Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Missa inte höstmötet!

SmåKoms höstmöte äger rum den den 22-23 november i Bromma, Stockholm. Vid styrelsemötet i förra veckan finslipades programmet.
 
Anmälan är ännu öppen i några dagar, med reservation för rumstillgång på hotellet. Klicka här!

Vi börjar på torsdagen kl 11.00 med SmåKoms budget, verksamhetsplan och övriga interna frågor.

Det allmänna programmet börjar efter lunch.

Försvarsberedningens ordförande 2014-18 Björn von Sydow har preliminärt tackat ja till att medverka med ett föredrag med utgångspunkt i Försvarsberedningens delrapport.

Kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun, Anders Häggkvist, kommer att presentera hur sommarens brand i kommunen hanterats. 

Charlott Thyrén från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar därefter om kommunernas roll i civilförsvaret. 

Under fredagen kommer forskaren Josefina Syssner från Linköpings universitet att berätta om forskningen om mindre kommuner. Per Sedigh från Sveriges Kommuner och Landsting informerar om kommunal ekonomi. 

Vi erbjuder en prisvärd konferens med matnyttigt innehåll och goda tillfällen till möten deltagarna emellan. 

 

Yttrande över strandskydd antogs

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdag att se över och föreslå ändringar av reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).  Syftet har varit att föreslå åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder. Uppdraget har redovisats till regeringen den 28 augusti förra året. 

SmåKoms styrelse lyssnade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) expertis i frågan, och antog ett yttrande som har distribuerats till våra medlemmar. Sammanfattning av våra synpunkter: 

  • LIS-områden bör ersättas med LIS-kriterier för en mera flexibel tillämpning. 
  • Lagstiftarens syn måste vara att en strandnära bebyggelse i allmänhet bidrar till ökad tillgänglighet för allmänheten till aktuell strand. 
  • Strandskyddslagstiftningen måste tillämpas enhetligt av länsstyrelserna i Sverige. Det behövs vägledning om samverkan mellan kommun och länsstyrelse i frågan. 
  • Det ska inte krävas att det redan finns byggnation för att få uppföra en byggnad där en kommun vill tillämpa LIS-regelverket. 

Vi skickar i dagarna in vårt yttrande, och hoppas att många följer vårt exempel. Sista svarsdag är 16 november.  Samma dag antar SKL:s styrelse sitt yttrande. 

Laghinder för delande av digital utveckling?

Styrelsen besöktes av Anna Pegelow och Peter Krantz från SKL (på bild ovan), som berättade om arbetet med att befrämja digitalsiering inom SKL-koncernen. Företrädarna menade bland annat att det borde finnas ännu bättre möjligheter till samverkan och köp av tjänster kommuner emellan, för att exempelvis små kommuner skulle kunna använda sig av större kommuners digitala lösningar. 

Arbete pågår på många nivåer, och styrelsen beslutade preliminärt att digitalseringsfrågan ska fortsätta att diskuteras på SmåKoms rikskonferens i Vadstena, se nedan. 

Vadstena våren 2019 - välkomna 24-26 april!

SmåKom bildades i Vadstena år 1989. Nästa år blir det alltså 30-årsjubileum på Vadstena Klosterhotel i samband med rikskonferensen. Notera datumen, så hoppas vi att under vintern och våren kunna planera ett för jubiléet värdigt program. 

Vi ses till höstmötet den 22-23 november på Best Western Plus Sthlm Bromma.

Väl mött!

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.