Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information från Svenska Orienteringsförbundet inom arrangörsområdet. Se det i webbläsaren.

Innehåll

Hej arrangörsvänner! 

Vi har just haft ett lyckat SkidO-VM i Piteå och medan snön fortsatt ligger vit i norr är säsongen för orienteringslöpning i full gång i södra Sverige.

Regelverket har uppdaterats inför årets säsong, bland annat med den nya arrangemangsavgiften som ersätter SOFT- och tävlingsavgiften, och där de största närtävlingarna inkluderas.

En annan nyhet är de nya kartskalorna för D/H45 och äldre.

Innehåll i det här numret:

  • Uppdateringar i regelverket
  • Nytt på hemsidan
  • Ansökan om tävlingar kommande år
  • Senaste nytt om Eventor och OLA
  • Dokumentation från tävlingskonferensen i Sollentuna

Sprid gärna det här nyhetsbrevet i er tävlingsorganisation!


Niklas Wrane, tävlingsfrågor,
niklas.wrane@orientering.se

Henrik Skoglund, projektledare SM- och Swedish League,
henrik.skoglund@orientering.se 


Uppdateringar i regelverket


Ny avgiftsmodell

På förbundsmötet 2018 presenterades ett förslag på ny avgiftsmodell att börja gälla från och med 2019. Bland annat ersätter en s k arrangemangsavgift både SOFT-avgiften och tävlingsavgiften. Även de största närtävlingarna är med och bidrar.

I samband med den nya modellen blir det även möjligt att för öppna klasser, precis som för tävlingsklasser, ta ut en efteranmälningsavgift på upp till 50 %.

Läs mer 

Skala 1:7 500 från D/H45 och uppåt

Sedan nyår gäller 7 500-del (skogskartor) och 3 000-del (sprintkartor) för alla 45-åringar och uppåt. D/H16 har
10 000-del på långdistans.

En övergångsperiod mellan gamla och nya regelskrivningen gäller till och med 30 juni.

Läs mer

Det nya beslutet påverkar också bland annat banläggning och utskriftsformat.

Läs mer


Nytt på hemsidan


Nytt basprogram

Basprogrammet med nationella och internationella värdetävlingar uppdateras ständigt och finns ute i ny version.

Läs mer


Uppdaterade och nya stöddokument

Flera stöddokument är nya på hemsidan, bland annat finns ett om hur en terrängbeskrivning i inbjudan respektive tävlings-PM bör utforrmas. 

Läs mer 


Bra ramsättning för banläggare

En ramsättning för banläggningen till SM och Swedish League är framtagen. Kan med fördel användas för övriga elittävlingar.

Läs mer


Skriv ut era kartor av en SOFT-certifierad utskrivare

Välj alltid att prioritera hög kvalité på kartorna för er tävling! En lista över vilka personer som certifierats av SOFT som utskrivare av orienteringskartor finns på SOFT:s hemsida.

Läs mer


Ansökan om tävlingar kommande år


Ansökan om tävling 2020

Sista ansökningsdag för nationella tävlingar och mästerskapstävlingar 2020 var i söndags den 31 mars. Efter önskemål har tiden förlängts till nu på söndag den 8 april. 

Läs mer


Arrangörer sökes till SM 2022 och 23

Svenska Orienteringsförbundet söker arrangörer för SM för åren 2022 och 2023. 

I söndags den 31 mars var egentligen ansökningsstopp, men finns det ändå ett intresse att söka, meddela oss med ett mejl när du läser det här så tar vi det därifrån. 

Läs mer 


Ansökan om Swedish League 2021 får vänta

För Swedish League 2021 och framåt har vi valt att vänta tills vi landat i den utredning som nu görs över hur vårt framtida tävlingsprogram från och med 2021 och framåt ska se ut.

Under våren 2019 kommer mer information och vad det nya programmet innebär för Swedish League.


