Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 7 - 2018


Kalendarium

RENEXPO BIH
24-25 oct, Sarajevo
Mer att läsa här

Elmia Lantbruk
24- 26 okt

Mer information här 

Argus Biomass Nordics and Baltics
29- 31 okt, Köpenhamn
Mer information här

PelletsFörbundets Strategimöte
31 okt, Lidköping
Mer information här

PelletsFörbundets Installatörsdag
1 nov, Lidköping
Med information här

Scaling Up 2018: Competing in 
the Global Bioeconomy Market
 

5- 7 nov, Ottawa, ON Canada
Läs mer här

Österreichischen Biomassetag und Heizwerke-Betreibertag
6-7 nov, Kufstein, Austria
Mer info här

SBBA:s Höstmöte & Branschdag
7 nov, Stockholm
Program & anmälan här

Zerokonferansen
7 nov, Oslo

Mer information

European Biomass to Power
7- 8 nov, Stockholm
Läs mer här

Stora Biokraft- och Värmekonferensen
13- 14 nov, Växjö
Mer info här

BeBo & Belok Resultatkonferens
14-15 nov, Stockholm
Mer info

Europen Bioenergy Future
14 nov, Hanover, Tyskland
Anmälan här

Certifierad Bioenergiinstallatör
3- 4 dec, Härnösand
Mer info och anmälan här

World Sustainable Energy Days
27 feb- 1 mar, Wels Austria
Besök websidan

Från Kansli & Styrelse

Hösten innebär viktiga möten

 

Du som arbetar med installation och projektering har väl inte missat att anmäla dig tillhöstens installatörsträff i Lidköping den 1 november? (Observera att datumet är ändrat) Temat för höstens möte är att öka intresset för att installera bioenergiteknik och bygga smarta kombinationslösningar där vi kombinerar olika förnybara energibärare, t ex luftvärmepumpar med pelletskaminer etc.

Under dagen kommer vi att gå igenom det senaste som presenterats av våra myndigheter, få en inblick i vad vi kan förvänta oss av framtidens värmesystem och tillsammans diskutera hur vi bäst ska kunna utnyttja situationen. Vi får tipps och trix på hur vi ska resonera när vi möter våra kunder, och hur PelletsFörbundet som branschorganisation kan hjälpa dig som installatör.

Du välkommen att komma redan kvällen innan så kan ta en öl eller äta en bit mat tillsammans. Är du medlem i PelletsFörbundet hoppas vi att du också vill medverka på PelletsFörbundets Strategimöte, som vi håller dagen innan  (31 oktober). Passa på tillfället att träffa fler medlemmar och att samtala med vår styrelse.

PelletsFörbundets heldags strategimöte i Lidköping den 31 oktober i Lidköping. I år är möjligen er närvaro viktigare än tidigare år med anledning av att Irene och jag, inför kommande verksamhetsår och med ålderns rätt, kommer att lämna över kansliansvaret till annan aktör. Under mötet kommer vi därför att diskutera och forma hur vår framtida verksamhet skall se ut. Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemsföretag får komma med synpunkter. Det är våra medlemmar som sätter agendan.

Anmälan till den ena eller båda dagarna: Helst före 25 oktober till irene@pelletsforbundet.se eller via telefon 0510-285 30 (senast den 20 oktober om du vill vara med under någon av kvällarna). 

Från kansliets sida vill vi även passa på tillfället att ge en liten kommentar angående de rykten som under senaste veckorna har cirkulerat om att det skulle vara, eller bli, brist på pellets. Senvinterns brist på pellets och en torr sommar med flera veckors avverkningsstopp har spätt på den oron. Vi ser detta på att utleveranserna av pellets under hösten har ökat, vilket indikerar att många kunder i år köper lite extra pellets för att ha ett eget "beredskapslager".

Att byggvaruhusen i vissa fall just nu har leveranstider, beror sannolikt på de kampanjer man kört med kraftigt rabatterade priser som tömt deras lager. Men situationen är tillfällig just för stunden då sågverken nu går för fullt igen. Dock får vi som användare ändå räkna med att pelletspriset, liksom el- och oljepriset, under den kommande säsongen kommer att vara högre än förra året. 

Sammanfattningsvis är våra medlemmars bedömning att vi tillsammans kommer att klara den kommande eldningssäsongen leveranser utan några större problem. 

Bengt- Erik & Irene
Kansliet för PelletsFörbundet


Gå med i PelletsFörbundet nu - få resten av 2018 utan kostnad

Varför ska just jag vara medlem i PelletsFörbundet?

Att vara medlem i en branschorganisation innebär att man tror på att man genom att agera tillsammans kan nå bättre resultat än då man agerar enskilt var för sig. En branschorganisation kan naturligtvis inte göra allt, men om alla bidrar med något så blir vi tillsammans starkare.

Inom PelletsFörbundet bidrar alla medlemmar efter sig egen tid och förmåga. Här hittar du ett axplock från PelletsFörbundets verksamhet.

Medlemsavgiften differentierad för att underlätta även för mindre företag att vara med. Pelletstillverkarna är av naturliga skäl den kategori som betalar mest. Omkring 80 % av vår budget kommer från Pelletstillverkarna. Men omvänt så är de flesta av våra medlemmar installatörer som jobbar med att installera värmesystem.

Om du går med redan idag inför 2019 har du medlemskap även under resten av 2018. Vi vill gärna hälsa dig som inte ännu är medlem välkommen till PelletsFörbundet.

Medlemsansökan hittar du här

Vill du vera mer om vad vi gör och om pelletsvärme är du alltid välkommen att kontakta kansliet eller något av våra medlemsföretag.


