NSPH Nyhetsbrev Nr 10 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 10 - torsdagen den 15 oktober 2020


Högt digitalt deltagande under inspirationsdagen Morgondagens psykiatri

Den 9 oktober genomförde vi höstens stora konferens om brukarinflytande inom psykiatrin - och det blev en dag präglad av efterlängtade möten, såväl fysiska som digitala. För första gången arrangerade NSPH en konferens där en majoritet av åhörarna deltog och interagerade digitalt! 

Under dagen diskuterades bland annat hållbar psykisk hälsa, hur forskningen kan bidra till att stärka brukarperspektivet, vilka verktyg och metoder som utvecklats inom brukarrörelsen samt betalningsviljan för samhällsförändringar. 

Läs mer om konferensen här>>
Se konferensen i efterhand>>


Nyhet: Följ konferensen via webben utan kostnad

Fredag 13/11 anordnar vi i Stockholm vår populära inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Nytt för i år är att den kommer live-sändas, vilket gör den tillgänglig för dig som inte kan eller vill resa just nu. Det bästa av allt: digitalt deltagande kostar ingenting! Däremot vill vi att digitala deltagare anmäler sig via vår evenemangssida. Det går såklart bra att anmäla sig att vara med på plats för er som har möjlighet. Läs mer och anmäl dig här>>


"Staten måste satsa mer på personliga ombud"

På World Mental Health Day 10/10 uppmärksammade NSPH personliga ombud och deras viktiga arbete att ge stöd åt de allra mest utsatta i samhället, som personer med svårare psykisk ohälsa, ibland kombinerat med missbruksproblematik. Vi oroas över att finansieringen av personliga ombud är eftersatt vilket riskerar att urholka kommunernas satsningar på personligt ombud. I en debattartikel i Altinget skriver vi att statsbidraget behöver höjas i takt med kostnadsutvecklingen. Kortsiktiga nedskärningar är kontraproduktiva. 
Läs hela debattartikeln>>


Stort intresse för kunskapsdag om rättspsykiatri

Den 8 oktober 2020 anordnades en kunskapsdag om rättspsykiatri av NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatri. Dagen gav en övergripande introduktion i ämnet rättspsykiatri och vi fick lyssna till personer från forskningen och professionen, samt även en brukar- och anhörigpanel som bidrog med berättelser och reflektioner utifrån den egna erfarenheten. 
Läs mer om dagen>>

Se konferensen i efterhand>>


Gabriel Wikström gästade podden

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, medverkar i ett samtal om hur vi skapar hållbar hälsa utifrån de uppsatta målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 
Samtalet kretsar kring det på många sätt ohållbara i vårt nuvarande levnadsätt med misshushållning av mänskliga resurser: social utslagning, växande klyftor, osäkrare arbetsförhållanden, ökad ekonomisk otrygghet samt en snedvriden fördelning av ansvar och arbetsbelastning mellan män och kvinnor. I podden reflekterar han även över hur de egna erfarenheterna av psykisk ohälsa. Lyssna på avsnittet>>


Senaste nytt från Hjärnkoll:

Söker äldreambassadör

Vill du vara en del av att minska ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa bland äldre personer? Har du erfarenhet av oro, ensamhet eller nedstämdhet och är boende i Stockholms eller Västra Götalands län? Hjärnkoll söker nu män över 60 år som vill bli Hjärnkollambassadör och samtalsledare för Vi pratar om livet – en samtalsgrupp för seniorer. Läs mer>>

Boka ambassadör

Hjärnkollambassadörer föreläser om egna erfarenheter av psykisk ohälsa, sin egen eller som anhörig. Deras berättelser ökar kunskapen, inger hopp, motverkar fördomar och stigman samt öppnar upp för fortsatta samtal om psykisk ohälsa och hälsa. Utöver ordinarie föreläsningar kan ambassadörer även hålla sina föreläsningar via länk. Boka en ambassadör>>


Anki bloggar om kraften i brukarrörelsen

Anki Sandberg, ordförande för NSPH, är inbjuden gästskribent på bloggen som tillhör utredningen för god och nära vård. Utredningens medarbetare bloggar vanligtvis om arbetet i utredningen. Anki skriver om våra hjärtefrågor att patienter, brukare och anhöriga ska ses som en oumbärlig resurs inom vård och omsorg. Läs bloggen här>>


NSPH numera medlem i NOD

NSPH är den sextonde paraplyorganisationen inom civilsamhället att ansluta sig till NOD. NOD står för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, och är en samverkansstruktur överrenskommen mellan regeringen och civilsamhället. I en artikeln på NOD:s hemsida beskriver NSPH:s ordförande Anki Sandberg sina förhoppningar kring att samverkan inom NOD och vad brukarrörelsen i sin tur kan bidra med till övriga aktörer. 
Läs mer>>

NSPH tycker till om merkostnadsersättningen

NSPH  har lämnat synpunkter på Försäkringskassans uppdrag att skapa en mer nationellt likformig tillämpning av merkostnadsersättningen samt effektivare handläggning.

NSPH uppfattning är bland annat att Försäkringskassan i handläggningen av dessa ärenden missar konsekvenserna av de psykiska och kognitiva funktionsnedsättningarna, som är ett viktigt ojämlikhetsområde i regelverket för de olika socialförsäkringsförmånerna.  Läs mer>>


Nu flyttar vi! Ny adress från 1 november

Efter att antal år på Tjurhornsgränd i Johanneshov så flyttar NSPH:s kansli till nya lokaler i 7A Posthuset, Vasagatan 28 i centrala Stockholm. Byggnaden är mera känd som det anrika Centralposthuset, numera konferens- och kontorslokaler. Vår systerorganisation Hjärnkoll kommer att flytta till samma lokaler.  Mer om 7A Posthuset>>


facebooktwitterhomepagelinkedininstagram

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se