Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Bank finns fortfarande hos de flesta

SmåKoms nyligen utskickade enkät om bankkontor i våra kommuner visar att de flesta fortfarande har tillgång till en sådan. Vi har fått svar från 53 kommuner. Endast fyra kommuner saknar bankkontor, medan 49 anger att en eller flera banker finns kvar. Många nedläggningar av kontor har dock skett på senare tid, och det är en allvarlig utveckling att det finns kommuner, som helt saknar en bank. Nackdelarna är många med att en lokal kunskap försvinner vad gäller finansiella frågor. 

Småkom bevakar frågan och bedriver påverkansarbete för en annan utveckling av finanssektorn i Sverige.

Höstmötet - tid för anmälan

SmåKoms höstmöte äger rum den 23-24 november på Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest i Järfälla.  Välkomna med anmälan via vår webb. 

Vi ser gärna att så många som möjligt av våra 70 medlemskommuner är representerade. Just nu är ett 30-tal deltagare från ca 15 kommuner anmälda. 

Anmäl dig senast fredagen den 20 oktober.

Ur programmet: Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer för att hålla ett anförande med inriktning på digitaliseringens möjligheter. Vi får även höra röster från Glesbygdsmedicin, SKL och MSB i ämnet. Välkomna till ett som vi hoppas lärorikt och givande möte, där vi även tar ställning till SmåKoms prioriterade frågor för år 2018.

Programmet i sin helhet finns här. 

Vägen bar västerut i höstmånaden

Småkoms fältarbete har pågått även under september månad, då Årjängs, Kils och Gullspångs kommuner besöktes. 

SmåKoms prioriterade frågor diskuterades. De områden vi fångat  är alla relevanta, men också möjligheterna till ett ökat samarbete mellan kommuner efterfrågades.

Inom ramen för pågående statlig kommunutredning (Dir 2017:13) ska denna fråga belysas. Vi ser fram emot delbetänkandet som ska komma under oktober.

I övrigt står bostadsbyggande högt på kommunernas prioriteringslistor. Alla framhåller problemen med de nationella nedskrivningsprinciperna och avkastningskraven för nybyggda flerfamiljshus. Just detta hindrar byggande.

Nya grepp för kommunernas kärnverksamheter diskuteras livligt, något som står på programmet på SmåKoms höstmöte. 

Sammanfattningsvis ser kommunerna ljust på framtiden. Befolkningstrenden är försiktigt positiv och det finns många fördelar med livet i en liten kommun, vilket kan belysas bredare. SmåKoms styrelse har detta på agendan för kommande möte. 

Årjäng

Hans Jildesten, Birgitta Evensson och Daniel Schützer.

Kil

Jan-Olov Ragnarsson, Georg Forsberg och Mikael Johansson.

Gullspång

Bo Hagström, Peter Lindroth och Carina Gullberg.


Hur ska snabbt bredband byggas ut?

Regeringens Bredbandsforum har inrättat Landsbygdsgruppen, som under ledning av Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen, ska fördjupa sig i hur vi får till stånd en utbyggnad av bredband med hög hastighet till de delar av landet, som ännu saknar snabb och säker uppkoppling. SmåKom är representerad i arbetsgruppen. Företrädare för stat, regioner, län och kommuner samt entreprenörer diskuterar de emellanåt komplexa frågorna. En rapport ska lämnas till regeringen i början av 2018. Vi återkommer till den.  

Den 19 oktober - dags för styrelsemöte

SmåKoms styrelse möts i gen en 19 oktober, denna gång på SKL i Stockholm. Vi får bland annat möte SKL:s vd Vesna Jovic. Styrelsen kommer också att ta ställning till några statliga utredningar. Nästa års verksamhet ska planeras med budget och plan, att tas med till höstmötet för beslut. 

Notera: Rikskonferens den 25-27 april 2018

Vårens rikskonferens äger rum på High Chaparral i Hillerstorp, Gnosjö kommun 25-27 april 2018. Notera tiden.

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.