Hälften av all förnybar energiförbrukning år 2017 kom från modern bioenergi

Förnybara energikällor fortsätter sin expansion de närmaste fem åren och täcker nu 40% av den globala energiförbrukningen, enligt IEA: s* marknadsanalys och prognosrapport för Renewables 2018. Modern bioenergi leder tillväxten av alla förnybara energikällor till 2023, enligt den senaste marknadsprognosen. IEA menar i prognosen att bioenergin även inom perioden mellan 2018 och 2023 kommer att ha den största tillväxten av förnybara resurser. Men IEA understryker samtidigt behovet av att bygga en robust förnybar portfölj och säkerställa ett säkrare och hållbart energisystem. Användningen inom elbranschen fortsätter också att öka och kommer att stå för nästan en tredjedel av den totala elproduktionen i världen år 2023. Även om tillväxten i solceller och vindkraft kommer att fortsätta inom elsektorn, är bioenergi fortfarande den största källan till förnybar energi.

"Modern bioenergi är den förbisedda jätten på förnybar energi," säger Dr Fatih Birol, IEA: s verkställande direktör"

Bioenergins andel av världens totala förnybara energikonsumtion är cirka 50% idag. Det är lika mycket som vatten, vind, sol och alla andra förnybara energikällor tillsammans. IEA förväntar sig att modern bioenergi fortsätter att leda fältet och har stora möjligheter till fortsatt tillväxt. Men pekar samtidigt på att rätt politik och strikta hållbarhetsregler kommer att vara nödvändiga för att kunna uppnå sin fulla potential. 

Bristande fokus på bioenergi i energisystemet är en även en av Sveriges "blinda fläckar". Blinda fläckar är frågor som är kritiska för utvecklingen av energisektorn, men som får mindre uppmärksamhet än de förtjänar. I Sveriges fall på att nästan hela vårt fokus i stort ligger på elektrifiering inom nästan alla områden.

Om/när starka hållbarhetskriterier finns på kraft, identifierar IEA:s rapport en ytterligare oanvänd potential för bioenergi som "grön" med goda möjligheter att diversifiera energianvändningen inom såväl industri som inom transportsektorerna. I synnerhet gäller detta för ett skogrikt land som vårt. Ökningen av bioenergi inom industrin, transport och el skulle kunna vara lika stor som för andra förnybara energikällor inom elsektorn.

En betydande del av denna potential härstammar dessutom från avfall och restprodukter som erbjuder recirkulerande utsläpp av växthusgaser. Dessutom kan användningen av dessa resurser förbättra både avfallshantering och luftkvalitet.

”Att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader är avgörande för oss alla –och för våra sårbara ekosystem. För en stor del av världens fattigaste människor är det en överlevnadsfråga. Men för att vi ska klara det måste alla krafter sättas in nu, ja omedelbart, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF”

IPCC, FN:s klimatpanel, presenterade i dagarna en ny stor rapport om vad vi kan göra för att begränsa klimatförändringarna. De internationella forskarna och utsända från alla länder är eniga om att vi kan stanna vid 1,5 graders global uppvärmning, om rätt åtgärder sätts in snabbt. Rapporten visar att det även finns tydliga vinster med att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 istället för 2 grader och värre.

Om temperaturen stabiliseras vid 1.5°C innebär det att hundratals miljoner fler fattiga människor utsätts för mindre klimatrisker och därmed har en större chans att komma ur fattigdomen, jämfört med vid 2 graders uppvärmning. Och att stanna vid 1,5 grader kan halvera den andel av världsbefolkningen som får uppleva klimatrelaterad vattenbrist. Det framgår tydligt i rapporten, som baseras på 6000 artiklar från forskare över hela världen, att en dryg halvering av världens utsläpp av växthusgaser till år 2030 är det första steget mot att klara 1,5 graders-målet.

Vi kan inte enbart investera i elektrifiering utan måste i samtidigt satsa mera på alla de resurseffektiva och cirkulära innovationer och affärsmodeller som tillsammans kan lösa detta. Samhällets aktörer måste ta fram handlingsplaner som är baserade på den uppdaterade vetenskapens färdriktning och satsa på att växla upp innovationer med stor klimatnytta.

Då är det direkt ansvarslöst att inte vilja se bioenergins möjligheter att redan på kort sikt kunna göra skillnad. Vi behöver politiker och myndigheter med både vilja och mandat till förändring, för att stabilisera temperaturökningen vid 1.5 grader. Men även samhällen, företag och vi medborgare måste också göra omställningar om detta ska bli verklighet. Vi borde halvera våra utsläpp varje årtionde för att klara målet. Det gäller alla från den enskilde individen till hela samhällen, länder och kontinenter. Se gärna Johan Rockströms korta video som förklarar problemet.

”Bioenergin är en doldis i energisektorn fast den utgör en så stor andel. Det är lite synd. Det är ändå vår största förnybara energikälla och det finns en klar potential att öka dess andel i energimixen, konstaterar Anna Lundborg, Energimyndighetens expert som jobbat med skogsenergifrågor i drygt 30 år”

Användningen av bioenergi har fördubblats de senaste 25 åren och står idag för cirka en tredjedel av den svenska energianvändningen, eller cirka 130­–140 TWh. En viktig anledning är den koldioxidskatt som infördes i början av 90-talet och som ledde till att oljan successivt fasades ut i landets värmeverk till förmån för biobränslen. Den stora potentialen finns inom just restprodukter från skogen, som grenar, klenvirke, sly och stubbar. Här finns ett ökningsutrymme.

Nu är det upp till våra beslutsfattare att på nytt våga ledarskap och sätta agendan.

Bengt- Erik Löfgren

*IEA: International Energy Agency är den internationella energimyndigheten, grundades 1974 med uppdrag att säkerställa global energisäkerhet, utvidga energisamarbete och föra dialog runt om i världen i syfte att främja en miljömässigt hållbar framtida energiförsörjning


Ny kurs Certifierad Bioenergiinstallatör 3- 4 dec

Rätt värmeanläggning som är anpassad efter rådande behov tjänar alla på, inte minst miljön. Certifieringen av installatörer av förnybar energi är frivillig och gemensam för alla EU-länder. Att opartiskt kunna styrka sin kunskap som installatör kommer säkerligen att bli allt viktigare.

