Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Ordförandens rader

Bästa miljövänner!

Sedan i våras har det varit tyst från Läkare för Miljön. Inte heller har hemsidan blivit uppdaterad. Detta beror på att vår redaktör och web-master senaste halvåret engagerat sig helhjärtat för de afganska flyktingpojkarnas situation. Hon har helt enkelt inte hunnit med sina uppgifter inom föreningen, vilket gradvis blivit klart för styrelsen. Vi beklagar och ber om ursäkt för att vi på detta sätt försummat det som är kärnan i föreningens verksamhet, nämligen våra medlemmar.

Aktiviteter.

Denna tystnad och brist på information har emellertid inte inneburit att aktiviteten inom föreningen i övrigt varit låg eller obefintlig. Som framgår längre ned i detta nyhetsbrev har verksamheten i år, liksom de senaste fem åren varit mycket livaktig. Senast var vår vice ordförande, Sofia Lindegren Hammarstrand, på klimatmötet i Bonn (COP 23) som representant för WMA (World Medical Association).

Årsavgiften.

Avsaknaden av nyhetsbrev och andra meddelanden från LfM har medfört att ovanligt få medlemmar har betalat medlemsavgiften för 2017. Endast ett 50-tal, mot normalt närmare 200. Det känns dock inte meningsfullt att i december kräva in årets medlemsavgift. Däremot är det ju dags att betala medlemsavgiften för 2018. Som bekant är föreningens postgiro 14 43 65-4. Det går även bra att betala med Swish 123 458 57 09. Glöm inte att ange namn, ev ändring av adress eller e-post! Om någon av det 20-tal medlemmar i registret som vi saknar e-postadress till har skaffat sådan är vi mycket tacksamma för information.

LfMs framtid.

I slutet av november hade vi styrelsemöte i Göteborg. Vid Göteborgsmötet var huvudpunkten: förnyelse och framtid för föreningen. Trots att läkarkåren hela tiden ökar har medlemsantalet nästan sedan starten 1991 legat omkring 200. Det har blivit allt svårare att engagera yngre medlemmar. Styrelsen blir allt mer ålderstigen. Alla utom 2 har passerat pensionsåldern och många närmar sig 75! Många föreningar har liknande problem. Kanske håller traditionella föreningar med styrelse, stadgar och årsmöten på att spela ut sin roll? Håller Facebook och liknande medier på att ta över? Vi kom fram till 3 scenarier:

• Fortsätta som förut, men med nödvändig föryngring av styrelsen. Det senare är en uppgift för valberedningen. Om någon vill engagera sig är det bara att höra av sig till Gustav Ullenhag (gustav.ullenhag@igp.uu.se) eller undertecknad.

• Övergå till Facebookbaserad verksamhet. Många föreningar fungerar så. Den nuvarande styrelsen är dock inte kompetent att genomföra detta.

• Nedläggning av föreningen. Det saknas inte intresse och engagemang för miljöfrågorna men många väljer andra arenor.

Årsmötet 2018.

Diskussionen torde fortsätta, inte minst på årsmötet. Det blir preliminärt lördagen 17 mars. Vi håller till på Dörjgränd vid Hammarbyslussen i Stockholm och kommer som vanligt att engagera en intressant föredragshållare som pratar före mötet. Alla är hjärtligt välkomna! Kallelse och verksamhetsberättelse kommer så småningom.

Till sist vill jag önska alla God jul och Gott nytt år’

Sven Blomqvist Ordförande LfM


Aktiviteter inom LfM 2017 sammanställda av Björn Fagerberg

Angående Klimat och hälsa:

Klimaforandringer i Skandinavien – Sundhedsvæsenets beredskap, Köpenhamn, mars (Björn F)

Spec.repskapsmötet, SLF, april (Sofia L, Björn F)

Klimatet och barnet, symposium, Barnveckan i Göteborg 24/4 (Gösta A, Anne v H, Björn F)

Sektorsrådsordförandemöte med ansvariga politiker och tjänstemän i VG-regionen (Björn F)

Samma föredrag gavs för VG-regionens utredningsavdelning i maj

Samma för 50 miljösamordnare VGR, okt

Apropå! Avfallsberget i svensk kirurgi, LT

SFAM, sept Klimatdag, Stockholm, sept (Sofia L)

COP 23, Bonn (två tillfällen) (Sofia L)

Barns hälsa drabbas extra hårt av klimatförändringar , Naturvårdsverket (Gösta A)

 Hösten 2017 antog barnläkarföreningen ett policyprogram och barn och klimat! (Gösta A m fl)

Fossilfritt Sverige: Möte med Svante Axelsson i Stockholm (Sven B, Sofia L ock Björn F). LfM är nu med i Fossilfritt Sverige.

Cafeafton, Ekocentum, Göteborg (april): Den biologiska mångfaldens utveckling och framtid

D:o :Kommer verkligen Västra Götaland att vara fossiloberoende 2030? (dec) 

Nanoteknik 2017 Temanummer i Läkartidningen: ”Nanoteknologi och Medicin” (juli) Gästredaktör: Björn F

Information om nanoteknik till allmänheten. Nano2all, Innovatum, Trollhättan (workshop, heldag, november) Björn F

Vår vice ordförande, Sofia Lindegren, varr moderator för ett symposium under årets Almedalsvecka betitlat: Klimat, hälsa och hållbar arkitektur med en mycket kvalificerad panel.

 


Studieresor i samarbete mellan Ingenjörer och Läkare för Miljön i Göteborg

 

2017: Hållbar utveckling – upplevelser i östra Sverige. Studieresa med Ingenjörer och Läkare för Miljön 16-17 juni. Reserapport skriven av Elisabeth Wijnbladh, LfM, m. fl. IfM

2016 VATTEN ‐ TRANSPORTLED, TURISTMAGNET, FÄRSKVATTENTÄKT OCH ENERGIKÄLLA ‐ EN FÄRD LÄNGS GÖTA ÄLV Barbro Robertsson, LfM

2014 Innovativa Bohuslän (och Dalsland) Rapport från studieresa med Ingenjörer och Läkare för Miljön 13-14 juni 2014 Björn Fagerberg, LfM

Dessa studieresor omfattar 20-30 personer och innebär täta kontakter mellan Läkare och Ingenjörer för Miljön. De blir alltid fulltecknade och är mycket uppskattade.

December 2017


 Medlemsavgifter LfM

Läkare 300 kr
Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4
Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!

Nyhetsbrev för Läkare för Miljön

Ansvarig utgivare 
Karl-Henrik Robèrt 

Tf Redaktör
Sven Blomqvist
Tel 070-533 62 77

sven.blomqvist@lakareformiljon.se

Läkare för Miljön

c/o Anne von Heideman, sekreterare
Billvägen 3, 75648 Uppsala  
E-postinfo@lakareformiljon.se  

Plusgiro 14 43 65-4 
Swish 123 458 57 09
Org.nr. 80 24 00-2782

LfM är en ideell opolitisk organisation, bildad 1991 med ca 250 medlemmar.

Föreningen är öppen för läkare och övriga verksamma inom hälso- och sjukvården. Annan kan bli stödmedlem.

LfM samarbetar med Ingenjörer för Miljön och är associerad till Sveriges Läkarförbund, Svenska LäkaresällskapetISDE (International Society of Doctors for the Environ­ment), HCWH (Health Care Without Harm), Climate and Health Council och HEAL (Health and Environment Alliance).


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.