Hösten är här och revideringen av De yngsta barnens egen läroplan närmar sig tryckning. Som sagt kommer den bli några sidor längre, vi har lagt in en del "extramaterial" som vi tror uppskattas. Anmäl ditt intresse här för att få information först av alla när den går att beställa.

I högerspalten finner du höstens kurser. Skynda anmäl dig, det finns bara ett fåtal platser kvar! Passa på du som bor i Stockholm, förskolepsykolog Gunilla Niss kommer medverka under kursen Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan 22 oktober.

Passar inte datumen så hör gärna av er för specialsydd föreläsning till just er verksamhet.

Bästa hälsningar Helena Lindfors


Att bli du - Att bli social - Att bli självständig 

3 intressanta avsnitt för dig som arbetar med de yngsta barnen i förskolan.

Bebisar från hela Storbritannien samlas för att leka i ett "bebis-labb". Där undersöker världsledande experter hur de första åren påverkar vilka vi blir som vuxna. Med skratt, vredesutbrott, empati och lärande visar bebisarna hur deras sinnen utvecklas och vad som formar oss till dem vi är.


Du har väl inte undgått att stöta på Anders Hansen? Denna serie går just nu på Svt, DIN HJÄRNA och är verkligen sevärd. Inte bara för att förstå dig själv bättre utan också för att förstå vad det lilla barnet behöver för sin utveckling.

Vad gör stress med oss och hur påverkas hjärnan av digitaliseringen? Hur kan fysisk aktivitet föryngra hjärnan och varför används en stor del av våra hjärnor för att vara sociala? Det undersöker läkaren och författaren Anders Hansen i serien Din hjärna.


Tidiga insatser i förskolan minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet

– Barn som är utåtagerande är lättast att upptäcka, och är en tydlig riskgrupp. Barn med emotionella problem är svårare, eftersom de är tystare, inte stör. Förskolepersonal kan identifiera beteendeproblem och hyperaktivitet hos barn så små som 1-3 år! säger Berit Gustafsson som disputerade i januari 2019 vid Linköpings universitet med sin avhandling Identifying patterns of emotional and behavioural problems in preschool Children - facilitating early detection

Kan barnen få rätt insatser i förskolan, lyckas med inlärningen och få kamrater, blir inte problemen lika stora senare, och de fungerar i sin vardag.


Barnens arbetsmiljö - vem skyddar barnen?

Förskolebuller tvingar barnen att höja rösten!

82% av de 4000 tillfrågade förskollärarna uppgav att barnen påverkas negativt av ljudmiljön i förskolan i en studie. Barnen blev stressade, okoncentrerade, oroliga, irriterade...

Hur är bullernivån på din förskola? Ladda hem appen "Buller" och gör din egen mätning.

Enligt Arbetsmiljöverket är bullerreglerna:

80 dB eller mer, ska arbetsgivaren informera dig om riskerna med buller och erbjuda bullerskydd.

85 dB eller mer, ska arbetsgivaren vidta åtgärder, se till att hörselskydd används och erbjuda hörselundersökning.

115 dB är den högsta ljudnivå du får utsättas för under en arbetsdag. Är värdet högre måste arbetsgivaren vidta åtgärder.

Läs mer www.av.se/buller

KURSER


Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

  • Förskolan på 2000-talet 
  • Det lilla barnet i ett helhetsperspektiv
  • Barnets rättighet till sina basbehov mat, sömn & kärlek
  • Hjärnans utveckling och dess känslighet för stress
  • Den livsviktiga anknytningen
  • Pedagogens förhållningssätt

ENDAST ETT FÅTAL PLATSER KVAR! 

STOCKHOLM 22 oktober
GÖTEBORG 26 november 

kl. 17.00-20.00 
pris 995 kr exkl moms


Kursinformation   Anmälan


REKTORER SE HIT!

HÅLLBAR FÖRSKOLA
- tillsammans för kvalitet

Vad innebär kvalitet och en hållbar arbetsmiljö, för dig som rektor, för dina medarbetare och för barnen? Hur kan arbetsmiljö-lagen bli till ett stöd och redskap för en hållbar förskola?

Utvecklingsarenan - 3 tillfällen, 3 lagar, 3 professioner

12 nov -19, 28 jan & 4 mars -20

kl.13.00-16.30 i Malmö

pris 4 850 kr + moms

Kursinformation    Anmälan

 

Välkommen till höstens 

INSPIRATIONSTRÄFF

19 nov

kl.13.30-16.30 i Malmö

pris 595 kr + moms

Kursinformation   Anmälan


Montessorisällskapet M.E.R. inbjuder till seminarium

Relationer vuxna och barn, självkänsla och respekt

Petra Krantz Lindgren

MALMÖ 13 nov kl. 16-19

Anmälan Malmö

 

Barn och digitalisering - en diskussion av möjligheter och utmaningar

Malin Nilsen

GÖTEBORG 14 nov kl. 14-17

Anmälan Gbg

Pris: medlemmar i M.E.R. 450 kr, icke medlemmar 750 kr.

Fika ingår. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

www.montessorisallskapetmer.se
Kursinformation  


 

Barnverket kräver en 

BARNSKYDDSLAG

för att förbättra barns fysika och psykiska arbetsmiljö i förskola och skola.

Bli medlem idag! Det är gratis.


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till Småbarnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

 

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svår att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.