Nu verkar det äntligen som att Incert AB under september blir klar med ackediteringen för att certifiera Bioenergiinstallatörer. Energimyndigheten har lovat att nu gå ut aktivt med att marknadsföra nyttan av att vara certifierad.

Som ett led i att få ett större antal installatörer att genomföra certifieringen kommer Energimyndigheten att subventionera utbildningen i december med 50%. Missa inte den möjligheten. 

Utbidning och certifieringsprov sker hos Heta Utbildningar i Härnösand. Mer information och anmälan via länken här.


Från våra samarbetspartners

Aktuellt från SVEBIO & Bioenergitidningen

Trumps trafikmyndighet räknar med klimatkatastrof

Den ansvariga amerikanska myndigheten anser alltså att den nuvarande utvecklingen leder till stora och svåra miljökonsekvenser, men att man inte kan eller tänker göra något åt saken. Man tycker till och med att de begränsade och redan beslutade åtgärderna om effektivare bilar är meningslösa att genomföra. Läs mer på Svebios blogg ”Efter oss syndafloden” – skulle man kunna sammanfatta attityden.

Välkommen till Stora Biokraft- och Värmekonferensen! 
Konferensen behandlar viktiga och aktuella ämnen som framtidens fjärrvärme, där vi bland annat får höra om lågtemperaturnät i Lund av Sara Kralmark från Kraftringen. Margareta Eriksson, Falu Energi och Vatten, pratar om partnerskap som vid värmeåtervinning från datahallar och samarbetet med Borlänge Energi. Vi kommer att höra två landskapsarkitekter, Ingrid Zetterlund och Rut Näsman, berätta om mervärdet med värme utomhus – vilken betydelse har fjärrvärmeuppvärmda bänkar under våra kalla årstider? Sen får vi givetvis höra om bränslemarknaden och hur den påverkas av extremväder.

Det blir även debatt om bränsle, jämställdhet och kompetensförsörjning. Apporpå jämställdhet - Notera gärna att alla föreläsarna är kvinnor! Vi ses i Växjö i den 13-14 november!

Förr satt man i knä hos Björn Gillberg, nu hos Rockström och Axelsson
Den första stora miljödebatten, som kommit i gång under slutet av 1960-talet efter Rachel Carsons giftlarm i Tyst Vår, fågeldöd, kvicksilverlarm och mycket annat. Journalisternas enkla lösning för varje miljöreportage var att åka till Miljöcentrum i Uppsala och sätta sig i knä, bildligt, hos Björn O Gillberg. Han var den tidens miljöguru, som ansågs ha svar på alla miljöfrågor. Det gällde allt från nitrit i maten och kvicksilver i tänderna till atomkraftens risker.

Södras plantskolor 100 procent fossilfria med pellets, grön el och HVO
Efter flera års intensivt arbete blev plantskolan i Flåboda söder om Växjö helt fossilfri 2015. Sedan dess har arbete pågått med att ställa om till fossilfri drift även vid anläggningen i Falkenberg. Som ett sista led i omställningen stängdes i våras gasen till växthusen av och när uppvärmningen kör igång igen nu i höst blir det med nya, miljövänliga pelletspannor. Det innebär att hela driften, inte bara i Falkenberg utan även i hela Södras plantverksamhet, nu är fossilfri.

Ny rapport: Så stor skillnad gör Växjö Energi och Växjöborna för klimatet
Växjö Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Växjö Energi till att 243 000 ton koldioxid inte släpptes ut under 2017. Det visar det klimatbokslut för 2017 som presenterades av utredningsföretaget Profu i slutet av augusti.

Företag visar stort intresse för att investera i klimatet
Allt fler företag investerar för att minska sina utsläpp av växthusgaser via Klimatklivet. Det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och gör att strukturella förändringar och innovationer som är nödvändiga för att nå klimatmålen genomförs. Naturvårdsverket lämnade nyligen en samlad redovisningdär det framgår att över 70 procent av de 3,3 miljarder kronor som hittills betalats ut har gått till privata företag.


Klimatfrågan runt om i världen måste engagera många fler

”Ingen minskning av fossil energi – trots storsatsning på förnybart”

Vem räddar kli­matet?

I dag pre­sen­teras, el­ler snarare har pre­sen­terats i natt, en ny rap­port från FN:s kli­mat­or­gan IPCC. Den be­ställdes på kli­mat­kon­fe­rensen i Paris 2015 och ska visa om det är möj­ligt att hålla nere tem­pe­ra­tur­ök­ningen till 1,5 grader och vad som krävs för att nå målet.
Få tror att det är möj­ligt, efter­som de in­satser som hit­tills gjorts för att vända ut­veck­lingen med ökande kol­di­ox­id­ut­släpp har varit för små och verkar för lång­samt. Ändå är det vik­tigt att få fram den här rap­porten. Den kan bli den larm­sig­nal som gör att de po­li­tiska be­slut tas som är nöd­vän­diga.

Sam­ti­digt händer myc­ket vid si­dan av po­li­ti­ken. I USA har pres­i­dent Trumps be­slut att upp­häva de flesta av Obamas kli­mat­lagar och att gynna kol- och ol­je­ut­vin­ning inte fått så stort ge­nom­slag efter­som de eko­no­miska rea­li­teterna gynnar för­ny­bar ener­gi fram­för fos­sil­ener­gi. Håll­bar­hets­frå­gor har un­der de senaste åren fått en allt större tyngd inom när­ings­livet, oav­sett po­li­tiska di­rek­tiv.

I en in­ter­vju i Vec­kans Affärer hävdar en ame­ri­kansk tung­vik­ta­re i när­ings­livet, den glo­bale håll­bar­hets­chefen vid den ame­ri­kans­ka stor­banken Citi, Jason Channell, att det ka­pi­ta­lismen, inte po­li­ti­ken, som kommer att rädda pla­neten från kli­mat­hotet.

