Nyhetsbrev från Regionförbundet i Kalmar län om aktuella frågor inom regional utveckling.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 11, 2018


Det har nu gått en dryg vecka sedan valet och i skrivande stund är det fortfarande oklart hur den politiska styrningen kommer att se ut för landstinget och Region Kalmar län. Vi är dock inte ensamma om detta. Endast tre län - Västerbotten, Norrbotten och Halland – har klart med vilket styre som kommer gälla kommande mandatperiod. Ett beslut om vilka som kommer att leda Region Kalmar får vi troligtvis i veckan.

Den ideella föreningen Kommunförbundet i Kalmar län är nu formellt bildat. Förbundets uppdrag är att vara en intresseorganisation för kommunerna och därmed för de primärkommunala frågorna i länet. Processen med att förbereda verksamheten i kommunförbundet löper parallellt med bildandet av Region Kalmar län. Det är inte många månader kvar nu och det är många detaljer som ska vara på plats den 1 januari 2019. Kalmar län är ett av sju län som är sist ut i landet att göra denna förändring vilket innebär att vi har flera län vars erfarenheter vi kan ta del av.

Vad gäller de regionala utvecklingsfrågorna så kommer mycket att vara sig likt medan en del av förklarliga skäl kommer att förändras. Det kommer bl.a. att vara fortsatt viktigt behålla och stärka den samverkan som byggts upp mellan regionförbundet och olika aktörer i och utanför länet. Uppdraget till regionen är likalydande det som regionförbundet haft, d.v.s. att ha en samordnande roll. Självklart kommer Region Kalmar län också att ta initiativ till att driva utvecklingsprocesser men allt som oftast krävs samverkan med andra parter i genomförandet. Under hösten kommer vi föra samtal med ett antal aktörer angående hur formerna för samverkan ska se ut framöver.

Linnéuniversitetet är en av de parter som vi redan nu för diskussioner med om vilka gemensamma satsningar vi ska prioritera för att stärka länets utveckling. Innan sommaren tecknades ett samverkansavtal mellan Linneuniversitetet, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län samt Region Kronoberg. Nästa steg är att göra verkstad av detta. Områden som diskuteras är e-hälsa, skog och trä samt livsmedel. Här pågår redan idag ett antal gemensamma satsningar, t.ex. inom de gröna näringarna, läkarutbildning samt digitalisering.

Sist men inte minst: Glöm inte bort att anmäla er till årets regiondagar 8-9 november. Ta del av programmet och anmäl dig

Helena Nilsson


Tre dagar med biblioteksutveckling i fokus

På Öland samlades nyligen drygt 100 biblioteksutvecklare för att utbyta idéer och erfarenheter. Kompetensutveckling stod på schemat och flera föreläsare var inbjudna. På träffen på Ekerum medverkade bland annat Johanna Hansson, chef på Almedalsbiblioteket samt ordförande i Svensk biblioteksförening, Kerstin Olsson från Kungliga biblioteket, Eleonor Granholm, samordnare för projektet Digitalt först och Jens Thorhauge, biblioteksvisionär.


Stort intresse för baljväxtdag på Öland

Den 11 september stod Öland som värd för en nationell baljväxtdag. Syftet med dagen var att visa på baljväxters potential som miljösmart och hälsosamt livsmedel, sprida kunskap om den forskning som bedrivs samt ge inspiration till produktutveckling. På programmet stod bland annat seminarium om trender, produktutveckling och handelns syn på baljväxters potential, en fältvandring hos bönodlare samt ett studiebesök på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter – Sveriges enda produktionsanläggning för bönor. Ett 50-tal intressenter inom olika kategorier, såsom handlare, kockar, lantbrukare, offentliga aktörer, matförädlare, livsmedelsföretag och forskare deltog i konferensen. Bakom dagen står projektet New Legume Food, där bland annat regionförbundet deltar.


Länet på studieresa om stigcykling

Hallå där, Oskar Lind, affärsutvecklare på regionförbundet. Du var nyligen på studieresa på tema stigcykling. Berätta!
I slutet av augusti åkte regionförbundet, tillsammans med några av länets aktörer inom stigcykling, på studieresa i Dalarna och Trysil. Syftet var att lära oss av hur de har utvecklat stigcyklingen till att bli sommarsäsongens största besöksanledning. Sälenfjällen och Trysil var imponerande, men det kanske mest talande exemplet under resan var lilla Rörbäcksnäs, med under 200 invånare, som varje sommar besöks av omkring 30 000 stigcyklister.

