Nyhetsbrev nr 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. 

Mer information om projektet hittar du på respektive hemsida: Chalmers / FoU i Väst/GR

 

Vad har hänt i projektet under hösten?

Den 8 november bjöd projeket DIABAHS in till ett seminarium på temat trygghetsboende och trygghetsvärdar, på initiativ från projektets expertgrupp.

Intresset för trygghetsboende

Ingrid Hjalmarsson, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum presenterade resultat från studien Bostäder anpassade för äldre som kom ut under våren. Rapporten belyser hur äldre ser på sitt nuvarande boende, hur de vill att boenden för äldre ska utformas samt förslaget att kombinera nuvarande och kommande trygghetsboenden med ett aktivitetscenter tillgängligt även för de äldre som bor i närområdet. Genom en intervju- och enkätstudie framkommer att de flesta äldre vill bo kvar i sitt bostadsområde, att det är viktigt att vara självständig och att ha möjlighet till sociala kontakter. Skäl till att vilja flytta beskrivs bland annat vara för att planera för framtiden, nedsatt funktionsförmåga, otrygghet och behov av en mer tillgängligt utformad bostadsmiljö utan exempelvis trappor. 

Ingrid Hjalmarson

I studien är två tredjedelar av respondenterna intresserade av att flytta till ett trygghetsboende. Ensamhet och upplevd hälsa var exempel på faktorer som låg bakom viljan att flytta till ett trygghetsboende. God fysisk tillgänglighet, närhet till service, kommunala färdmedel och grönområde, balkong, internetuppkoppling samt att ha en restaurang i huset är några av de faktorer som rankas högt för vad som är viktigt i ett trygghetsboende och aktivitetscentra.

Trygghetsvärdarnas roll

Trygghetsvärdar är viktiga för att skapa sociala sammanhang och nätverk mellan de boende samt en välkomnande och inkluderande miljö och gemenskap. Under eftermiddagen delade trygghetsvärdar från Göteborg samt aktivitetssamordnare och aktivitetspedagog från Alingsås med sig av sina erfarenheter av att arbete i ett trygghetsboende eller träffpunkt i anslutning till ett trygghetsboende.

Vibeke Lind Karlsson och Susanne Olausson

”Största arbetet är att få människor att träffas och trivas i området, och bry sig om varandra. Vi försöker få igång saker och uppmuntrar till engagemang"
– Vibeke


 "Många ensamma som inte mådde bra mår bättre nu, det känns gott. Trygghetsvärden har betydelse. Tillgången till en lokal gör att ensamma personer under högtider inte behöver sitta själva utan kan ses över en kopp kaffe där"
– Susanne

 

Malin Rosdahl och Ulrica Carlsson

I Alingsås på Hagagården är träffpunkten öppen för alla äldre och den drivs av kommunens äldreomsorg i samarbete med frivillig- och andra organisationer. Exempel på aktiviteter på träffpunkten är samtalscafé, yoga, sittjympa, filmvisning, mat, sångstunder och bingo. Många tycker att det är skönt att komma till träffpunkten och träffas på en neutral samt där de slipper ordna aktiviteter själva. På träffpunkten håller de koll på varandra och undersöker anledningen om någon är frånvarande.

”Vi är som en enda stor familj här vet du”

För dokumentation från seminariet, klicka här. 


Studiebesök hos referensprojekt

Majviken

Majviken i Göteborg ägs av Bostadsbolaget och bygger på konceptet Next step living, som är unikt i Sverige. Det finns drygt 300 åldersblandade lägenheter varav 30 är öronmärkta trygghetsbostäder. Genom medlemskap i Klubb Majviken får hyresgästerna tillgång till gemensamhets-lokaler som gym, bastu, ateljé, kök och bibliotek. En värd är anställd på deltid. För mer information om Majviken, klicka här.

Kvarnkullen

Det allmännyttiga bostadsföretaget Förbo äger och förvaltar husen som White arkitekter har ritat. Bostäderna beskrivs av Förbo som trygga och tillgängliga och är byggda med en förhöjd tillgänglighet enligt svensk standard och riktar sig till personer över 70 år. Gemensamhetslokalen, som knyter samman de två husen, är bland annat utrustat med ett kök, bord och stolar, en soffhörna, bokhylla samt TV. De aktiviteter som arrangeras i lokalen håller hyresgästerna själva i. För dokumentation från studiebesöket, klicka här.

De fyra exemplen

Bild: Mölndalsbostäder

Bifrost, Mölndal

Trygghetsboendet i Bifrost har 66 lägenheter för personer som är över 65 år. Det finns även gemensamma ytor som exempelvis kök, gym och lobby. Under vissa tider kommer trygghetsboendet att vara bemannat av en värd. Inflyttning sker med start i december 2017. Intresseanmälan till lägenheterna sker via Boplats Göteborg.