Läs mer: Global warming report, an 'ear-splitting wake-up call' warns UN chi

Engagerade och insiktsfulla politiker måste ta bollen

Energibolag i USA har just skakats av en opinionsundersökning som visade att förnybar energi var populärt bland deras kunder, skriver professor Tomas Kåberger i dagens ledare.

Det framstår som om de flesta partierna är överens om målet att göra Sverige klimatneutralt till 2045. Det finns också en rörelse bland kommersiella företag runt hela världen att bidra till en sådan utveckling på global nivå. Allt fler företag sätter upp målet att köpa 100 procent förnybar energi. Bland andra Apple och Google har redan nått målet. IKEA skall vara klara 2020. Andra såsom Sony och Vattenfall har mål om förnybar respektive fossilfri energi som skall nås närmare den tidpunkt då hela Sverige skall vara klimatneutralt.

Energibolag i USA har just skakats av en opinionsundersökning som visade att förnybar energi var populärt bland deras kunder. Bland vanliga hushållskunder ville 87 procent ha bara förnybar el. Ännu värre för bolagen, fler än hälften svarade att de ville ha det även om det kostade 30 procent mer än kärnkraft och fossil energi. Många större företag har ju lyckats utan att det ens har kostat extra pengar.

Den offentliga enigheten bland majoriteten av riksdagens partier, och stöd bland energianvändande företag och medborgare räcker inte. Det krävs insiktsfulla och engagerade politiker för att inte politiken skall styras av de minst aktiva, gamla energibolagens ambitioner att fördröja utvecklingen för att bevara värdet av gamla verk.

Är kärnkraften nödvändig för omställning till fossilfritt?

Laddad fråga. Vindkraft och solceller kan visserligen ersätta kärnkraften energimässigt men inte garantera frekvensstabiliteten i energisystemet. Effektbrist och periodvis mycket höga elpriser blir konsekvensen, skriver Lars-Evald Kaliff.

Klimatfrågan seglade upp i den senare delen av valrörelsen men en djupare analys saknas och det mesta har handlat om flygskatter och elcyklar. En förklaring till detta kan vara den energiöverenskommelse som slutits mellan en majoritet av Sveriges riksdagspartier som bland annat slår fast att målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion.

Till år 2040 har Sverige enligt scenariot cirka 67 TWh vindkraft och 7 TWh solceller. Med så mycket förnybar produktion ersätts kärnkraften energimässigt, enligt prognosen, men den väderberoende produktionen gör samtidigt att det både blir många timmar med låga priser och många timmar med höga priser till följd av effektbrist, vilket ytterligare skulle försvåra elbranschens prissättningsmekanismer.

100 procent förnybar elproduktion är ingen hållbar lösning. Utbyggd vindkraft och solceller kommer inte att kunna garantera stabiliteten i elförsörjningen. Därför krävs en satsning på att ersätta befintliga kärnkraftverk med nya, skriver Lars-Evald Kaliff energipolitisk debattör.

Det här händer vid 1-5 graders temperaturhöjning

Parisavtalet har förbundit världens länder att begränsa uppvärmningen till 2 grader, målsättningen är 1,5 grader. Men dagens förda politik kommer att leda till en 3 gradig höjning av temperaturen. Vad händer på jorden om temperaturen överstiger 2 grader? 

FN:s klimatpanel släppte sin analys av världsläget under måndagen. Konsekvenserna om den globala uppvärmningen inte lyckas begränsas till 2 grader är enorma. Enligt Johan Rockström, professor i miljövetenskap, är 2-gradersmålet att glömma, det kan inte gälla längre. Till Aftonbladet säger han:

– Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker, att två grader är alldeles för farligt.

Samtidigt visar en studie från University of Washington att det bara är 5 procents chans att världens länder klarar tvågradersmålet.

Studien fann att det istället är en 90 procentig risk att uppvärmningen fram till 2100 landar mellan 2–4,9 grader globalt. Tekniska framsteg väntas minska länders koldioxidutsläpp med 90 procent under detta århundrade. Men dessa minskningar är ändå inte tillräckliga för att världen ska klara gränsen på 2 graders uppvärmning menar forskarna.

Här ett axplock av konsekvenser av den globala uppvärmningen.

Ny global rapport: 33 lösningar för att halvera klimatutsläppen

Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med lösningar och teknik som finns i dag. Det är budskapet i en ny rapport av bland annat Future Earth, Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, WWF och Ericsson som presenteras vid Global Climate Action Summit i Kalifornien.

Rapporten Exponential Climate Action Roadmap presenterar 33 lösningar för att halvera utsläppen från energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Omställningen av energisektorn kan ske mycket snabbare, eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. Men det behövs politisk vilja.

Tekniken kommer inte att lösa klimatutmaningen ensam. Nyckeln är att nå en kritisk massa av företag, städer, nationer, industrier och medborgare som bidrar till Parisavtalet genom att halvera utsläppen. Läs hela rapporten här.

»Nu börjar vi kapplöpningen ut ur fossilsamhället«
Vi har nu kommit till en punkt där trycket på en offensiv klimatpolitik kommer underifrån. Företag och lokala politiker har tagit över ledartröjan medan politiker på nationell nivå fortfarande är sitter fast diskussioner om fördelningen av bördan. Det är dags att inleda kapplöpningen ut ur fossilsamhället, skriver Svante Axelsson och Johan Rockström. Läs artikeln från GP

Årets sommar – en glimt av framtiden?

Årets extremt varma sommar ger en bild av hur framtidens sommartemperaturer kan komma att bli. En ny analys vid SMHI pekar på att den gångna sommaren mycket väl liknar klimatscenarier för nästa sekelskifte. Här visas flera grader högre medeltemperaturer jämfört med normalt.

En halv grad gör stor skillnad
Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen. En hög klimatambition i närtid med utsläppsminskningar är avgörande för att hantera både klimatfrågan och hållbar utveckling på bred front.

