Informationsbrev från AQVIS Miljöspont med senaste nytt. Problem att visa det? SE DET I WEBBLÄSAREN

INFOBREV DECEMBER 2015


God Jul och Gott Nytt År önskar AQVIS Miljö!

Vi tackar för allt förtroende och alla goda samarbeten vi haft i årets genomförda projekt. Hjärtligt välkomna med frågor och funderingar om hur AQVIS Miljöspont kan användas i fler projekt i framtiden.

Även i år har vi valt att skänka en julgåva till Barncancerfonden.


TRANSPORTFORUM 2016

Kom och träffa oss på Transportforum 2016. Som vanligt har AQVIS Miljö en monter på Sveriges stora transportmässa. Läs mer om mässan på:
www.vti.se

SLUTFÖRDA CE-TESTER

Nu finns CE-test av AQVIS Miljöspont som bullerskydd upplagt på hemsidan, tillsammans med CE-test av spontens krocksäkerhet. Läs mer under Teknsika data. Där finner du också bullermätningar efter montage av AQVIS Miljöspont vid spårområdet i skånska Önnestad. 
http://aqvis.com

 

RENT DAGVATTEN I UPPSALA

Den 9 januari håller Rent Dagvatten Academy kurs i Uppsala. Kursen riktar sig i första hand till konsulter och tjänstemän och handlar om flödesutjämning och rening av dagvatten genom diken, dammar, våtmarker, biofilter, ”rain-gardens” och magasin.

Hur påverkas framtidens dagvattenhantering av ett klimat med mer häftiga skyfall? 

Läs mer om kursen.


Många sätt att använda Miljöspont

Under 2015 genomfördes en rad projekt med AQVIS Miljöspont. Här presenteras ett urval. Du kan läsa mer under Projekt 2015 på AQVIS Miljös hemsida, 
www.aqvis.com

Bullerskydd i skiftande miljöer

Under året som gick har AQVIS Miljöspont kommit till användning som bullerskydd i de mest varierande miljöer. Miljösponten monterades som bullerskydd vid en förskola i Nacka, likaväl som vid en transformatorstation i Tyresö. I båda fallen genomfördes montaget av PalaPala Entreprenad.

Miljösponten monterades också som bullerskydd vid en indistri i Finland.

 

Bullerskydd på GP-link

I samband med den Skanska-ledda ombyggnationen vid Sergels Torg monterades AQVIS Miljöspont som absorberande bullerskydd på trafikbarriären GP-link. AQVIS Miljö har nu levererat 500 meter bullerskydd till byggarbetsplatsen i centrala Stockholm.

Tekniken har också utnyttjats vid JM Byggs arbete vid kajen i Norrtälje.

 

Flytt av bullerskydd vid sjukhus

Tack vare miljöspontens utforming har bullerskydden vid Universitetssjukhuset i Linköping kunnat flyttas. Vid sjukhuset pågår ett utbyggnadsprojekt som sträckt sig över flera år, vilket gör den flexibla lösningen med AQVIS Miljöspont tacksam att använda.

 

Kvarsittande form och skydd mot erosion

I Borghamn har tredje etappen av renoveringsarbetet vid hamnen slutförts. AQVIS Miljöspont monterades som kvarsittande form och framtida erosionsskydd. 

http://aqvis.com/borghamn3 

I Trosa Gästhamn har Sjömaskiner AB på uppdrag av Trosa Kommun markspontat en 120 meter lång sträcka med 7 m djup spont, för erosionsskydd och översvämningsskydd. 

Även i Snöveltorp, vid Göta Kanal, har AQVIS Miljöspont använts som kvarsittande form samt som markspont till brofundament.

Vid Kinda Kanal skyddar Linköpings kommun stränderna mot erosion med hjälp av AQVIS Miljöspont, som monterats av Yrkesdykarna.  

 

AQVIS Miljöspont som tätkärna

I Buttekverns naturreservat i Norge har miljöspont monterats för att minska bortförseln av markvatten och därmed bevara sumpmarksfloran.

Vid Örsjön i Värmland har NCC renoverat Fortums kraftverksdamm och miljöspont förstärker tätkärnan. 

Valdemarsviks kommun har låtit sanera Gusumsåns bottensediment vid Gusums bruk. Structor och Geoserve AB installerade miljöspont för att kunna tömma en del av ån i taget inför schaktning.


SENASTE NYTT

I dagarna är AQVIS Miljö i färd med att producera bullerskydd till en tidig etapp av förbifart Stockholm, i samarbete med Christian Berner och PalaPala Entreprenad. 


Varma Julhälsningar!
AQVIS Miljö

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
AVSLUTA PRENUMERATION? KLICKA HÄR.