Under hösten har en enkätstudie skickats ut till blivande hyresgäster inför inflyttningen, bland annat för att undersöka flyttorsaker och boendepreferenser. Enkäten kommer att följas upp cirka ett halvår efter inflyttning samt kompletteras med intervjuer med ett par hyresgäster.

Bild: Alingsåshem

Noltorpshöjd, Alingsås

+ 65-boendet i Noltorpshöjd beräknas vara klart för inflyttning i mars 2018. Lägenheterna beskrivs som vanliga bostäder, öronmärkta för personer över 65 år, med vissa extra trygghetsskapande kvaliteter. Det finns exempelvis porttelefon och dörröppnare i entrén, hiss, anpassade toalettstolar och lägenheterna är tröskelfria. En lägenhet planeras att utformas till en gemensamhets-lokal. Alingsåshem har fått ett statligt investeringsstöd som möjliggör låga hyresnivåer under 15 år. Lägenheterna kommer i första hand att erbjudas befintliga invånare i Noltorp som är över 65 år.  

En enkätstudie kommer att inledas när hyresgäster tecknat sig till lägenheterna. 

Bild: White

Lundbypark, Göteborg

Projektet i Lundbypark har blivit försenat på grund av en rad externa faktorer. White arkitekter har trätt ur projektet och arkitekterna Krook & Tjäder har gått in istället. En detaljstudie för kvarter A, där trygghetsbostäderna kommer att ligga, planeras efter årsskiftet.

Den följeforskning som pågått i projekt Lundbypark sedan år 2014, för att undersöka dialogprocesser i byggprojekts olika faser, har nu delrapporterats. I följeforskningen framkommer en komplex bild av hur projektet med trygghetsbostäder är ett samverkansprojekt med många olika aktörer och parter med skilda uppdrag, fokus och mål. Lärdomar från projektet rör bland annat hur dialog kan ge insikter och ökad förståelse för platsen det ska bygga på och människorna som bor där samt önskemål och preferenser. En rekommendation till dem som vill jobba med dialogprocesser är att förtydliga vilka möten som är ”dialogmöten” och syftet med varje möte för att skapa rätt förväntningarna inför olika typer av möten. 

Se delrapporteringen genom att .klicka här  

Bild: TBAB

Kållekärr, Tjörn

70+ bostäderna på Syster Ebbas väg i Kållekärr blev klara för inflyttning den 1 maj 2015. Den enkät- och intervjustudie som genomfördes under maj-juni håller nu på att sammanställas. Preliminära resultat från studien visar på att en majoritet av hyresgästerna är nöjda med sin bostad och känner sig som hemma. De främsta orsakerna till varför man har valt att flytta är på grund av ålder och bristande ork samt planering inför framtida behov. Önskad om ökad närhet till service och butiker, behov av en mer lättskött bostad och anhörigas önskemål anges även vara viktiga faktorer till varför man valde att flytta från sin gamla bostad.

Preliminära resultat visar att de flesta äldre vill vara med och påverka sina boendemiljöer mer än vad de kunnat göra. Ett annat resultat visar på hur dialoger har lett till att den gemensamhetslokal som fanns avvecklades efter en omröstning bland hyresgästerna och åsikterna om behovet av en gemensamhetslokal är blandade.

Studiens resultat kommer att läggas ut på projektets webb.


Vad är på gång framöver?

 

  • Gemensamt lärande: 24 april 2018 kommer en föreläsning och kombinerad workshop att hållas på temat ”Framtidens bostäder för seniorer”. Kairos future är bland annat inbjudna att tala om hur framtidens seniorer vill bo. Inbjudan kommer efter årsskiftet.

  • Fortsatt datainsamling: enkätutskick (föremätning) är utskickad i Mölndal och kommer att skickas ut till tecknade hyresgäster i Alingsås. Efter ett halvår kommer en eftermätning att göras samt intervjuer med ett par hushåll per fall. Arbetet med att intervjua nyckelpersoner i varje exempel fortlöper samt arbetet med handboken. Intervjuer och enkäter kommer även att genomföras med utvalda referensexempel där man arbetat med dialog i samband med skapandet av bostäder för seniorer.

  • Internationella konferenser 2018: Kanada - International Federation on Ageing (IFA) i augusti. Uppsala - The European Network for Housing Research (ENHR) i juni. 

God jul och gott nytt år önskar vi i projekt DIABAHS!

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
FoU i Väst/GR

Cecilia Kaan
Projektassistent
FoU i Väst/GR

Inga Malmqvist 
Projektledare
Chalmers Arkitektur

Vill du inte få detta nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration genom att klicka här.