Norge hittar ny olja
Det norska oljebolaget Equinor, som tidigare hette Statoil, bekräftar nu att de hittat en oljefyndighet vid Norne-fältet utanför Nordlands kust med en volym på 50 till 70 miljoner fat olja. Upptäckten mer än dubblerar därmed de återstående oljereserverna i Norne-fältet

Elnätet kräver enorm investering
Sveriges behov av elnähar inte tagits på tillräckligt stort allvar de senaste åren, trots väl kända planer på elbilar, elbussar, fler pendeltåg, nya bostäder, fortsatt urbanisering, nya datacenter och omställning till sol och vind. Dessa projekt är var för sig utmanande för elnätet, men tillsammans kräver de historiskt omfattande nätinvesteringar. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet.

Seklets första klimatriksdag
Den regering som tillträder är den första som helt och hållet kommer att arbeta under den nya klimatlagen som började gälla 1 januari i år. Klimatlagen liknar budgetlagens bindande konstruktion. På samma sätt som omgivningen kan vara säker på att Sverige sköter de offentliga finanserna på ett visst sätt kan man i förhand veta att nästa statsminister kommer att vara en radikal klimatpolitiker. Klimatdebatten tog kanske en paus i valrörelsens slutskede, men mandatperioden kommer i hög grad att handla om att minska utsläpp. Det finns ingen tvekan.

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan
Energieffektiva flygplan, inblandning av biobränslen och optimerade flygrutter utgör i dag de främsta åtgärderna för att minska flygets klimatpåverkan. En ny rapport visar att det också är möjligt att minska påverkan ytterligare med fördjupad kunskap om effekter av flygets utsläpp av kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP.

”Klimat­brottslingen” som vill rädda världen
I kampen för en energimässigt hållbar värld har professor Tomas Kåberger tagit på sig rollen som brobyggare mellan akademi, stat, miljöorganisationer och företag. Nu har han en viktig roll som ledamot i Klimatpolitiska rådet. Men de egna flygresorna i jobbet tynger samvetet.

Nu bestäms EU:s miljöambition
Trots IPCC:s analys om vikten av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad kunde inte EU:s ministerråd enas om en ambitionshöjning. Men slaget är inte över. Idag röstar miljöutskottet om EU:s linje inför klimattoppmötet i december. FN:s klimatpanel, IPCC:s rapport som släpptes i måndags skärpte tonen kring vad som krävs för att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, närmare 1,5 grad, till 2100. Enligt IPCC:s ordförande Hoesung Lee »kräver det aldrig tidigare skådade ansträngningar i hela samhället«.

Analys: Målet för kolet kan vara närmare än vi tror
För att klara FN:s klimatmål till 2030 måste utsläppen från världens kolkraftverk minska med åtminstone 60 procent. Den allmänna uppfattningen är att det är omöjligt, men världen kan redan vara på väg mot målet, menar Bloomberg News David Fickling.
Han pekar på hur kolkraften i USA minskade med en tredjedel 2011–2017, och inom EU har samma minskning skett på bara fyra år.


Intressant från branschen

”Dags att Sverige värdesätter fjärrvärmens roll i energisystemet”

Fjärrvärme är en viktig del i ett hållbart energisystem och en stor anledning till attSverige har lyckats sänka koldioxidutsläppen, menar Anders Ericsson på Värmevärden.

Mer än hälften av alla hushåll och lokaler i Sverige har fjärrvärme, vilket gör uppvärmningsmetoden till den vanligaste i Sverige.

”Många tänker inte på fjärrvärme. Bostaden är varm och varmvatten finns alltid i kranen. Det är inte särskilt känt vad fjärrvärme egentligen gör för vårt samhälle”, säger Anders Ericsson, vd på Värmevärden och entusiast inom energifrågor.

Dumpa oljepannan – få mycket lägre driftskostnader

Trenden pekar på att oljepannans glansdagar är förbi. Trots Norges tillgång på olja var de första land i världen att införa ett förbud mot att använda fossil olja för uppvärmning. Även Sveriges riksdag har beslutat om ett fossilfritt Sverige år 2045. Allt fler upptäcker att det går att byta till miljömedvetna alternativ och samtidigt spara pengar långsiktigt.

Sveriges företag och industrier står inför ett vägval när allt fler leverantörer ställer hårdare krav om fossilfri produktion hos sina samarbetspartners. För processindustrier och hos företag med större lokaler, är biobränsle både driftssäkert, hållbart och dessutom kostnadseffektivt – och detta trots de stora uppvärmningsbehoven.

Energimyndighetens GD: ”Näringslivet måste våga satsa”

Trots förändringar i riksdagens står energiöverenskommelsen stark, menar Robert Andrén, Energimyndighetens nya generaldirektör. Däremot ser han att det finns stora utmaningar framöver och vill se mer privat kapital i energisektorn. ”Näringslivet måste våga när det gäller”, säger han.

Robert Andrén tillträdde som generaldirektör för Energimyndigheten den 1 september. Han tror att Sverige kommer att nå målet om 100 procent förnybar el 2040. ”Det finns inget annat alternativ”, säger han.

Fredrik Reinfeldt: USA har fel synsätt

Donald Trumps USA försöker slippa ansvar i klimatfrågan. 

Det säger tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt (M) efter en hållbarhetskonferens i Helsingborg.

– Vi har en grupp som är rentav klimatförnekare, och som i nationalismens namn hävdar att det som görs multilateralt är ämnat att skada nationen. Vi ser det i USA nu, och jag tror att det är absolut fel synsätt, säger han.

– När vi pratar om hållbarhet är vi brett överens i de flesta länder om att vi måste agera. Men vi har en grupp som är rentav klimatförnekare, och som i nationalismens namn hävdar att det som görs multilateralt är ämnat att skada nationen. Vi ser det i USA nu, och jag tror att det är absolut fel synsätt. Det används för att minska sin del i det globala ansvartagandet, och det står i vägen för mycket av det nödvändiga hållbarhetsarbetet som världen behöver mer av, säger Fredrik Reinfeldt

Oljeindustrins slut närmar sig

Oljeindustrin är dömd. Den tidpunkt när oljeproduktionen börjar minska närmar sig. Och när oljeindustrin faller, faller väldigt mycket annat. Det är lite som med fisket. Olja är en ändlig resurs, precis som torsken visade sig vara, lite beroende på hur den hanteras.

