April - Bli diplomerad småbarnspedagog!

Montessoriförskolan Lekloftet i vackra S:t Larsparken i Lund kommer läsåret 2019-2020 ha Småbarnspedagogutbildningen i sina charmiga lokaler.

Ansökningarna till utbildningen droppar in. I skrivande stund är nästan hälften av de 20 platserna tagna. 31 maj är sista ansökningsdag därefter i mån av plats.

Utbildningen hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, skollagen, förskolans läroplan och barnkonventionen samt Maria Montessori och Jesper Juuls visioner om barnet. 

11 specialister inom olika ämnesområden är inbokade och föreläser förutom Helena Lindfors som även är kursledare för utbildningen.
Är du nyfiken och vill ha foldern i din hand så skicka en intresseanmälan Klicka här! 

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare och också förskolechef/rektor som tycker att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar. Den är också en start för dig som inte har någon utbildning men trivs att arbeta med de yngsta barnen och vill få kunskap och kompetens om de livsviktiga åren under 3.

Småbarnspedagogutbildningens  folder  ansökan 


VÄLKOMMEN på INFORMATIONSKVÄLL 

tisdag 7 maj 2019 kl.18-19

Denna kväll har du möjlighet att komma med frågor och funderingar om Småbarnspedagogutbildningen. Jag berättar om utbildningen, dess upplägg och innehåll. Du får även lyssna på mina tankar kring vad jag ser som viktigt att pedagoger har kännedom om för att klara av att möta 2000-talets yngsta barn i förskolan

… som ofta har längre arbetstid än sina föräldrar.

Kaffe, te och smörgås serveras!

Plats: Montessoriförskolan Lekloftet, Sant Lars väg 12, Lund

Anmäl dig här senast 3 maj

Inbjudan


 Skollagen ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen

I 14 § i kapitel 2 står det: 

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Och med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är UNDER tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin.


Förskolan som FRISK-faktor?

Nobelpristagaren i ekonomi 2000, James Heckman, visade att varje satsad dollar på de yngsta barnen i samhället ger åtminstone sju tillbaka!

Hjärnforskare Sissela Nutley skriver om detta i sin bok Distraherad:

Att det är viktigt att ge rätt stimulans under den tidiga barndomen, och är svårt att kompensera för brist på sådan stimulans senare, visar socioekonomisk forskning. Om ett samhälle investerar lika stora medel på olika åldersgrupper i befolkningen, kommer de insatser som ges i förskoleåldern att ge störst effekt. James Heckman, som visade på dessa resultat genom studier som undersökt aspekter som hälsa, arbetslöshet, tonårsgraviditeter, drogberoende och kriminalitet, fick Nobelpriset i ekonomi år 2000. Den neurovetenskapliga förklaringen till att satsningar på yngre barn ger så mycket större effekt är just att deras hjärnor gör en miljon kopplingar per sekund. Under dessa år avgörs barnets framtid och även vårt samhälles framtid.

TIPS!


Inspirationsträff för dig som huvudman och förskolechef/rektor

Malmö 8 maj 2019

Vad innebär kvalitet och en hållbar arbetsmiljö, för dig som förskolechef/rektor, för dina medarbetare och för barnen? Hur kan arbetsmiljölagen bli till ett stöd och redskap för en hållbar förskola?

Kursinformation

Anmälan


BARNverket kräver en BARNMILJÖLAG för att förbättra barns arbetsmiljö i förskola och skola.

Bli medlem idag!


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till Småbarnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.