NSPH Nyhetsbrev Nr 8 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Nr 8 - torsdagen den 29 september 2017

Anhörigstöd på agendan 20 oktober

Varmt välkomna till inspirationsdagen som vänder sig till personal och chefer som möter anhöriga, utbildningsansvariga inom vård och omsorg samt brukar-
organisationer. Medverkar gör NSPH:s anhörigprojekt, Nka, Frisk & Fri och Attention samt suicidexperten Ullakarin Nyberg. Läs mer >>


Brukarerfarenheten viktig när de regionala resurscentrumen byggs upp

För att goda exempel inom psykisk hälsa lättare ska spridas vill regeringen etablera sex regionala resurscentrum för erfarenhetsutbyten. Brukarrörelsen pekas ut som en viktig samarbetspartner i arbetet. NSPH har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur centrumen på bästa sätt tar tillvara brukarnas erfarenheter och kunskapen i de regionala brukarnätverken. Läs mer >>


När livet kunde varit bättre - informationsmaterial om ungdomar och psykisk ohälsa

NSPH:s projekt Växa och må bra har tagit fram information som riktar sig till barn och ungdomar, som broschyren ”När livet kunde varit bättre”. Den innehåller bland annat 5 må bra-tips. Materialet finns digitalt men även som fysiska broschyrer och har tagits fram i samarbete med unga experter med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Läs mer>>


Erik har detaljstuderat "sanktionerat motstånd"

Erik Eriksson har med avhandlingen "Sanktionerat motstånd" detaljstuderat hur brukarinflytande fungerar i praktiken, när de utmålade visionerna ska omsättas i konkreta åtgärder. I NSPH:s podd Kafferast i kunskapsfabriken berättar han om vikten av att lägga märke till vilka frågor som INTE ställs. Och lyfter fram att även om en verksamhet har det tufft ekonomiskt så går det att skapa möjligheter för brukare att få komma till tals och ges mer makt.
Lyssna här >>


Begränsat antal platser kvar till 10/10

Vi gläds åt intresset för vårt arrangemang på World Mental Health Day - en inspirationsdag med fokus på fysisk hälsa. En av talarna är psykiatrikern Anders Hansén som med sin uppmärksammade bok Hjärnstark beskriver de senaste forskningsrönen kring vilka effekter motion har på hjärnan. Begränsat antal platser kvar!  Läs mer >> 


Häng med oss i Mental Health Run

Den 7 oktober är det dags för årets omgång av Mental Health Run. Banan är fem kilometer lång och löper runt Djurgårdsbrunnsviken. Ta dig fram i den takt du vill. Genom att medverka bidrar du till att skapa uppmärksamhet och öppenhet runt psykisk ohälsa. Det finns möjlighet för föreningar och projekt att sprida information genom att ha ett bord på målområdet. Manifestationen arrangeras också i Malmö och Storfors.
Läs mer >>

Missa inte galakvällen Mental Health Evening

Kvällen den 9 oktober så hittar ni NSPH på Maximteatern i Stockholm - tillsammans med stjärnor som Lisa Nilsson, Nanne Grönwall och Suzanne Osten! Då anordnas Mental Health Evening - en underhållande och viktig kväll som uppmärksammar psykisk hälsa. Kvällen arrangeras av 1,6 miljonersklubben och Psykiatrifonden i samarbete med bland annat NSPH och Hjärnkoll. Den bjuder på kunskap, musik och personliga berättelser. 
Läs mer >


"Skyddet mot diskriminering är otillräckligt"

Utredarens förslag om att skapa en diskrimineringsnämnd som ett komplement till DO räcker inte för att ge tillräckligt skydd mot diskriminering. Att ha olika instanser kan dessutom förvirra och försvåra för dem som söker hjälp. Det behövs en "rättighetssluss" som kan hjälpa den enskilda att direkt komma i kontakt med rätt instans, istället för att bollas runt mellan olika instanser. Det anser NSPH som remissinstans till den aktuella diskrimineringsutredningen.  Läs mer >>


Brukarrevisorer sökes - ny utbildning i höst

Vill du bli brukarrevisor? NSPH:s Brukarrevisionsprojekt erbjuder gratis utbildning och söker dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhörig. Utbildningen kommer att hållas v43 eller v 44 och ge de tips och verktyg som behövs för att kunna arbeta som brukarrevisor. Utbildningen kommer att hållas fyra halvdagar.  Läs mer >>


Nominera till Omvårdnadsinstitutets etikpris

Omvårdnadsinstitutet delar ut ett etikpris som går till en person som värnat en äldre persons värdighet och självbestämmande i en etiskt utmanande situation. Institutet är bildat av Susanne Rolfner Suvanto (bilden) och Anna-Liisa Suvanto, som båda arbetar med och är engagerade i frågor som rör äldre och psykisk hälsa. Nu är det möjligt att nominera någon som arbetar med vård och omsorg om äldre. Läs mer>>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet och viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se