Therese Uddenfeldt hänvisar i sin bok Gratislunchen till ”Hetta”, av Ian McEwan: ”Ingen vet exakt när, men det råder enighet om att produktionen kommer att kulminera någon gång under de närmaste fem till femton åren. Efter det kommer produktionen att gå ner, medan efterfrågan på energi kommer att fortsätta att stiga i takt med att världens befolkning ökar och människor kämpar för att få en bättre levnadsstandard”.

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Försurningen utgjorde länge ett av de största miljöhoten i Europa och Nordamerika. Nedfallet av försurande svavel och kväveföreningar förorsakade fiskdöd och andra effekter i många sjöar. Tack vare snabba reaktioner, stora vetenskapliga insatser och internationella överenskommelser kunde hotet avvärjas. I fjol uppmärksammades 50 år av forskning och politiska insatser under ett internationellt symposium och nu finns lärdomarna samlade i en rapport.

Upptäckten och den allmänna kännedomen om försurningen kan tillskrivas en man, den svenska forskaren Svante Odén. I oktober 1967 gjorde han något okonventionellt för en vetenskapsman, han slog larm i en artikel i Dagens Nyheter. Försurning blev omedelbart ett allmänt känt begrepp.

– Den dåvarande regeringen reagerade oerhört snabbt. Jag skulle vilja påstå att det var helt avgörande. Det ledde också till att frågan snart lyftes internationellt, framförallt genom OECD som kort därpå initierade forskning på försurningens internationella dimensioner, säger Peringe Grennfelt, tidigare forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet och initiativtagare till 50-årssymposiet.


Myndighet och politik

Övergång till fossilfri el kräver ändrat beteende
Omställningen till grön energi kostar miljarder. Statliga Svenska kraftnät räknar med att lägga ner upp emot 100 miljarder fram till 2040 på att modernisera elnätet. Men omställningen kräver också ett ändrat beteende. Vi måste lära oss att styra användningen av el till när den är tillgänglig.

KTH-professor: Tror inte alla förstått hur fort det går 
Hon är en av Sveriges främsta på området och tänker ta elektrifieringen av samhället till en ny nivå.
Omställningen sker väldigt fort nu, säger professor Lina Bertling Tjernberg till SvD.

”Kärnkraftens framtid upp till marknaden” 
Glädjande framtidsutsikter och blocköverskridande samarbeten. Tonläget var positivt från Ibrahim Baylan (S) och Lars Hjälmered (M) under konferensen SvD Energy Summit. Men några definitiva svar på hur livet blir efter kärnkraften levererades inte.

Ny utredning om kärnkraftens roll i kraftsystemet
I dag presenterar Svenska kraftnät en ny utredning som tydliggör kärnkraftens roll i kraftsystemet. Utredningen är en viktig del i arbetet att hantera systemutmaningarna och säkerställa att kraftsystemet fortsatt har de tekniska egenskaper och funktioner som krävs för att även i framtiden vara stabilt och driftsäkert. Hela rapporten här

Företag visar stort intresse för att investera i klimatet 
Allt fler företag investerar för att minska sina utsläpp av växthusgaser via Klimatklivet. Det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och gör att strukturella förändringar och innovationer som är nödvändiga för att nå klimatmålen genomförs. Naturvårdsverket lämnade nyligen en samlad redovisning av Klimatklivet till regeringen. I den framgår att över 70 procent av de 3,3 miljarder kronor som hittills betalats ut har gått till privata företag.

Den tysta revolutionen på energimarknaden 
Koldioxidskatt, elcertifikat och energimärkning. Energimarknaden kryllar av mer eller mindre synliga styrmedel som syftar till att påverka producenter och konsumenter. De har varit nödvändiga verktyg för att klara energiomställningen. Men vilken roll kommer de att spela i framtiden?

Bortom uppgivna kultursidor gör det globala klimatomställningsarbetet ideliga framsteg 
Den svenska regeringen kräver, tillsammans med Nederländerna, utsläppsminskningar på 55 procent. Samtliga riksdagspartier förutom klimatrelativisterna i SD stöder den målsättningen. Med företagsamheten är det stundom knepigare. Svenskt Näringsliv motsatte miljömålsberedningens mål på nollutsläpp till 2045 och på fredagen (21/9) avslöjade Di att organisationen lobbar mot EU:s förslag på skärpta utsläppsmål inför FN:s stora klimatmöte i Polen i december, där Parisavtalet ska dryftas
KOMMENTAR: Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål - läser du här!

Läget på olje- och naturgasmarknaderna v 39 2018 
Veckans marknadsbrev från Energimyndigheten beskriver läget på olje- och naturgasmarknaden för de senaste två veckorna.

Läget på energimarknaderna för biodrivmedel, september 2018
detta marknadsbrev berättar vi bland annat om Energimyndighetens utlysning om 30 miljoner kronor till biomassaproduktion och 200 miljoner kronor till biogas, den första drivmedelsstatistiken sedan reduktionspliktens början, standardiserings- och klassificeringsarbeten för återvunna bränslen samt ny produktionsteknik för fasta bränslen.

 


Mer klipp från media

Ny rapport: Kommunerna måste ta större ansvar för utsläppen
Kommunerna har en nyckelroll för att Sverige ska nå sina klimatmål. Offentlig verksamheten står för en stor del av svenskars utsläpp av växthusgaser.  I dag ligger de utsläpp av växthusgaser som sker inom Sveriges gränser på drygt 5 ton koldioxidekvivaltenter per person och år. Enligt klimatmålen ska det inte finnas några sådana nettoutsläpp år 2045.

