SmåKom Nyhetsbrev

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Besök i Ovanåkers kommun

Den 29 augusti genomförde vi höstens första kommunbesök.

Det blir, som alltid, mycket intressanta samtal när vi möter representanter för våra medlemmar ute i landet, så också  i Ovanåkers kommun. Det är glädjande att höra att kommunen just nu bygger till och renoverar sin F-9 skola i Edsbyn. För kommunen är det viktigt att satsa på utbildning och lärarbehörigheten är god. Man ser ljust på framtiden.

Som för många andra mindre kommuner i landet är bostadsfrågan alltid på tapeten. I Ovanåkers kommun investerar man i nybyggnation av bostäder, men man är försiktig och försöker hela tiden hitta en balans för att klara att vara uthålliga på längre sikt Det finns inga privata aktörer som bygger, tyvärr.

Kommunen samverkar med närkommunerna bland annat inom områdena räddningstjänst, avfalls-renhållningshantering, myndighetsutövning och man har ett gemensamt kommunalförbund.

Från kommunen lyftes en oro när det gäller polisfrågan, man känner att de små kommunerna lätt blir förlorare då brottsligheten tycks bli grövre i storstäderna. Detta är en fråga för SmåKom att bevaka. 

På bilden syns: Peter Lindroth, orförande SmåKom, Christer Engström, kommunchef Ovanåker, Håkan Englund, kommunalråd Ovanåker, Charlotta Hasokvec, verksamhetsledare SmåKom

 

Styrelsemöte samtidigt i Alfta

I samband med vårt kommunbesök i Ovanåker höll vi höstens första styrelsemöte i Alfta, där styrelseledamot Yoomi Renström bor. Hilkka och Peter informerade övriga styrelsen om sommarens kommunbesök som genomfördes i Värmland och Dalarna. Övriga ämnen som diskuterades var bland annat bredbandsläget, bebyggelse- och transportplanering (yttrande här), den statliga etableringsersättningen, skatteutjämningssystemet och arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande.

Dessutom planerade vi programmet inför höstmötet som äger rum i Bromma den 21-22 november, boka gärna in det i kalendern redan nu!

 

Yoomi fick en blomma av styrelsen som tack för sin gästfrihet.

Viktiga samtal i Vingåker

Den 2 september var vi inbjudna till Vingåker för ett kommunbesök. Ordförande, avgående sekreterare och nya verksamhetsledaren träffade kommunchef Ralf Hedin och kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson.

De områden som kom upp till diskussion handlade bland annat om kollektivtrafiken, skatteutjämningssystemet, strandskyddet och bredbandsfrågan. När det gäller strandskyddsfrågan ser Vingåker en god möljighet att utöka sitt invånareantal om det ges möjlighet att bygga i attraktiva miljöer. Det geografiska läget i kombination med tågtafiken ger goda möjligheter för ut- och inpendling från till exempel Katrineholm, Örebro och Stockholm.

Vidare diskuterade vi också SmåKoms verksamhet och möjligheterna att utveckla tillgången till kompetens och nätverk hos våra medlemmar på ett mer effektivt sätt. Vi pratade också om framgångsfaktorer för små kommuner och gjorde en spaning om hur glesbygdsSverige ser ut om 10 år ...

På bilden; Charlotta Haskovec, verksamhetsledare SmåKom, Ralf Hedin, kommunchef Vingåker, Anneli Hedin, kommunstyrelsens ordförande Vingåker, Peter Lindroth, ordförande SmåKom

 

Höstmöte 21-22 nov

Gör en kråka i kalendern och reservera den 21 och 22 november för vårt höstmöte i Bromma. Vi kommer bjuda på ett intressant och aktuellt program med fokus på bostads- och arbetsmarknadsfrågor. Inbjudan kommer separat.

Tack för mig!

Nu är det dags för mig att säga tack till alla våra medlemskommuner och till SmåKoms styrelse, som jag under åtta år haft förmånen att arbeta tillsammans med. Givande, lärorikt och utvecklande har det varit.  Vårt påverkansarbete hos riksdag, regering och och de centrala myndigheterna har känts meningsfullt och angeläget. Under våra möten och konferenser har jag upplevt ett stort engagemang hos såväl våra medlemmar som hos riksdagsledamöter och olika befattningshavare. 

Jag måste också få slå ett slag för höstmötet, högst aktuellt. Ett utmärkt forum för medlemmarna att få ta del av senaste nytt inom våra prioriterade frågor. Där läggs också grunden för nästa års verksamhet. Delta gärna!

Var sak har sin tid, och nu ska jag ägna mig åt annat: barnbarn, bastu, bär- och svampskog, bio, bondgård, böcker....ja det finns mycket för en frisk friherrinna att göra! Under det senaste året har jag också haft förmånen att ha en pensionerad hemmaman. Nu ska vi tillsammans njuta livets frukter; han har redan köpt en röjsåg till mig.

Efter att ha lärt känna min efterträdare Charlotta, är jag helt övertygad om att SmåKoms verksamhet kommer att fungera på bästa sätt framöver. 

Tack och farväl för nu! 

Hilkka Eskelinen

Kontaktuppgifter

SmåKom, Baltzar von Platens väg 15, 546 73 Forsvik

Kontakt: Verksamhetsledare Charlotta Haskovec

E-post: charlotta@smakom.se          

Hemsida: www.smakom.se

 

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.