Skanskas byggarbetsplats vid Sergels Torg. Skanska förfogar därefter över 600 meter bullerskydd på GPLink - att använda i samband med reparationen av broarna runt Sergels Torg.

2015 berättade vi om projektet på www.aqvis.com

Skydd mot oljeläckage i Pampushamnen

AQVIS Miljö har fått en beställning från Tekniska Verken i Linköping på ett passivt skydd, som ska förhindra att olja når havet vid eventuellt läckage från tjockoljebehållaren i Pampushamnen i Norrköping. 

Tyresö Flis bullerskyddas av AQVIS Miljö

Tyresö kommuns flis- och grovmaterialmottagning ska bullerdämpas med hjälp av AQVIS Miljöspont i samarbete med PalaPala Entreprenad och Christian Berner. Montage påbörjas i kommande vecka.  

Bullerskydd i Mölnlycke

I Härryda kommun kommer AQVIS Miljö att användas som bullerskydd i centrala Mölnlycke. Montage påbörjas i oktober.


Just nu finns AQVIS Miljö i Oskarshamn

Just nu, 27 och 28 september, finns AQVIS Miljö i Oskarshamn i samband med det studiebesök och seminarium som anordnas av Oskarshamns kommun och nätverket Renare Mark. Arrangemanget inleddes den 27 september med invigning av hamnsaneringen.

För den som befinner sig i Oskarshamn finns möjlighet att prata med AQVIS Miljös vd Tomas Svärd.

Här kan du läsa om seminariet, http://wp.renaremark.se/

Aqvis Miljö i media

Sist men inte minst vill vi tipsa om två artiklar som skrivits om AQVIS Miljö under året. 

 

Webbplatsen Klimatfolket 
Tomas Svärd berättar

 

Kommunikationsplattformen Vi gör’t 
Bygger skydd i återvunnen plast med lång livslängd

 

Fler artiklar om AQVIS Miljö finns samlade under fliken Media på hemsidan, www.aqvis.com/press


Vänliga hälsningar,
AQVIS Miljö

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
AVSLUTA PRENUMERATION? KLICKA HÄR.