Trögt sälja elbilar i Europa – bensinbilar populärast 
Omställningen till eldrift går trögt i Europa. Försäljningen ökar visserligen kraftigt, men från mycket låga nivåer. Andelen rena elbilar svarade för endast en procent av alla nyregistreringar under första halvåret i år, visar DN:s genomgång. I Sverige stod elbilsmarknaden helt stilla – tillväxten blev endast en(!) bil jämfört med 2017.

Marginalerna krymper i den svenska kraftbalansen
Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning. Årets rapport innehåller också en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen.

Koldioxidutsläppen måste halveras inom fyra år 
Det krävs mycket kraftfulla åtgärder – utsläppsminskningar – för att hålla klimatet under 2-graders temperaturökning i enlighet med Parisavtalet. I Sverige måste koldioxidutsläppen halveras under innevarande mandatperiod. För att skapa handlingskraft behöver 2-gradermålet omsättas till kvantitativa mål. Ett sätt är att arbeta med koldioxidbudgetar.

Unikt samarbete ger biogas
På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten från Eslöv tillsammans med processvatten och organiskt avfall från Orklas anläggning till rågas. E.ON driver biogasanläggningen som förädlar rågasen till biogas med fordonskvalitet. Därefter går biogasen ut i gasnätet för Eslövsborna och kretsloppet är därmed slutet.

Film om skog trippelnominerat till Publishingpriset 
Tre av forskningsplattformen Future Forests filmer om skogen och människan är nominerade till Publishingpriset. Filmen Bröllopsfotot - finskog och fulskog är en av Future Forests filmer som är nominerade till Publishingpriset i klassen för målgruppen beslutsfattare. 

Stormen Knud fick elpriserna att falla - högsta veckovisa vindkraftsproduktionen någonsin 
De intensiva lågtrycken och stormen Knud ledde till en ökad produktion av vindkraft, där den högsta veckovisa produktionen i Nordens historia nåddes under förra veckan.

Inte ens skogen håller för allt
Ett av de mest populära alternativen i den svenska debatten är skogen. Vi har mycket skog i Norden, av hög kvalitet, och skogsråvara kan användas både till biobränslen som driver fordon och till material som kan ersätta plast både i kläder och engångsartiklar. Skogen kanske inte är den universallösning som vissa har velat påskina.

Vindelkol tar fram jordförbättrare
Västerbottnisk skog ­omvandlas till biokol med metoder från Amazonas. Sedan starten 1990 har ­familjeföretaget Vindelkol AB vuxit sig till att bli Sveriges största träkolsproducent. Företaget har sedan starten för 28 år sedan ­framförallt fokuserat på att ta fram högkvalitativt, svenskt träkol. Kunderna har främst varit ­privatkunder som använder träkol till grillning men även kommuner och energiverk. I cirka fem år har även leveranser av biokol pågått.

Tiden och isarna krymper – men det går att vända
Varje kilo koldioxid räknas – och vad vi gör på både individ- och samhällsnivå har betydelse. Det säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH i en kommentar till rapporten från FN:s klimatpanel, som visar att läget för planeten är akut. Om inte utsläppen av växthusgaser minskar kraftig de närmaste decennierna ökar den globala uppvärmningen med oåterkalleliga skador på miljön som följd.

Foto: GRAFIK: EXPRESSEN

Trafikverket går över till förnybar el
Från och med 2018 använder Trafikverket bara förnybar el. Det gäller allt från elfärjor och signalanläggningar, till tunnelventilation, vägbelysning och kontorslokaler. Trafikverkets årliga förbrukning är cirka 0,4 TWh.

”Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas” 
Sverige har chans att utveckla en samlad strategi för att reducera både våra egna och andra länders utsläpp inom EU:s handelssystem. Det skriver Lars Zetterberg från IVL Svenska Miljöinstitutet och Jessica Henryson från Westander på Svenska Dagbladets debattsida. Läs deras promemoria här. 

Tonåringar vill ha mer miljö – medierna ger dem invandring
Svenska tonåringar är mest intresserade av sjukvård och miljöfrågor men det är invandring som fyller deras nyhetsflöden. Här finns en möjlighet för nyhetsmedierna att lösa två avgörande frågor: att förbättra klimatbevakningen och bli relevant för den unga mediepubliken.

Så mycket stämmer de virala bilderna om Sveriges höga bensinpriser
De svenska bensinpriserna har kommit att bli en het politisk fråga, och bilder som jämför Sveriges bensinpriser på olika sätt har blivit virala. Nominellt är den svenska bensinen dyr i svenska kronor, och bara nio länder har dyrare bensin än Sverige. Internationellt sett är dock inte den svenska bensinen särskilt kostsam i relation till hur mycket svenskar tjänar. Tar man priset för bensin i relation till vad genomsnittsvensken tjänar hamnar Sverige på plats 143.

Debatt: Vi måste införa förbud mot fossila bränslen
Ett förbud mot fossila bränslen i Sverige senast 2030 skulle ge en tydlig signal till hela samhället, och en acceptabel tid för omställningen mot ett helt förnybart energisystem. Annars riskerar vi om tio år att hamna i en situation där omställningen tvingas fram med en mycket kort framförhållning, och till en betydligt högre kostnad för samhället. En utfasning av fossila bränslen försvåras av kraftiga subventioner. Bara skatteundantagen för fossila bränslen utgjorde en kostnad på 12,4 miljarder i senaste statsbudgeten. Det är mer än den rekordstora miljöbudgeten, som i år uppgår till drygt 10 miljarder kronor.

Sverige har en nyckelroll att ersätta kolet med vindkraft
Vi behöver påskynda utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion. Då blir det lättare att gå från fossilt till eldrift i transportsektorn, och lättare att stänga av klimatvidrig kolkraft i våra grannländer, slutreplikerar Anders Wijkman,  Johan Rockström, Mattias Goldmann och Linda Burenius Magnusson.