Senaste nytt om Eventor


Lägg in tävlingsområdet för er tävling

Ett stöd är infört i Eventor för tävlingsområden och avlysningar. Du som arrangör lägger själv in tävlingsområdet och om det är en tävling av nivå 1 blir det automatiskt avlyst.

Läs mer 

Ny avgiftsmodell införd

Från årsskiftet gäller alltså en ny modell för beräkning av arrangemangsavgifter, se ovan.

Det finns också en Excel-fil för beräkning av avgifter enligt nya modellen. Kan vara bra att använda i budgetarbetet.

Övrigt nytt i Eventor och framtida utveckling

På SOFT:s hemsida finns aktuella utvecklingsärenden för Eventor samlade.

Där finns också en lista på vad som nyligen utvecklats, bland annat stöd för lagnamn vid stafetter.

Läs mer 


Senaste nytt om OLA


Ny version av OLA släppt

Version 5.10.1 av OLA har just släppts. Den nya versionen har en ombyggd motor och ett stort antal fel har rättats till. 

Läs mer 

OLA vanligaste tidtagningsprogrammet

Baserat på uppladdning av start- och resultatlistor till Eventor så använder nära 2/3-delar av alla arrangörer OLA för sin tävling.

Läs mer 


Dokumentation från tävlingskonferensen i Sollentuna

Tävlingskonferensen hålls årligen för distriktens tävlingsansvariga, nu senast i Sollentuna i november.

Dokumentationen från konferensen är alltid nyttig att kika igenom som arrangör och den ligger ute från Sollentuna sedan en tid tillbaka.

Läs mer

Plats och datum för tävlings-konferensen i höst

Årets tävlingskonferens, öppen för distriktens tävlingsansvariga, är preliminärt bestämd till Uppsala 16-17 november.


Kurs i kartritning i Södertälje 28-29 september

Hotell och kurslokaler är preliminärbokade i Södertälje 28-29 september. Inbjudan med länk till anmälan kommer senare. Håll utkik på SOFT:s hemsida! 


Dokument om att arrangera miljösmart

SOFT arbetar med ett dokument om att arrangera miljösmart. Det läggs ut på hemsidan så snart det är klart, håll utkik!


Sökes: Personer med åsikter om jämställdhet

Till förbundsmötet 2018 gick en motion igenom om införandet av en ny skrivning om jämställdhet i regelverket.

SOFT vill nu samla en grupp med personer som kan representera olika åsikter och intressenter, för att fånga upp bra tankar och ta hänsyn till de som påverkas mest av en ny regelskrivning.

Vid intresse, eller om du vet någon som skulle vara intresserad, hör av dig till Niklas.


Bli coach - och ingå i SOFT:s arrangörs-landslag!

Vi söker fortfarande fler coacher till vårt arrangörslandslag.

Som arrangörscoach får du möjligheten att stötta, motivera och inspirera kontrollanter och arrangörer till våra värdetävlingar. Du får besöka arenorna och vara med och utveckla kvalitén på våra största och viktigaste tävlingar i landet. 

Läs mer om att bli coach

Läs mer om SOFT:s arrangörscoacher


Det här nyhetsbrevet plockar i första hand information från SOFT:s hemsida och nyhetsbreven Kartnytt och IT-nytt, men också från andra källor. 

Du får nyhetsbrevet eftersom du har någon form av arrangörsuppdrag i en förening eller ett distrikt, alternativt att du anmält intresse om att få e-post om arrangörsnyheter.

  • Saknar du prenumeration eller vill få Arrangörsnytt till en annan mejladress, anmäl dig här!
  • Vill du läsa tidigare nummer av Arrangörsnytt, klicka här!
  • Avsluta prenumerationen:
    Vill du avsluta din prenumeration, klicka här! 

Om du är intresserad av andra nyhetsbrev inom svensk orientering, klicka här!


Svenska Orienteringsförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: svenskorientering.se