Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Bild: Emelie Otterbeck

Årets processledare i södra sjukvårdsregionen utsedda

"Genom att ha patientrepresentanter delaktiga i processarbetet och ett nära samarbete med lungcancerföreningen har patienters och närståendes perspektiv och möjligheter att medverka i lungcancervården stärkts.” Utmärkelsen ”Årets processledare 2020” i södra sjukvårdsregionen går till Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki som är processledare inom lung- och lungsäckscancer på Lungkliniken, Skånes universitetssjukhus.

Ta del av intervjun här

Bild: Emelie Otterbeck

Elisabeth Einarsson Åberg, Växjö, är årets kontaktsjuksköterska

Elisabeth Einarsson Åberg är kontaksjuksköterskan som samordnar vården och ser till att patienten och anhöriga får vara med och påverka. Det finns patienter som kallar väntetiden inför olika utredningar för lidandetid, men Elisabeth ser till att underlätta genom att ge stöd och hjälp till patienter och anhöriga i en svår situation.

Ta del av intervjun här


Lägesrapport – införande av tarmcancerscreening

Förberedelserna för att införa screening för tjock- och ändtarmscancer i Södra sjukvårdsregionen fortskrider. I dagsläget har Region Skåne och Region Blekinge anslagit budgetmedel för start under 2020.

Läs mer om hur arbetet fortskrider


Pilottest av prehabilitering för patienter med äggstockscancer

I mars startas ett pilotprojekt på Skånes universitetssjukhus med fokus på prehabilitering. Målsättningen är att kvinnor med stark misstanke om äggstockscancer inom några dagar ska träffa en tumörspecialist på mottagningen för undersökning, bedömning och information med tillhörande blodprover och röntgenundersökningar. 

Läs mer

Patient- och närståenderådet berättar om 2019 års verksamhet

Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har i nuvarande tappning varit igång sedan november 2018. Rådet säkerställer att RCC Syd har ett tydligt patient- och närståendeperspektiv, samt driver diagnosövergripande frågor. 2019 var året då deras arbete tog fart på allvar.

Läs mer


Cancervården på Skånes universitetssjukhus siktar på internationell kvalitetsstämpel

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter och högre kvalitet i cancervården. Det är målet när Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre.

Läs mer

Kunskapsbanken för vårdprogram ersätter appen Cancervård

”Kunskapsbanken” är ett nytt verktyg på cancercentrum.se som förbättrar tillgängligheten till nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp i cancervården. Kunskapsbanken gör det enklare att snabbt hitta rätt kunskapsstöd och rekommendationer för respektive diagnos.

Läs mer


Ny verksamhetsutvecklare med fokus på Min vårdplan

Astrid Isoz har arbetat som kontaktsjuksköterska i flera år och är RCC Syds nya verksamhetsutvecklare. 2018 arbetade hon i ett pilotprojekt för Min vårdplan (MVP) på Karolinska Universitetssjukhuset och har därmed stor erfarenhet och nytta av sitt tidigare arbete, då en del av Astrids uppdrag på RCC Syd är att stötta införandet av MVP regionalt.

– Just nu håller vi på att sätta ihop nationella arbetsgrupper som ska skriva diagnosspecifika texter till MVP. Min roll kommer att vara att stötta de grupper som jobbar med diagnoser som RCC Syd har det nationella ansvaret för.


Hög överlevnad i livmoderhalscancer tack vare följsamhet till riktlinjer

Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder.

Läs mer

Patientinformation med råd om mat – nu även i Region Halland

Patientinformation med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling. Ett informationsstöd att dela ut i dialog med patienter och närstående. Nu kan tryckt version av broschyren beställas även i Region Halland.

Läs mer


Stefan stuga - en plats för familjer som drabbats av cancer

Varje vecka under hela året erbjuder stiftelsen Stefan Paulssons cancerfond två familjer en kostnadsfri veckovistelse i Stefans Stuga. Vintersäsongen är nu fullbokad men det går fortfarande bra att ansöka om vistelse under vår/sommar/höst. När fjället är grönt och dagarna långa och ljusa, finns det tid att upptäcka en helt ny sida av Sälen. Sommaren i Lindvallen är full av aktiviteter för både stora och små, i form av cykling, fäbod, vandring och bad. Men även klara och fina höstdagar bjuder fjällvärlden på upplevelser till fots eller från cykelsadeln.

Läs mer och ansök här


Risken för cancer ökar med åldern

Det är betydligt fler som insjuknar än som dör i cancer. De flesta som insjuknar är drygt 70 år och risken att insjukna är större ju äldre man blir. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Läs mer

Registrering av cancerläkemedel behöver fortsatt stärkas

Registrerad användning av cancerläkemedel som följs upp nationellt var under första halvåret 2019 ungefär den samma som halvåret innan. Det ackumulerade antalet rapporterade behandlingar är nu så pass högt att det börjar gå dra begränsade men viktiga slutsatser.

Läs mer


Nu går det bra att anmäla sig till vårens temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten den 23 april 2020! Nu fokuserar vi åter igen på cancerrehabilitering som ständigt är ett högaktuellt ämne.

Anmäl dig här


Lymfödembehandling 7,5 hp, den första kursen i sitt slag

Det finns stort behov av utbildning i evidensbaserade metoder för behandling av patienter med lymfödem. Hösten 2020 startar kursen Lymfödembehandling, som är den första kursen i sitt slag.

Läs mer


Uppdaterat vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

Hela vårdprogrammet har reviderats efter behov, både faktamässigt och för att bättre anpassas till berörda målgrupper.

Ta del av vårdprogrammet här

Nytt nationellt vårdprogram för hudlymfom

Detta är ett helt nytt vårdprogram som under två års tid har arbetats fram av vårdprogramgruppen för hudlymfom.

Ta del av vårdprogrammet här


På gång – Utbildning

19 mars, nya behandlingsriktlinjer vid kolorektalcancer, Malmö.

Läs mer och anmäl dig

20 mars, workshop om rehabilitering efter cancer i bäckenet, Hässleholm.

Läs mer och anmäl dig här

2 april, grundkurs i Good Clinical Practice, Hässleholm.

Läs mer och anmäl dig

23 april, en dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten med cancer, Lund.

Läs mer och anmäl dig

28 maj, Samverkan kring patienter i livets slutskede – vad bör vi göra av allt vi kan göra? Välkommen till en regiondag för all vårdpersonal i kommunen, primärvården och på sjukhus, Medicon Village, Lund. Arrangeras av Palliativt utvecklingscentrum.

Läs mer och anmäl dig


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.