Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

SmåKom hos riksdagens partier

Den 22-23 mars träffade SmåKoms arbetsutskott sju av riksdagens åtta partier. Vi pratade i en konstruktiv anda om bostadspolitik, landsbygdskommitténs betänkande och integration. 

Bostadsbristen är stor i de flesta av Sveriges kommuner. Det byggs mer än på länge, men koncentrationen av nybyggnationen är stor till storstäderna, främst Stockholm, också sett per invånare. 

Vi diskuterade hinder för byggande i små kommuner, av vilka flera identifierats i direktiven till den utredning om bostadsfinansiering pågår (se nedan). Naturvårdsverket har nyligen fått i uppdrag att ännu en gång se över reglerna om landsbygdsutveckling i strandära lägen (LIS), med ett av målen att "utöka möjligheten att bygga permanentbostäder". 

Partierna var försiktigt optimistiska angående den fortsatta behandlingen av landsbygdskommitténs betänkande. En proposition planeras till våren 2018.

 

Små kommuners ambition är att nyanlända ska integreras och etableras i alla kommuner. En förutsättning är dock att staten också fortsatt tar ett ansvar för att så kan ske, genom kostnadsersättning och myndighetsnärvaro.

Våra samtal fortsätter i höst, och underhand har vi kontinuerlig kontakt med partierna.

På bilden nedan ses styrelsens arbetsutskott, från vänster Patrik Persson, Peter Lindroth och Ann-Sofie Alm.

Statligt stöd till bostadsfinansiering utreds

Regeringen har tillsatt utredningen "Förbättrade finansieringsmöjligheter för ny- och ombyggnad av bostäder". SmåKom styrelse mötte utredaren och huvudekreteraren vid styrelsemötet den 16 mars. SmåKom erbjöds också en plats i turedningens referensgrupp. 

Vid gruppens första möte den 30 mars diskuterades definition av "svaga bostadsmarknader" och utmaningar i dem: brist på banker, storbankernas restriktiva kreditgivning, få privata aktörer, begreppet marknadsvärde och krav på nedskrivningar.

Utöver SmåKom fanns på mötet representanter för Fastighetsägarna, SABO, Studentbostadsföretagen, Riksbyggen, SKL, Bankföreningen, Hyresgästföreningen och HSB. Diskussionerna lärde oss mycket om våra olika perspektiv. 

Referensgruppen möts i maj igen, och utredningen ska lämna sitt betänkande den 1 november 2017.

Välkomna till rikskonferensen i Arvidsjaur!

Till dags dato har vi ett 60-tal deltagare från ca 30 kommuner anmälda till stämma och konferens i Arvidsjaur. 

Det finns dock plats för flera!

Anmälningsformulär och övrig information finns på smakom.se. 

Här finns mera information om hotell Laponia och Arvidsjaurs kommun.

Frågor? Hör av er till Hilkka på kansliet, kontaktuppgifter nedan. 

Välkomna med er anmälan, gärna redan idag, men dock
senast fredagen den 7 april 2017.

Styrelsen: Ny medlem, yttrande med mera

Vid mötet den 16 mars antogs Grums kommun som medlem nummer 70,  årsredovisningen behandlades och rikskonferensens program planerades vidare. Det slutliga yttrandet över den parlamentariska landsbygdskommittén betänkande "För Sveriges landsbygder" fastställdes. Hela yttrandet har publicerats på vår webb.


 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.