Sveriges unga akademi
Nya ledamöter 2019

Övre raden från vänster: Frida Bender (foto: Eva Dalin), Ronnie Berntsson (foto: Josy ter Beek), Anna T. Danielsson (foto: Mikael Wallerstedt), Petter Brodin (foto: Ulf Sirborn). Nedre raden från vänster: Ewa Machotka (foto: Magnus Kårdal), Johan Rockberg (foto: Rasmus Bengtsson), Ylva Söderfeldt (foto: David Naylor), Christian Ohm (foto: Asin Delawi)

Åtta framstående forskare till Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Ledamotsperioden är begränsad till fem år, vilket utgör föryngringselixiret. Den 25 maj välkomnades åtta nya ledamöter, från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

FRIDA BENDER, Docent i meteorologi vid Stockholms universitet
RONNIE BERNTSSON, Biträdande lektor i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet
PETTER BRODIN, Docent i immunologi vid Karolinska Institutet
ANNA T. DANIELSSON, Professor i didaktik vid Uppsala universitet
EWA MACHOTKA, Docent i konst och visuell kultur i Japan vid Stockholms universitet
CHRISTIAN OHM, Forskare i experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan
JOHAN ROCKBERG, Docent och universitetslektor i antikroppsteknologi och riktad evolution vid Kungliga Tekniska högskolan
YLVA SÖDERFELDT, Biträdande lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet

PRESSBILDER

Kullen 2019–2024 har just välkomnats på akademins årsdag som firades i Uppsla. Från vänster: Anna Wetterbom (VD), Magnus Jonsson (ordf. 2019–2020),Ylva Söderfeldt, Johan Rockberg, Ewa Machotka, Anna T. Danielsson, Christian Ohm och Maria Tenje (ordf. 2018–2019). Vi saknade: Frida Bender, Ronnie Berntsson och Petter Brodin. Foto: Sveriges unga akademi

Läs mer »


Akademins nya ledning för 2019–2020

Akademiledningen 2019–2020

Ny akademiledning för 2019–2020 utsedd! Vid aprilmötet i Luleå valdes ledningen som tillträdde på akademins årsdag i helgen. Från vänster: Sanna Koskiniemi (vice ordf), Steffi Burchardt, Magnus Jonsson (ordf), Mia Phillipson, Jonas Olofsson och Anna Wetterbom (VD). Foto: Sveriges unga akademi

Akademins ledning består av fem ledamöter ur akademin. Ordförande, vice ordförande och ledningsgrupp väljs för en mandatperiod på 1 år av hela akademin under sista akademimötet under våren. Ny ordförande är Magnus Jonsson, Linköpings universitet och ny vice ordförande är Sanna Koskiniemi, Uppsala universitet. 

– Det är otroligt intressant och utvecklande att vara ledamot i Sveriges unga akademi, säger Magnus Jonsson. Som ordförande ser jag fram mot att leda akademin vidare, där resursfördelning, rekrytering och implementering av meriteringstjänster är exempel på aktuella frågor. Jag vill rikta ett varmt tack till min företrädare Maria Tenje som varit en fantastiskt fin representant för akademin.

Läs mer »

Ordf. Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/SUA
Ordf. Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/SUA

Att bli ledamot i akademin – intervju med invalspanelens ordförande


 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter

Kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se  
https://sverigesungaakademi.se/kontakt
Så här hanterar vi dina personuppgifter (GDPR)

 

Tipsa en vän härAvsluta min prenumeration tack.