Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Bokslut för 2017 vid styrelsemötet i mars

Styrelsen möttes den 23 mars i Stockholm. Interna frågor som årsredovisning inklusive bokslut behandlades. Vi strävar efter att använda tillgängliga medel till för medlemmarna givande aktiviteter, och under året var det bland annat aktuellt att få till stånd en rikskonferens i Arvidsjaur till rimlig kostnad. 

Förvaltningsberättelsen informerade om att vi under året besökt 12 kommuner, genomfört två konferenser och att vi haft ett gott samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har också träffat politiker och tjänstemän på nationell nivå, samt yttrat oss över ett antal statliga utredningar. Vi hoppas att vi därigenom påverkat samhällsutvecklingen i en rikting som gynnar våra medlemmar.

Vägbelysning i statlig regi dyr lösning?

SmåKoms enkät bland våra medlemskommuner ger vid handen, att stora kostnader befaras bli följden av den uppgörelse om Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, slutit om verkets övertagande av kommunal belysning på statliga vägar. Det finns också en oro över att byar kan bli mörklagda, om det inte är ekonomiskt möjligt att höja standarden på belysningen. 

Vi förväntar oss nu att det kommer att bli nya samtal mellan SKL och Trafikverket. Vi bevakar frågan.

Utbyte med utredningar

Kostnadsutjämnings-utredningen börjar närma sig slutet av sitt arbete med att se över de tio delmodellerna i systemet. Vid mötet med utredningens företrädare Håkan Sörman och Anders Norrlid, belystes små kommuners utmaningar. Vi lämnade också synpunkter om bland annat att delmodellerna fortfarande inte uppdateras tillräckligt ofta.

En enkät planeras till små kommuner för att få fakta om framför allt skolor och äldreomsorg. Vi kommer att få en föredragning om utredningen under rikskonferensen. 

Arbetsmarknadsutredningens uppdrag är att genomlysa Arbetsförmedlingens verksamhet. Gränsdragningen mot kommunernas arbete analyseras bland annat. Vi mötte sekreteraren Elsa Engström för ett konstruktivt utbyte av tankar. Utredningen lämnar sitt betänkande den 31 januari 2019. 

Riksdagsbesök 6-7-8 mars

SmåKom besökte under några dagar riksdagens partier. Vi var nyfikna på hur det låg till med den proposition som var på väg efter den landsbygdspolitiska kommitténs utredning "För Sveriges Landsbygder". Man hade nämligen inte nått parlamentarisk enighet kring propositionen.

I övrigt diskuterade vi kostnadsutjämningen, en viktig kugge för att jämna ut förutsättningarna i landet.

Även vissa statliga myndigheters långa handläggningstider berördes.

En rapport om besöken finns på vår webb.

Nedan några bilder från besöken. 

Moderaterna och SmåKom

Socialdemokraterna och SmåKom

Landbygdspolitisk proposition presenterad

Den 19 mars var det så dags för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfvén att presentera den landsbygdspolitiska propositionen, som innehöll en mängd förslag, varav flera  från den parlamentariska kommittén. Mera information om innehållet i propositionen finns på regeringens webbsida. 

SmåKom avser att kommentera förslagen under våren. Riksdagen tar ställning till propositionen den 5 juni. 

SmåKoms webbsida uppfräschad

Ta gärna en titt på SmåKoms webb, som fått en ansiktslyftning. Där kan ni bland annat läsa nyheter och se vårt bildspel om fördelarna med att bo i en liten kommun. Här är länken.

Snart dags för rikskonferens!

Den 25-27 april är det dags för årets rikskonferens, i år på High Chaparral, Hillerstorp, Gnosjö kommun. 

Anmäl dig senast den 3 april på vår webb

Kom med - ca 60 kommunföreträdare har redan anmält sig. Vi utlovar en intressant konferens i en spännande miljö! Läs programmet här.

GLAD PÅSK!

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.