SAVE THE DATE – NOTERA DATUMET

Havsforskningsdagarna 2020

16 december – digitalt möte via ZOOM

Vi välkomnar alla som är engagerade och intresserade av marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna konferens om HAVET! Mötet fokuserar på aktuella aspekter av forskning, förvaltning och miljöövervakning i marina system. Utöver muntliga presentationer och posterpresentationer kommer det finnas utrymme för nätverkande och kontaktskapande.

Mötet kommer på grund av rådande pandemi att arrangeras digitalt via Zoom, men det finns även begränsade möjligheter att deltaga på plats (Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg). Ytterligare mötesinformation och detaljer för anmälan skickas ut i mitten av november.

Vill du hålla en presentation eller visa en poster på konferensen kan du redan nu skicka en intresseanmälan tillsammans med en tentativ titel till styrelsen@shf.se.

VARMT VÄLKOMNA

Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen


Marine Research Days 2020

December 16 – digital meeting via ZOOM

We welcome everyone who is engaged and interested in marine sciences, management and environmental monitoring to this conference on the SEA! The meeting focuses on current aspects of research, management and environmental monitoring in marine systems. In addition to oral presentations and poster presentations, there will be room for networking.

Due to the current pandemic, the meeting will be arranged digitally via Zoom, but there will also be limited opportunities to participate on site (Wallenberg Conference Center, Gothenburg). Additional meeting information and details for registration will be sent out during mid November.

If you want to contribute with a presentation or show a poster at the conference, please feel free to already now submit an expression of interest together with a tentative title to styrelsen@shf.se.

WARM WELCOME

The board of the Swedish Society for Marine Sciences


You receive this information as a marine researcher and/or as a member of the Swedish Society for Marine Sciences, Svenska Havsforskningsföreningen.

Please help distribute this to anyone who might be interested.

Register to our newsletter here!

Do you want to support the Swedish Society for Marine Sciences? Become a member and help us in our work to promote young marine scientists.

General information about SHF is found on the web.

Best wishes from the board of the Swedish Society for Marine Sciences!