NSPH Nyhetsbrev nr 5 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 5 - torsdagen den 13 juni 2019

Hon ska leda NSPH:s nya projekt kring äldre

Ida Malm är rykande färsk projektledare för Åldras och må bra, NSPH:s alldeles nystartade Arvsfondsprojekt kring äldres psykiska hälsa. Projektet syftar till att skapa öppenhet, sprida kunskap och öka inflytandet för äldre.

-Förutom minskade fördomar kring psykisk ohälsa hoppas vi att projektet ska leda till att fler äldre får rätt stöd, säger Ida Malm, som just nu har fullt upp med att knyta kontakt med olika aktörer och intressenter.”
Läs mer >> 


NSPH i Almedalen 2019: fokus på barn & unga

Onsdag 3/7

Om vi ska klara målet att kapa köerna till BUP krävs en kollektiv samhällsinsats från alla instanser som möter barn och unga. NSPH bjuder in till ett samtal mellan representanter från BUP, skolan och politiken om hur vi tillsammans skapar en gemensam och långsiktig handlingsplan. Det är dags att tänka strategiskt kring hur samhället kan kraftsamla kring den psykiska ohälsan hos barn och unga.
Läs mer >>

Tisdag 2/7

Ungdomar i åldrarna 16-19 år leder ett seminarium om sina erfarenheter från NSPH-projektet Växa och må bra, som handlar om hur man kan skapa och utveckla metoder för delaktighet och inflytande för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa.

De berättar om sin roll i det uppskattade projektet, visar film och ger exempel på hur man kan involvera ungdomar och ta tillvara deras erfarenheter som experter.
Läs mer >>


Missa inte vår stora inspirationskonferens 10/10!

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi uppmärksammar sätt att skapa delaktighet och medvetenhet hos äldre om psykisk ohälsa och visar inspirerande exempel på hur brukarinflytandet för äldre kan öka inom samhället.

Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg, politiker, intresseorganisationer och myndighetspersoner som arbetar med frågor kring äldres (psykiska) hälsa. Vi hoppas även att NSPH- och Hjärnkoll-aktiva inklusive cirkelledare som möter äldre deltar under dagen.  Intresseanmälan kan göras HÄR >>


Ny enkät belyser föräldrars utsatta situation och frustration

Attentions enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” bekräftar behovet av ett riktat stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan sticker ut som det stora problemet för många familjer. 
Läs mer >>


Hjärnkoll samtalar om autism under Järvaveckan

Årets upplaga av Järvaveckan är i gång och Hjärnkoll är på plats. Hjärnkollambassadören Abdinassir deltar dessutom i panelsamtal på temat "Autism, vad är det?", utifrån hans egna erfarenheter av att vara förälder till barn med autism. Tidpunkt: 16 juni klockan 17.30
Plats: Spånga IP
Läs mer >>


Lyssna på de senaste avsnitten av vår podd:

Anders siar om framtidens folkrörelser

Folkrörelse-experten Anders Pettersson har ägnat större delen av sitt liv åt att mobilisera människor inom den ideella sektorn. Som psykolog med inriktning på organisationsutveckling och tidigare folkhögskolerektor har han funderat mycket kring folkrörelsernas framtida öde. Han vill slå ett slag för de digitala verktygens växande möjligheter till medverkan och engagemang. 
Läs och lyssna här >>

Hon får patienter och personal att samtala

Ulrika Sandén är socionom, hjärntumöröverlevare och numera forskare inom psykosocial cancerrehabilitering. Hon har startat en högskolekurs för patienter, anhöriga och personal i konsten att förstå vården och stärka patienternas egenförmåga. Och skrivit en bok om en alldeles märkvärdig bygd i nordnorge som kan ses som ett föredöme rörande gemenskap, medmänsklighet och förnöjsamhet. Läs och lyssna här >>


Debatt: Omedelbara åtgärder krävs för att minska hemmasittandet

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Riksförbundet Attention tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet fram de hemmasittande barnens utsatta situation. De lägger fram en lista på åtgärder som behövs för att komma till rätta med problemen. 
Läs mer >>


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se