NSPH Nyhetsbrev nr 10 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 10 - torsdagen den 12 december 2019

NSPH har skrivit ett öppet brev riktat till riksdag och regering om behovet av att hitta en långsiktig finansiering av nationella Hjälplinjen. Det har sänts till riksdagens ledamöter, statsråden i regeringen, socialutskottet och samtliga politiska partier.

Vi ser fram emot en konstruktiv politisk diskussion om hur vi kan bibehålla en nationell stödlinje för psykisk ohälsa. Allt annat vore helt orimligt för en välfärdsnation som Sverige.

Läs brevet här>>


"Hjälplinjen läggs ner på lösa grunder"

Dagens Nyheter uppmärksammar de negativa konsekvenserna av att stänga ned nationella Hjälplinjen. Tidningen har pratat med anställda på Hjälplinjen, som berättar att "många som kontaktar oss bor i glesbygd och ett stort antal är självmordsnära". Beslutet togs av Inera AB och regionerna i våras men har blivit allmänt känt först nu.
– Först i ett mycket sent skede går bolaget ut och informerar allmänheten om att denna så viktiga jourverksamhet ska upphöra. Det är anmärkningsvärt, säger NSPH:s ordf Anki Sandberg till DN. 
Läs mer >>

"Framför kritiken till regionerna"

-Vad jag vet finns ingen gemensam ståndpunkt om att upprätthålla tjänsten, och jag har inte hört talas om några initiativ till en nationell eller några regionala hjälplinjer, säger Tomas Lithner, avdelningschef på Inera och huvudansvarig för Hjälplinjen, till DN. Han tillägger att han förstår kritiken mot nedläggningsbeslutet. För fram kritiken till regionerna som tagit beslutet att sluta finansiera hjälplinjen, är hans uppmaning, och medger även att de kunde gå ut med information om nerläggningsbeslutet tidigare. 

Läs mer >>


Stort engagemang för #räddahjälplinjen

HELT FANTASTISKT! Nu är ni över långt 2000 personer som har skrivit under uppropet #räddahjälplinjen. Vi är rörda över allt engagemang. Fortsätt sprida uppropet! Sverige behöver en nationell stödlinje för människor i kris. Allt annat är ovärdigt ett välfärdsland!

Här kan du skriva under #räddahjälplinjen


Deras mål är bättre suicidprevention

PODDEN Suicidpreventionsexperten Ullakarin Nyberg och Pelle Gustafson från försäkringsbolaget Löf jobbar med att förebygga självmord. Utvärderingsarbetet är unikt genom att inkludera människor som varit suicidala och vårdats inom psykiatrin.
-De själverfarna ser andra saker när vi granskar psykiatrin, vilket är helt ovärderligt, säger Pelle Gustafson på Löf.
Läs mer och lyssna här >>


Hallengren vidgar begreppet anhörig i strategin

GLÄDJEBESKED Socialdepartementet backar och ändrar uppdraget rörande anhörigstrategin till att omfatta fler anhöriga än bara till äldre. Detta är något som vi – tillsammans med många andra inom den ideella rörelsen – jobbar aktivt för. Detta är en viktig seger!
Läs mer >>


"Äldre personer med psykisk ohälsa diskrimineras"

Vården och omsorgen om äldre personer måste byggas ut. Idag kommer äldre personer med psykisk ohälsa i kläm. Det skriver vi inom NSPH tillsammans med ett 30-tal samhällsaktörer på News55 och ger förslag på konkreta åtgärder för att möta psykisk ohälsa hos äldre.
Läs mer>>


Inspirerade filmer om anhörigstöd

Nu finns det filmer från anhörigkonferensen. Lyssna på bland andra Pia Nilsson och Hjördis Söderberg från Ekerö kommun och Mikael Nylander, Danderyds kommun, som ger exempel på hur anhörigstödet kan utvecklas och förbättras. Eller hör Elisabeth Gunnars berätta om Attention-projektet Familjelyftet. Mats Ewertzon och Hanna Anderstedt från Nka uppmärksammar unga omsorgsgivare. Se filmerna här>>


Med hopp om vilsamma och fridefulla helger så önskar vi på NSPH er alla en god jul. Kansliet är öppet igen måndagen den 13 januari 2010. Ta hand om er! 


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se