NSPH Nyhetsbrev Nr 8 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 8 - torsdagen den 3 september 2020


Snabb digital omställning för brukarrörelsen

Läs om hur SHEDO, Frisk & Fri, Balans med flera hanterade omställningen till digital verksamhet i samband med coronapandemin.

Med coronaviruset kom kravet på att snabbt ställa om till digitala lösningar. Även om förutsättningarna varierar verkar flera av NSPH:s medlemsorganisationer ha lyckats bra – och ser såväl fördelar som utmaningar med omställningen. Att ha möten och föreläsningar digitalt möjliggör att fler kan delta, även anonymt. Samtidigt kräver den digitala omställningen både tid och resurser, vilket kan bli svårt för en liten förening med små medel. Läs mer>>


Konferens 9/10: Morgondagens psykiatri

Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg. Dagen ger en nulägesbeskrivning av brukarrörelsens allra senaste metoder och verktyg samt diskuterar framtidens brukarinflytande. Konferensen arrangeras av NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll och hålls i Stockholm 9 oktober. OBS: Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida för dig som tillhör riskgrupp och ej kan delta på plats.

Mer information och program>>

Anmäl dig här>>


Sökes: Placerad ungdom med NPF

Riksförbundet Attentions nya projekt Ung Dialog söker personer med NPF i åldern 14 – 25 år som vill bidra med sina erfarenheter av placering på familjehem eller HVB-hem. Projektet finansieras av Arvsfonden och genomförs i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, med målet att placerade barn och ungdomar i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att bli aktiva och medskapande aktörer.
- Placerade barn och unga med NPF är en av samhällets mest utsatta grupper och vi behöver göra allt vi kan för att förbättra deras situation och förutsättningar för att leva ett gott liv. I projektet kommer vi att lyssna till de unga, synliggöra deras kunskaper och erfarenheter, säger Fanny Eklund, projektledare för Ung Dialog. Läs mer >>


Återhämtningsguiden

NSPH Skåne presenterar den tredje Återhämtningsguiden; Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Materialet riktar sig till den som är anhörig till någon som mår dåligt.

Torsdagen den 24 september 2020 klockan 13-16 anordnar NSPH skåne en digital lanseringskonferens av guiden. Målgruppen för webinariet är beslutsfattare, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har ett intresse av psykisk hälsa och återhämtning.

Läs mer >>


NSPH tycker till om God och nära vård

Utredningen om god och nära vård har i betänkandet SOU 2020:19 kommit med förslag som ska göra framtidens vård mer jämlik, tillgänglig och personcentrerad med fokus på primärvården. NSPH är positiv till denna inriktning. Samtidigt ser vi stora utmaningar kring både ekonomiska resurser och kompetensförstärkningar, inte minst inom psykiatrin. Vi menar även att utbildade själverfarna personer, exempelvis peer supportrar eller brukarcoacher skulle kunna vara ett värdefullt komplement och förstärka vården. Dessutom är det viktigt med en systematisk uppföljning och utvärdering av primärvården, där brukarperspektivet måste få vara med. Läs mer om vårt yttrande över utredningen.

Läs mer>>


Information för unga som mår dåligt

Det kommer signaler om att barn mår psykisk sämre och fler hör av sig till stödlinjer och behöver prata med någon. Vi på NSPH har skapat en samlad sida med information om vart barn och unga kan vända sig om de behöver hjälp och hur hjälpen ser ut hos olika instanser. Här finns information om vart unga kan vända sig >>

Populärt tryckmaterial tillbaka!

Nu är det populära materialet till Våga vara vuxen tillbaka! I materialet får du handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. 8 sidor lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. Läs mer här>>


Konferens 13/11: Mer stöd till anhöriga!

NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med anhörigstöd.

OBS: Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida för dig som tillhör riskgrupp och ej kan delta på plats. 

Mer information och program>>

Anmäl dig här>>


Seminarium 10/9: Hur förebygger vi självmord?

Den 10 september är det Suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma detta arrangerar Suicide Zero, Mind, SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, Folkhälsomyndigheten och NASP ett webbsänt seminarium om suicidprevention. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Läs mer och anmäl dig här >>


Erfarenhet av rättspsykiatri?

Har du vårdats inom rättspsykiatrin eller är du anhörig till någon som vårdas eller har vårdats inom rättspsykiatrin? Vill du dela dina erfarenheter kring detta? Det finns fortfarande lediga platser i våra fokusgrupper i följande regioner:

  • För dig som tidigare vårdats inom rättspsykiatrin: Västra Götaland, Stockholm, Blekinge.
  • För dig som är anhörig: Skåne, Dalarna, Sörmland.

Läs mer >>


Podden är tillbaka efter sommaruppehållet!

Först ut är ingen mindre är Margareta Jansson – av NSPH:s poddmakare Mårten Jansson främst känd som hans faster Lettan – i ett uppriktigt samtal om mående och strategier för att må bättre. -Jag tror att det här är stort – vi är många som lever med den här erfarenheten men vi har inte pratat om det. Och det är något vi behöver prata om. Hade jag haft mer tillit till andra människor som yngre hade jag kanske kunnat söka hjälp och inte hamnat i ett så dåligt mående, säger Margareta. Följ med på en fascinerande livsresa som genom Margaretas ögon visar hur stödet för den som lever med psykisk ohälsa har förändrats genom decennierna– från en ganska passiv läkarkår på 70-talet att hitta verkningsfull terapi och ett engagemang för att vara med och bygga upp en brukarrörelse bland egenerfarna.
Läs mer och lyssna >>


facebooktwitterhomepagelinkedininstagram

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se