Forskning som behövs för att styra tekniken i en hållbar riktning
Samma dag som IPCC lanserar sin 1,5 graders-rapport kommer nyheten om ”Nobelpriset” i ekonomi. Känslan inför dessa tunga händelser är mycket olika. IPCC balanserar på en knivsegg. Man vill å ena sidan inte desavouera Parismötets kungsidé om att hålla sig så nära 1,5 grader som möjligt men många forskare betraktar det målet som omöjligt. Det är till och med så att många forskare betraktar 2 grader som omöjligt. Samtidigt finns en hel del ny forskning som pekar på stora klimatrisker och kostnader som kan orsakas redan av en uppvärmning mellan 1,5 och 2 grader.


Internationellt

In Sweden, Trash Heats Homes, Powers Buses and Fuels Taxi Fleets
LINKOPING, Sweden — In a cavernous room filled with garbage, a giant mechanical claw reaches down and grabs five tons of trash. As a technician in a control room maneuvers the spiderlike crane, the claw drops its moldering harvest down a 10-story shaft into a boiler that is hotter than 1,500 degrees Fahrenheit. A fetid odor emanates from plastic trash bags discarded by hundreds of thousands of homes.

While economic growth continues we’ll never kick our fossil fuels habit
We’re getting there, aren’t we? We’re making the transition towards an all-electric future. We can now leave fossil fuels in the ground and thwart climate breakdown. Or so you might imagine, if you follow the technology news.

De vill se världens regeringar enas kring ambitiösa klimatåtgärder
Deltagare vid ett stort möte i San Francisco kräver handlingskraft i klimatfrågan. Frustrationen växer i brist på åtgärder. Under förra veckan möttes ledare från det civila samhället, lokalpolitiker och investerare i Kalifornien vid Global Climate Action Summit för att sätta fokus på klimathotet och sporra regeringar att höja ambitionsnivån. Kalifornien har beslutat att lagstifta om nollutsläpp till senast 2045 och Massachusetts har meddelat att delstaten planerar att bygga vindkraft ute till havs för att förse bostäder med el. Detta medan USA:s regering under president Donald Trump på många sätt går åt motsatt håll.

Frankrike väljer bort handelsavtal med länder utanför Parisavtalet
I ett tal till FN:s generalförsamling meddelade Frankrikes president Emmanuel Macron att landet inte längre kommer ingå handelsavtal med länder som står utanför Parisavtalet.

Opec presenterar mörk prognos för klimatet
Under de närmaste fem åren kommer den globala oljeproduktionen att öka kraftigt. Även kolet kommer att se ett uppsving. Det förutspår Opec i sin årliga rapport. Enligt de oljeproducerande ländernas organisation kommer den ökade efterfrågan på olja från flygbolag att ta ut den negativa effekt som elektrifieringen av bilflottan i väst väntas ha på oljemarknaden.

Toppmötet One Planet 2018: EU fortsätter att leda klimatarbetet
EU lovar att fortsätta leda kampen mot klimatförändringarna. Vid det första One Planet-mötet i Paris i december 2017 lade kommissionen fram en omfattande handlingsplan för planeten med tio initiativ för att bekräfta sitt ledarskap. I dag är kommissionärerna Maroš Šefčovič, Valdis Dombrovskis och Neven Mimica på plats i New York för att berätta om de konkreta resultaten för stats- och regeringschefer, företagsledare och företrädare för civilsamhället.

Företagen lovar klimatförändringsåtgärder vid toppmötet i New York
En ny investeringsfond för gröna företag och ett verktyg för att mäta utsläpp för att hjälpa regeringarna att kämpa mot global uppvärmning lanserades vid ett toppmöte om klimatfinansiering. Läs artikeln från Reuters

Air pollution kills over 500,000 Europeans a year
Air pollution causes more than 500,000 premature deaths across Europe each year despite "slowly" improving air quality on the continent, the EU's environment authority said Wednesday. Read more at: https://phys.org/news/2017-10-air-pollution-europeans-year.html#jCp

Rapport: Klimatutsläpp kan halveras till 2030
Världens utsläpp av växthusgaser kan halveras till år 2030. Det visar en ny global rapport där bland annat svenske miljöprofessorn Johan Rockström deltagit. Rapporten presenteras på ett klimattoppmöte i San Francisco under torsdagen. Bakom den står forskare och företag från Sverige men även personer som FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres. 

IPCC rapport: 1,5 gradermålet är möjligt 
IPCC, FN:s klimatpanel, presenterar i dag i Sydkorea en ny stor rapport om vad vi kan göra för att begränsa klimatförändringarna. De internationella forskarna och utsända från alla länder är eniga om att vi kan stanna vid 1,5 graders global uppvärmning, om rätt åtgärder sätts in snabbt.

FN: Människan måste hejda uppvärmningen till 2030
Att sätta stopp för jordens uppvärmning kräver ”snabba, långtgående och aldrig tidigare skådade förändringar i alla aspekter av samhället”, enligt en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC, skriver flera medier.
Enligt rapporten måste koldioxidutsläppen minska med 45 procent från 2010 års nivå till år 2030 och ligga på noll nettoutsläpp redan år 2050 för att undvika att temperaturen höjs med mer än 1,5 grader. Detta för att på sikt undvika ”katastrofala konsekvenser”, skriver CNN.

EU parlamentet röstade för skärpta utsläppskrav
EU-parlamentet har röstat ja till att utsläppen av koldioxid från nyproducerade bilar ska sänkas med 40 procent fram till 2030. Siffran är lägre än vad miljöutskottet ville men högre än vad EU-kommissionen föreslagit.

Denmark to ban petrol and diesel car sales by 2030
Denmark announced on Tuesday (2 October) that it will ban the sale of new cars with internal combustion engines by 2030 and hopes to have one million electric and hybrid cars on the roads by then. In a speech to parliament, Prime Minister Lars Løkke Rasmussen said that “diesel and petrol cars in Denmark must be the past. The future is green,” adding that all sales of new fossil-fuel-powered cars will cease in 2030.


Få mer information via kansiet - tel 0510- 285 30

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har rekommenderats som en duktig pelletsinstallatör. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.