Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Mars 2019 - Hälso och sjukvård

 

Ibland kan det vara svårt att veta vart jag vänder mig om jag blir sjuk eller behöver vård.

Regionen ansvarar för att du som bor i Västmanland får den hälso-, sjuk- och tandvård du behöver. I uppdraget ligger att se till att det finns medicinsk behandling av sjukdom. Regionen arbetar också för att förebygga sjukdom och stärka individens självupplevda hälsa.

Kommunen har också ett visst ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet. I mars månadsbrev hittar du information om vård i Västerås.


Vårdguiden e- tjänster

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du:

Det finns två sätt att logga in på 1177.se, med e-legitimation eller med lösenord och sms. För att kunna logga in måste du vara folkbokförd i Sverige. Du behöver också ha en svensk e-legitimation eller ett svenskt mobilnummer.

 

Läs mer här

 


Vårdcentral - kan jag byta, och vilken ska jag välja?

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på.  Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting, men du kan bara vara listad vid en vårdcentral.

Logga in för att enkelt byta vårdcentral. Du kan även fylla i en vårdvalsblankett som du antingen hämtar på en vårdcentral eller själv laddar ner och skriver ut eller så beställer du en blankett från Vårdvalsservice genom att ringa 021-17 44 44.

Om du inte väljer någon vårdcentral så kommer du automatiskt att tillhöra den vårdcentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny vårdcentral. 

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill lista sig på.

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta du alla vårdcentraler i Västmanland. Du kan också jämföra olika vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. Läs mer om hur du gör för att jämföra vårdcentraler.

 

källa: www.1177.se

 


Tandvård

Vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver du ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien. Om du har ett läkarintyg på din sjukdom och funktionsnedsättning kan du få tandvård för samma avgift som hälso- och sjukvård.

För att läsa mer om vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som berättigar till lägre tandvårdskostnad

Klicka här


Regionens Seniormottagningar

 

I början av 2015 tog region Västmanlands hälso- och sjukvårdsgrupp beslutet att alla regiondrivna vårdcentraler skulle inrätta seniormottagningar.

Seniormottagningen ska underlätta för dig som är 75 år och äldre att komma i kontakt med din vårdcentral. Målsättningen är att du ska få träffa samma personal vid dina besök och att du ska vara trygg med att de finns lättillgängliga för dig. Du eller din anhörig som upplever att hälsan börjar svikta och har behov av en sköterska som fast vårdkontakt kan kontakta seniormottagningen på regionens egna vårdcentraler.

De kan erbjuda:
- Hälsokontroll och samtal med fokus på hälsofaktorer, risk för ohälsa, förebyggande av fall och läkemedelsanvändning.
- Vägledning och information om var du kan vända dig i vård och omsorg.
- Stöd, råd och hjälp till dina anhöriga.

Seniormottagningen samverkar också med  kommunen.

Läs mer här


Kommunal hemsjukvård

 

Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Kontakta din vårdcentral så gör de en medicinsk bedömning och kontaktar kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. Du betalar ingen avgift för hemsjukvård.

Du kommer att få välja en utförare av hemsjukvård eftersom hemsjukvård omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV). Det finns flera godkända utförare av hemsjukvård i Västerås stad. Innan du väljer är det viktigt att kontrollera att utföraren är verksam i det område där du bor.

Hälso- och sjukvårdsenheten kommer att hjälpa dig med de praktiska detaljerna kring ditt val av utförare.
Om du redan har hemtjänst får du samma leverantör av hemsjukvård eftersom hemtjänstvalet styr.

Det är frivilligt att välja leverantör. Om du inte kan eller vill välja leverantör så kommer Västerås stad att tilldela dig en leverantör.

Läs mer om hemsjukvård här


Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. Ett hjälpmedel kan göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Förskrivare arbetar på vårdcentraler, olika kliniker inom regionen eller i kommunen.

Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska. Behöver bedömning och utprovning ske i bostaden är det oftast arbetsterapeut eller fysioterapeut i hemsjukvården som är förskrivare och du når dem via Västerås stads Kontaktcenter.

Läs mer här


 

På Hälsocenter kan du få stöd att förändra dina vanor och förbättra din hälsa. Vi erbjuder hjälp och stöd inom kost, motion, stress, sömn och tobak. Du kan träffa oss i enskilda samtal eller delta i en grupp, beroende på vad som passar dig bäst.

Hälsocenter bjuder in till ett antal kostnadsfria föreläsningar i ämnena sömn, kost & fysisk aktivitet, stresshantering & mindfulness samt självkänsla.


Hälsosamma matvanor för ett friskare liv;  8/4, 20/5


Ego boost - En föreläsning om självkänsla;  4/3, 15/4, 27/5

Fokus och närvaro - En föreläsning om stresshantering och mindfulness; 11/3, 29/4, 3/6


Zzzzz - En föreläsning om Sömn; 18/3, 6/5, 10/6

Vill du ha mer energi i livet? En föreläsning om fysisk aktivitet.  25/3, 13/5, 17/6

Lär mer här


facebooktwitterinstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.