Vilken effekt har stigcyklingen haft för de orter ni besökte?
Besökarna bidrar till hela ortens utveckling och ger ett underlag för restaurang, matvarubutik, Bed & Breakfast och cykeluthyrning. Besökarna utgör också en värdefull intäktsmöjligheter för de lokala föreningarnas verksamheter.

I vilket sammanhang gjordes resan?
Resan är en del av projektet Växande Besöksnäring, som medfinansieras av EU:s regionala fond, där vi undersöker möjligheterna att skapa liknande besöksmål i Kalmar län.

Vad blir nästa steg i projektet?
Nu ska vi skapa förankring kring frågan på hemmaplan och se hur vi kan få igång en liknande utveckling av stigcykling här som man har lyckats med i Dalarna. 

Foto: Oscar Ekstam

Lokala pristagare inom mat och livsmedel

Anna Blücher, Vego Planet och Tvärskogs vilt – samtliga från Kalmar län – stod som vinnare i sina respektive kategorier när Smålands & Ölands Gastronomiska Akademi tillkännagav årets vinnare under evenemanget MAT2018 i Växjö den 7 september. Akademin delar årligen ut Stora priset för enastående insatser inom småländsk och öländsk gastronomi. I år gick priset till universitetslektor Anna Blücher vid Linnéuniversitetet, för den kunskapsresurs hon utgör till studenter, företag, media och andra aktörer. Vego Planet vann diplom i kategorin Främjande av lokal förädling och konsumtion och Tvärskogs vilt i kategorin Främjande av lokal primärproduktion.

Regionförbundet och projektet Livsmedelsutveckling Sydost bjuder in till en föreläsning med Anna Blücher den 3 oktober. Till föreläsningen

Anna Blücher

Koordinatorer till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Just nu söker Socialstyrelsen och Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga kommuner som är intresserade av att vara med och utveckla och pröva en funktion med koordinatorer till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Intresseanmälan ska lämnas senast den 30 september Socialstyrelsen. Till . Läs mer om projektet på Nka:s hemsida.


Nka tar fram stödmaterial om fallolyckor

Regeringen har tilldelat Nationellt kompetenscentrum anhöriga pengar för att ta fram ett lättanvänt stödmaterial om hur fallolyckor hos äldre kan förebyggas. Stödmaterialet ska syfta till att öka kunskapen hos anhöriga vilket i förlängningen kan leda till att minska antalet fallolyckor hos äldre. Materialet, som kommer att tas fram i samarbete med bl.a. Anhörigas riksförbund och pensionärsorganisationer, kommer att vara i form av en digital "verktygslåda" med utbildningsmaterial och kunskapsgenomgång om hur man som anhörig kan arbeta förebyggande. Materialet kommer att publiceras på Nka:s hemsida.


Hur kan länets livsmedelsbransch växa? Rådslag den 15 november

Vad har hänt inom livsmedelsbranschen, vad är på gång och vad behöver göras framåt? Den 15 november bjuder regionförbundet in till ett rådslag om hur länets livsmedelsbransch kan växa, på ett långsiktigt och hållbart sätt. Rådslaget är öppet för alla intresserade - företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch. Läs mer och anmäl dig på rfkl.se.


Inspirationsdag för besöksnäringen den 24 oktober

Den 24 oktober samlas besöksnäringen på Kalmar slott för en inspirationsdag med framtiden i fokus. Under dagen berättar bl.a. Edward Boethius från United Minds om de viktigaste trenderna inom måltidsturism och vad dessa turister önskar av sin upplevelse i Sverige. Medverkar gör också Teo Härén som under drygt 20 år har arbetat med kreativitetsutveckling. Teo och hans fru driver en mindre turistverksamhet som nyligen hamnade på ”topp 10 i världen” när Airbnb själva valde ut 10 pärlor bland sina fyra miljoner boenden. Läs hela programmet och anmäl dig


Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Box 762, 391 27 Kalmar. Tel. 0480-44 83 30, www.rfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har blivit utvald som en tänkbar prenumerant eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

För dig som läser detta, men ännu inte är prenumerant, anmäl dig här.

Arkiv för regionförbundets nyhetsbrev

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.