Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Yttrande - detaljplaneutredningen

Vid styrelsens möte den 19 oktober antogs ett yttrande över 
utredningen Detaljplanekravet, SOU 2017:64, som är ett delbetänkande i Översiktsplaneutredningen. Våra synpunker i korthet:  

SmåKom tillstyrker utredningens förslag om att detaljplan inte ska krävas om åtgärden i stället kan prövas med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

Kommunen har friheten att alltid pröva ny bebyggelse eller byggnadsverk genom detaljplan om kommunen så finner lämpligt, vilket är positivt och i enlighet med den kommunala självstyrelsen.

SmåKom avstyrker förslaget att länsstyrelserna i hela Sveriges geografi ska peka ut vilka områden som utgör tätbebyggelse respektive samlad bebyggelse.

SmåKom föreslår att varje kommun i stället vid behov fastställer dessa områden.

SmåKom avstyrker alla övriga förslag som innebär att antalet åtgärder som är bygglovspliktiga utökas jämfört med idag. 

Hela yttrandet kan läsas här och är till ert fria förfogande. Sista inlämningsdag: 31 oktober. 

 

Höstmötet - hög tid för anmälan

SmåKoms höstmöte äger rum den 23-24 november på Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest i Järfälla.  Välkomna med anmälan via vår webb. 

Anmäl dig senast måndagen den 23 oktober.

Ur programmet: Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer för att hålla ett anförande med inriktning på digitaliseringens möjligheter. Vi får även höra röster från Glesbygdsmedicin, SKL och MSB i ämnet. Välkomna till ett som vi hoppas lärorikt och givande möte, där vi även tar ställning till SmåKoms prioriterade frågor för år 2018.

Programmet i sin helhet finns här. 


Nästa nyhetsbrev vid månadsskiftet

Detta nyhetsbrev är ett extra utskick, och nästa ordinare brev kommer om ca tio dagar. 

Trevlig hösthelg tillönskas alla!

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.