Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen
Nyhetsbrev - Nr 7: Skolåret 2015/2016

Kära föräldrar och elever,

Nu är sportloven i full gång och inför anmälan till nästa läsår vill vi påminna om att vi har vi ett informationsmöte den 8 mars. På mötet kommer vi bland annat att behandla vikten av att läsa kompletterande svenska samt de alternativ Skolföreningen erbjuder för de elever som läser åk 6 och uppåt. Mer information längre ner i detta brev.

Vi har glädjen att även i vår kunna ge intresserade elever möjlighet att träffa en aktuell författare från Sverige, nämligen Martin Widmark. Vi har ett samarbete med Svenska kyrkan i Zürich och Martin kommer att träffa elever i fredagen den 15 april på eftermiddagen. Läs mer nedan. 

Som vi nämnt tidigare arrangerar vi i år Skolverkets europeiska nätverkskonferens den 15-17 aprilmed det aktuella temat läsförståelse. Här har ni föräldrar chansen att få lyssna till Martin Widmark när han bland annat berättar om sitt projekt “En läsande klass”. Ni har också möjlighet att möta Britt Johansson, en av författarna till boken “Låt språket bära- genrepedagogik i praktiken” och för att få ytterligare inspiration till läsning och läsförståelse har vi bjudit in Elspeth Randelin från Åland. Ni föräldrar erbjuds delta, kostnadsfritt, på samtliga föreläsningar. Vi bjuder även in till att vara med på lunch till självkostnadspris. Vi ser fram emot din anmälan!

Länk till programmet >>
Länk till anmälan >>


Hälsnignar

Carina Bråkenhielm
Ordförande
E-post: ordforande@svenskaskolforeningen.ch

 

Kalendarium

 


Missa inte informationsmötet 8 mars!

Vi erbjuder flera möjligheter när det gäller att läsa svenska för elever från åk 6 till gymnasiet - känner du till dem?

Den 8 mars håller Svenska Skolföreningen ett viktigt möte inför läsåret 2016/2017.

Vi kommer att informera om vikten av att läsa kompletterande svenska samt de olika valmöjligheterna som ditt barn har från och med åk 6. Vi erbjuder kompletterande svenska (åk 1-gymnasiets sista år) till att läsa svenska på distans via Sofia / Hermods.

Läs inbjudan och sprid budskapet! >> (pdf-fil)


Anmälan
Sista anmälan är den 4 mars till:  
event@svenskaskolforeningen.ch
Varmt välkomna - gammal som ung! 

(Material som presenteras under kvällen läggs ut på hemsidan efter mötet.)


Viktigt att anmäla/avanmäla innan den 16 mars!

Anmälan / Avanmälan

Nu är det återigen dags att anmäla/avanmäla inför nästa läsår 2016/2017. Tänk på att vårdnashavaren måste avanmäla sitt barn efter åk 5 för att göra ett nytt val, ny anmälan, från och med åk 6. Detta i och med att det finns två vägar att gå, fortsätta med kompletterande svenska eller läsa via Sofia distans, med handledning från oss.

De elever som läser åk 1-5 samt åk 6-9 anses vara anmälda tills vidare. För att vi ska kunna planera klasserna inför nästa läsår samt att faktureringen ska blir rätt är det viktigt för oss att få en avanmälan i tid av den elev som inte ska fortsätta.

Från och med årskurs 6 och uppåt erbjuder vi olika undervisningsalternativ. Information i det ämnet  finns på vår hemsida och kommer att behandlas på informationsmötet 8 mars.

Anmälan/avanmälan ska sedan vara Skolföreningen tillhanda senast den 16 mars! Nytt för i år är att ni som gör ett val för åk 1 samt åk 6-9 ska göra ett förstahandsval och ett andrahandsval gällande ort. Detta för att vi ska kunna tillgodose allas önskemål i största möjliga mån.

Länkarna till Anmälan / Avanmälan finnas på vår hemsida >>


Dag: Fredagen den 15 april
Tid: 15:30-16:30 / 17:00-18:00
Plats: Svenska Kyrkan, Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich

Fredagen den 15 april kommer skaparen av böckerna om Lasse Majas dektektivbyrå och böckerna om Nelly Rapp, monseragenten och många fler hit för att prata med barn och föräldrar om sina berättelser och om läsning. Känner du inte till Martin Widmark och hans böcker så är detta en chans att lära känna hans sagovärldar och dess figurer. Passa på att ställa frågor till författaren och hur det är att skriva etc.

Det kommer vara två olika föreläsningar:

  • Kl 15:30-16:30 
    Vänder sig till lite mindre skolbarn åk 1 & uppåt. Här är även förskolebarn välkomna med sina föräldrar.

  • Kl 17:00-18:00
    Vänder sig till lite äldre skolbarn (åk 4 & uppåt)

Det serveras mellanmål i barnrummet från 15:00 och 16:30.

Anmälan
Anmälan görs senast den 8 april (meddela antal, ålder samt vilket pass man ämnar gå på). Ni anmäler er till: event@svenskaskolforeningen.ch

Detta är ett samarrangemang, Svenska Skolföreningen och Svenska kyrkan.


Nota Bene bjuder in till vårkonsert!

Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.