"Vi vill vara ett stöd till er medlemskommuner"

Vi har alla en mycket speciell situation nu och ni, våra medlemskommuner, arbetar med akuta situationer i era verksamheter till följd av covid-19. Pandemin påverkar oss alla i vårt dagliga arbete men oroar även privat.

I ett läge som detta vill vi på GR vara ett stöd till er. Vi vet att ni arbetar med bemanning, omställning och sitter i samverkansgrupper och krisgrupper för att säkra de uppdrag som ligger på kommunernas ansvar.

Ni ledare, medarbetare och politiker i Göteborgsregionen har ett stort ansvar för att skapa ett fortsatt gott klimat för såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut i den rådande situationen. När ni nu arbetar med era viktiga och nödvändiga frågor jobbar vi på GR vidare med det långsiktiga arbetet för att kunna stå beredda och göra så stor nytta som möjligt för er.

GR finns alltid vid er sida så tveka inte att höra av er!

Varma hälsningar Lena Holmlund
Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd
lena.holmlund@goteborgsregionen.se

Vår ambition nu är att:

  • Utgöra en digital samarbetsyta för information och erfarenhetsutbyte mellan olika yrkeskategorier (för närvarande träffas HR-cheferna kontinuerligt på detta sätt)
  • Utveckla och sprida digitala introduktionsutbildningar och kurser för ny eller omställd personal
  • Samordna gemensamma frågor och erbjudanden från andra myndigheter (Arbetsförmedlingen, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen med flera)
  • Mobilisera för ett samarbete med andra branscher som nu har eller får friställd personal
  • Vara lyhörda och handlingskraftiga inför de nya frågor som ni i kommunerna lyfter.

Socialstyrelsen på besök hos FoU i Väst med anledning av IBIC-utvärdering

FoU i Västs analytiker Theresa Larsen gjorde nyligen en utvärdering av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) i Kungsbacka kommun. Socialstyrelsen arbetar med att uppdatera utbildningsprogrammet och vägledningen för IBIC gentemot kommunerna och kom med anledning av detta på besök för att få input i sitt arbete.

Läs mer

Uppföljning av ungdomsmottagningarnas satsning på psykisk hälsa

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län har under några år fått statliga medel för en särskild satsning på ungas psykiska hälsa. Satsningen har bland annat inneburit ett arbete med att stärka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och kompetensutveckling av personalen. Under 2020 följer GR upp satsningen.

Läs mer

Alkohol och graviditet – ett problem som rör både män och kvinnor

En internationell forskargrupp har tagit fram en rapport med nya rön när det gäller alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. Rapporten presenterades på ett seminarium i slutet på februari. Seminariet filmades och kan ses i efterhand. Här kan du även ta del av själva rapporten, frågor & svar, läsa sammanfattningar av föreläsningarna med mera.

Läs mer

Få studier om insatser för dem som vill sluta köpa sex

Tillgången till frivilliga psykosociala insatser för personer som vill sluta köpa sexuella tjänster (Kast-mottagningar) är i stort sett världsunikt för Sverige. Enligt ett mindre antal svenska studier upplever brukarna att deras destruktiva sexuella beteenden och psykiska ohälsa har minskat av sådana insatser, men det behövs mer forskning om metoder och effekter. Det visar en nyskriven litteraturöversikt från FoU i Väst. 

Läs mer

Ta del av planeringsunderlag från psykiatriinventeringen i Göteborg

GR har tagit fram en resultatsammanställning från Göteborgs stads psykiatriinventering som gjordes hösten 2019. Materialet kan användas som planeringsunderlag för stöd och service för personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Läs mer

Utbildningar och möten inställda till och med 30 april

På grund av situationen med coronaviruset (covid-19) har Göteborgsregionen ställt in alla fysiska nätverksmöten och kurser fram till och med 30 april.

Förutom att vi måste minska risken för smittspridning, behöver chefer och medarbetare i kommunerna fokusera på den akuta situationen i sina verksamheter. Gällande aktiviteter som är inplanerade i maj, juni och till hösten är datumen preliminära. Vi följer utvecklingen och informerar om eventulla ändringar.

Särskilda boendeformer i äldreomsorg och funktionshinder

26 MAJ: Välkommen till ett seminarium kring prognoser för särskilda boendeformer inom äldreomsorg och funktionshinder. Seminariet
fokuserar på kunskap, goda exempel och erfarenhetsutbyte inom området.

Läs mer

Utbildning för PBL-administratörer

2 JUNI: Den här utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med PBL-administration (plan- och bygglagen) i din roll och därmed kunna hantera PBL-administration inom samhällsbyggnadsprocessen på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Läs mer

Doris ska studera hur välfärdsteknik påverkar medarbetarna inom kommunal omsorg

Att införa mer välfärdsteknik inom vård och omsorg är en central fråga för kommunerna. Men hur påverkas personalen av införandet av ny teknik? Och hur påverkar personalens värderingar och förväntningar användningen av tekniken? Det ska FoU i Västs nya forskare Doris Lydahl undersöka.

Läs mer

Ta del av senaste nyckeltalen om personalhälsa

I rapporten Nyckeltal Personalhälsa sammanställer vi nyckeltal som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa (både i en enskild kommun och kommungemensamt). Den senaste kortrapporten avser helåret 2019. Den visar bland annat att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Lerum är en av kommunerna som har minskat sin sjukfrånvaro särskilt tydligt.

Läs mer

Konferens: Lokal utveckling av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder tillsammans med Göteborgsregionen, FoU i Väst, in till en konferens om lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen, som är från lunch till lunch den 13–14 oktober, riktar sig till de kommuner som gör någon form av statistisk uppföljning av unga.

Läs mer

Med motivation som metod – utbildningar i MI

”Proffsigt”, ”smidigt” och ”flexibelt” är några omdömen GR får för sina MI-utbildningar när vi frågar Ingrid Brännström, Lisa Ruuth och Monica Stenum från Göteborgs stad.

Att bedriva kompetensutveckling finns med som ett tydligt uppdrag i GR:s förbundsordning och verksamheten har funnits med i någon form under hela GR:s historia. Ett område där GR erbjuder utbildningar är ”MI – Motiverande samtal”. MI är en samtalsmetod som syftar till att stärka motivationen hos en person som vill uppnå någon typ av förändring.

Läs mer

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

På grund av situationen med coronaviruset (covid-19) har Göteborgsregionen ställt in alla fysiska nätverksmöten och kurser fram till och med 30 april. 

Datumen för kurserna nedan är preliminära. Vi följer utvecklingen och informerar vid eventuella ändringar. Håll koll på goteborgsregionen.se/kurs, där vi uppdaterar informationen om alla aktuella kurser.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion