Information från Co-Grow. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vill omdana matsystemet

Det är dags att ta vår nationella matrörese till nästa nivå. Mer om allt som pågår berättar Co-Grows grundare Rebecka Hagman om i en intervju i Södermanlands nyheter. Läs artikeln


Bli medlem i föreningen!

Vill du vara med och möjliggöra trädgårdsdelning? Bli då medlem i vår ideella förening som driver Co-Grow! 

  • Medfinansiera webbtjänsten för trädgårdsdelning
  • Följ arbetet för att utveckla rörelsen på närmare håll 
  • Bli kallad till årsmöten där du kan lyfta egna förslag

Bli medlem genom att: 

  1. Mejla namn, personnummer (10 siffror), postadress, e-post och telefon till info@co-grow.se.
  2. Betala in minst 50 kronor till bankgiro 284-8497 för ett medlemskap under ett kalenderår.

Läs mer om föreningen här. Varmt välkommen!


Webbinarium med Co-Grow

Delta i ett spännande webbinarium den 4 juni kl. 15.00–16.00 om finansiering av sociala innovationer med Co-Grow, Mikrofonden, Coompanion och Vinnova.

Läs mer i Lokalekonomidagarnas Facebookevent.


Lunchföreläsning i Skåne

Vi brättar om Co-Grow den 23 maj på Högskolan i Kristanstad under lunchkonceptet 12 över 12. Förutom studenter och allmänheten är PRO och kommunen inbjudna. Läs mer om eventet här.


Så svarade ni i enkäten

Tack vare er som deltog i vår enkät har vi nu fått många värdefulla insikter om hur vi kan utveckla Co-Grow på bästa sätt i vårt fortsatta arbete.  

I början av året skickade vi ut vår första användarenkät. Syftet var att få en bild av trädgårdsdelning via Co-Grow, hur webbtjänsten kan förbättras och vilka intressen våra användare har. Av dem som svarade var de flesta urbana kvinnor i alla åldrar.

Sammanfattningsvis visade svaren att: 

  • Profiler och notifikationer behöver utvecklas för kontakttagande
  • En stor del av odlarna är intresserade av att kunna sälja sin skörd 
  • Med kunskapsdelning och gemenskapsodling kan intresset öka
  • Det finns engagemang för miljö och ekologisk hållbarhet hos odlaren
  • Både odlare och trädgårdsägare lyfter fram ökad social hållbarhet

Tusen tack till er som deltog i enkäten!


Kallelse till extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte den 13 juni kl. 18.00–19.30 i Gnesta för att välja en auktoriserad revisor. Under mötet presenterar vi användarenkätens resultat närmare.

Anmäl dig senast den 29 maj till info@co-grow.se.


Få fler att hitta Co-Grow

Vill du hjälpa Co-Grow att nå ut på Hökarängens hållbarhetsfestival den 7 september? Mejla till info@co-grow.se så får du mer information.

Läs mer i hållbarhetsfestivalens Facebookevent.


Vill du inte få information från Co-Grow? Klicka här

Sent with Get a Newsletter