Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 14 - torsdag den 3 november 2016

  • NSPH lanserar uppdragsutbildning
  • Ny lagstiftning kräver mer kunskap om psykisk ohälsa
  • Anhörigkonferensen –  anmäl dig senast 10/11
  • Efterfrågad presentation från ”Du kan göra skillnad”
  • Flera anställningsformer möjliga för peer supportrar 
  • Allt fler följer NSPH:s twittrande
  • Stor spridning av kampanjfilm om anhörigstöd
  • Effektivare kampanjer med personliga bilder
  • Spridningsseminarium om brukarrevisioner
  • Enkät rörande tvångsvårdade och deras rättigheter

NSPH lanserar uppdragsutbildning inom kvalitetsförbättring

UTBILDNING  Nu drar NSPH:s nya utvecklingsledare Maria Kindefält Trygg igång utbildningar där verksamheter inom socialpsykiatrin coachas i att genomföra förbättringar. I utbildningen deltar även brukare och anhöriga och har en aktiv roll i förbättringsarbetet, vilket är ett framgångskoncept. Först ut är Sollentuna respektive Huddinge kommun.  Läs mer>>


Ny lagstiftning kräver mer kunskap om psykisk ohälsa

REMISS  När barnkonventionen blir svensk lag krävs mer kunskap om barn med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Detta för att barnkonventionen ska kunna omvandlas till konkreta åtgärder som verkligen stärker barns rättigheter och inte bara bli tomma formuleringar. Dessutom behöver lagtexten kompletteras med handfast vägledning om hur lagen ska tillämpas, enligt NSPH:s remissvar.
Läs mer >>


Anhörigkonferensen – anmäl dig senast 10/11

BOKNING Anmälningarna till Anhörigkonferensen 25/11 rullar in, så vill du delta är det bra att anmäla dig nu. Vill du få inspiration, tips och råd hur du kan hjälpa den som hjälper? Då är detta seminariet för dig! Dagen bjuder på handfasta föreläsningar om verktyg och metoder för anhörigstöd. Välkommen till ett angeläget seminarium om hur anhörigas situation kan underlättas!
Läs mer >>

Efterfrågad presentation från ”Du kan göra skillnad”

UPPFÖLJNING  Nu finns seniorprofessor Marie Åsbergs uppskattade föredrag om psykisk ohälsa och arbetsliv tillgänglig på vår hemsida. Hon är en av de ledande experterna på utmattningssyndrom och var huvudtalare på vårt seminarium ”Du kan göra skillnad” 10/10. Föredraget bjöd på många intressanta slutsatser om stress, sjukskrivning och psykisk ohälsa i arbetslivet. 
Läs mer >>


Flera anställningsformer möjliga för peer supportrar

JOBB  Allt fler aktörer visar intresse för peer support och ser över möjligheterna att få in certifierade stödpersoner i verksamheten. Vem som anställer dem, vårdgivaren eller regionala brukarnätverk, varierar utifrån lokala förutsättningar.
-Det finns inga fasta regler för vem som anställer, alla avtal sluts mellan de lokala parterna, säger Sonny Wåhlstedt, regionsamordnare för PEER Support inom NSPH. Läs mer >>


Allt fler följer NSPH:s twittrande

SOCIALT  Du följer väl NSPH på Twitter? Där kan du enkelt hänga med i vad vi gör och tycker. Vi försöker löpande berätta om de aktiviteter vi deltar i, verksamheter vi besöker och evenemang som vi bjuds in till. Samt förmedla NSPH:s brukarperspektiv på nyhetshändelser och politiska följare. Vi heter @NSPHSverige och taggas gärna med #NSPH. Twittra gärna vad du tycker är viktigt och tipsa oss om intressanta frågor. Läs mer >>


Stor spridning av kampanjfilm om anhörigstöd

VIRALT  Hoppas att ni inte har missat Anhörigprojektets fina kampanjfilm med budskapet ”Det är dags att ge anhöriga det stöd de har rätt till”. Med den vill vi skapa uppmärksamhet kring anhörigas situation och samla underskrifter till ett upprop för bättre anhörigstöd. Filmen har hittills visats minst 34 000 gånger och fått mer än 450 delningar. Vi hoppas att ni är många som skriver under uppropet och delar filmen vidare. Namnlistan ska lämnas över till folkhälsoministern. 
Läs mer >>

Effektivare kampanjer med personliga bilder

PÅVERKAN  Foton fortsätter strömma in till kampanjen #medadhapajobbet som Riksförbundet Attention driver för att öka kunskapen om ADHD på arbetsplatser. Mångfalden av bilder på Instagram visar att ADHD på jobbet finns i alla yrkeskategorier. Den personliga bilden är ett effektivt sätt att nå ut och skapa uppmärksamhet. Vi ser gärna fler bildkampanjer från våra medlemsföreningar!
Läs mer>>


Forskare lyfter fram fungerande insatser mot suicid

FORSKNING  Forskare i Europa har pekat ut fyra områden där tillräckliga bevis finns för åtgärder som effektivt kan förhindra självmord. I en artikel den vetenskapliga tidskriften The Lancet beskrivs vad suicidforskningen under de senaste tio åren kommit fram till. Om åtgärderna genomfördes påstås antalet självmord kunna minska med 30 procent. Läs mer >>


Spridningsseminarium om brukarrevisioner

PROGRAM  Brukarrevisionsprojektet anordnar den närmsta månaden tre spridningsseminarier där erfarenheterna hittills från de tre pilotlänen redovisas. Detta inför att projektet nu går in i sitt tredje projektår. Seminarierna arrangeras enligt följande: 15 november i Malmö, 17 november i Karlstad och den 2 december i Stockholm. Läs mer >>


Enkät rörande tvångsvårdade och deras rättigheter

ENKÄT  Tillsammans med RSMH lanserar Civil Rights Defenders under november en enkät riktad till personer som har varit eller är tvångsvårdade rörande hur deras rättigheter tillgodoses. Förutom frågor innehåller enkäten information om vilka rättigheter du har när du är frihetsberövad. Sprid gärna enkäten vidare i relevanta forum och kommunikationskanaler.  Läs mer >>


Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete här: www.nsph.se. Följ oss gärna på 

www.facebook.com/NSPH.se och www.twitter.com/NSPHSverige

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se