Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV 1/2017

Kontrollera era inköp

Vårt arbete med att granska de djurägarförsäkringar som ni skickar in är en stor och viktig del i bedrivandet av programmet. Vi får fortfarande in alldeles för många kontakter där en MV/CAE-fri besättning köpt från besättningar med lägre status eller inget status alls. Det är alltid lika tråkigt.

Vi försöker i möjligaste mån göra vad vi kan för att hjälpa till i dessa situationer men det tar mycket tid och innebär i de flesta fall att man mister sitt fria status. Detta tycker vi är så synd och vill gärna återigen påminna om vikten att inte ha kontakt med besättningar med lägre status än din egen.

Giltigt MV/CAE-status

Kontrollera NOGA att den besättning du köper ifrån har ett giltigt intyg och kontakta oss vid oklarheter. Tryck på detta INNAN du hämtar djuren så att säljaren inte på plats säger att han eller hon inte har någon kopia på intyget att ge dig. Det är absolut inte alltid något illa uppsåt utan kan vara en tro att man är med bara för att man köpt fria djur tex. eller för att man provtagit tidigare. Om intyget har kommit bort kan man kontakta oss för ett nytt!

Råmjölk till lamm och killingar

Råmjölk

Tänk på att råmjölk är en effektiv smittväg för MV- och CAE-virus. Använd bara råmjölk från djur med samma eller högre status än din egen! Var förberedd med råmjölk i frysen.

Flaskuppfödda lamm och killingar

Lamm och killingar för flaskuppfödning får bara tas emot från besättningar med samma eller högre status än din egen.

FAKTA

Maedi-Visna hos får och dess motsvarighet CAE hos get är orsakade av ett lentivirus vilket kan ligga latent under lång tid innan det aktiveras. Djuren utvecklar diffusa symtom beroende på vilket målorgan viruset angriper. Idag finns det ingen möjlighet att påvisa infektionen innan den aktiverats och det är svårt att upptäcka eventuell spridning mellan besättningar med kliniskt friska, men smittförande livdjur. Initialt i en besättning förväxlas ofta sjukdomen med exempelvis parasitproblem, underutfodring och liknande då kronisk avmagring är ett typiskt symtom hos djur med aktiverat virus.

Utvecklingen i en besättning är ofta en process över flera år med långsamt tilltagande symtom och försämrad produktion. Inte sällan ger sjukdomen djurskyddsproblem när spridningen blivit omfattande. Påvisande av infektionen i ett tidigt skede är viktigt för att kunna bekämpa den och därmed förebygga smittspridning mellan besättningar.

Kontrollprogrammet som utformades 1993 har kraftigt minskat förekomsten av klinisk sjukdom och har skapat mycket goda förutsättningar för en MV-fri livdjurshandel och ca 60 % av landets får beräknas idag vara MV-friförklarade.

Getens motsvarande virusinfektion, CAE, är betydligt mer spridd jämfört med dagens MV-förekomst hos fåren. Det är svårt att säkert veta hur hög andelen är i okontrollerade getbesättningar men en uppskattning är att det kan vara så högt som 15 %. Virus anses kunna spridas mellan djurslagen och smittade getter utgör alltså en risk förutom för sig själva även för återinfektion av fårpopulationen.

Om smitta påvisas

Vi tycker det är fortsatt viktigt att kontrollprogrammets utformning och bedrivande är väl förankrat i näringen. Att både får- och getägare kan ha väldigt skilda syften med sin djurhållning är något vi är väl medvetna om och vana att förhålla oss till.

Om smitta upptäcks i en besättning är det ett personligt bemötande man får från kontrollansvarig veterinär och en dialog inleds hur man bäst kan bli av med smittan och antingen starta upp med en ny frisk besättning eller försöka hitta och rädda de djur man har kvar som inte ännu blivit smittade.

Anslutning av mindre får- och getbesättningar

Om du har en liten får- eller getbesättning och är osäker på om du uppfyller kraven på att få vara med i programmet så kontakta oss.

I de allra flesta fall går det att komma med även om du har få djur då vi t.ex. kan spåra härstamning, ursprung m.m. eller så kan man få gå in på ett lägre status. Det viktiga är att ha kontoll över om viruset aktiveras och något djur börjar visa antikroppar för det är då de smittar som mest.

Allmogeraser

Vi arbetar aktivt med att få med de mindre allmogeraserna inom både får och get och utvärderar och utvecklar oss tillsammans då dessa grupper är sårbara både för alltför hård sanering och framför allt för om smittan skulle få fäste inom en mindre ras med värdefulla gener. Som tidigare nämnts sprids smittan tyst under många år utan att man behöver se symtom för att sedan bryta ut och visa sig ha hunnit sprida sig i flocken. Med kontroll av antikroppar för att se om det finns någon positiv i flocken kan man begränsa denna smittspridning.

CAE- och MV-virusets spridning varierar mellan olika raser och regioner vilket beror på att smittade djur har sålts, flyttat runt och smittat ner nya besättningar. Det beror inte på genetisk motståndskraft. Vi har genom erfarenhet lärt oss hur det blir över tid om man låter otestade djur flytta runt mellan besättningar och detta är anledningen till att vi i Sverige på uppdrag av Jordbruksverket har ett kontrollprogram för att skapa en fri livdjurshandel. I många av allmogeraserna har vi fortfarande ett gott smittläge men detta kan komma att förändras om man flyttar runt otestade djur.

Köpa livdjur?

Vi kan hjälpa er söka fram MV-fria och CAE-fria besättningar, sorterat per län, ras etc.

Ring eller maila: Åsa Petersson, tel 0480-380 82.

Kopia på MV/CAE-status-intyg samt säljarattest

Friförklarade besättningar erhåller en säljarattest med sitt MV/CAE-fria status att bifoga när man säljer livdjur.

Har ni slarvat bort ert intyg eller behöver fler säljarattester kan ni via detta formulär beställa nya.

Anslutningshandlingar MV/CAE

Anslutningshandlingar till MV/CAE-programmet finns att hämta på vår hemsida.

Våra kontaktuppgifter

Annelie Hellström, programansvarig veterinär: tel 0511-135 62,
e-post: annelie.hellstrom@gardochdjurhalsan.se


Åsa Petersson, administratör: tel 0480-380 82,
e-post: asa.petersson@gardochdjurhalsan.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ansluten till MV/CAE-programmet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.