Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!


Klimat- och miljöpolitik i coronatider

Senaste halvåret har samhällsdebatten och sjukvården dominerats av pandemin med Covid-19. Andra ämnen, inklusive klimatkatastrofen och antibiotikaresistensen, har kommit i skymundan. Då nu pandemin dragit ut på tiden och vi får vänja oss vid att leva med den börjar det åter bli plats för andra samhällsproblem. Greta har börjat strejka igen och debattartiklar om en mera hållbar livsstil börjar dyka upp i media. Många pekar på hur snabbt samhället och sjukvården kunde ställa om och anpassa till helt nya förutsättningar. Acceptansen har varit stor även för smärtsamma förändringar. Den springande punkten är att hotet upplevs som akut och farligt. Måtte återgången till en tillvaro utan Covid-19 resultera i ett mera hållbart och miljövänligt samhälle.

Om några veckor är det val i USA och hela världen håller andan. Fyra år till med den sittande presidenten vore en katastrof, inte minst för klimatet. Både New England Journal of Medicine och Greta har frångått sina principer och rekommenderar en röst på utmanaren. Läkare för Miljöns inflytande är begränsat, men vi kan bara ansluta oss.

Sven Blomqvist

Vice ordf. LfM och redaktör för Nyhetsbrevet.

 


Ny styrelse.

Som väl de flesta noterat hade vi ett försenat årsmöte digitalt i början av juni. Det innebar en förnyelse och föryngring av LfMs styrelse. Maria Wolodarski tog över som ordförande. Maria har ett rikt mått av energi. Trots att hon står i begrepp att disputera i höst tvekade hon inte att ta på sig ordförandeskapet. Hon har dessutom utsetts till Årets eldsjäl i Region Stockholm för sin insats att skapa "Green Teams" på NKS. Hon är dessutom ordförande i Läkaresällskapets arbetsgrupp för Klimat och Hållbarhet. Nya i styrelsen är YlvaOlerud, ST i radiologi i Gävle och Linda Morén, ST i infektion i Östersund. Förnyelsen illustrerar det faktum att miljö- och klimatrörelsen i Sverige till stor del bärs upp av yngre kvinnor. Detta perspektiv blir än mer tydligt om man ser till de representanter för LfMs lokalföreningar som är adjungerade till styrelen och deltar i dess möten:

  • Värmland: Ulrika Nyhammar (ulrika.nyhammar@regionvarmland.se) och Stina Åkefeldt (stina.akefeldt@regionvarmland.se).
  • Dalarna och #doctorsforfuture: Sigrid Hammarqvist (sigrid.hammarqvist@gmail.com).
  • Gävleborg: Frida Ridderstedt (frida@ridderstedt.com) och Ylva Olerud (ylva.olerud@gmail.com).
  • Skåne: Ida Persson (exidapersson@hotmail.com)
  • Jämtland/Härjedalen: Linda Morén (linda.moren@regionjh.se).
  • Västerbotten: Ramona Forsman (ramona_forsman@hotmail.com).
  • Stockholm:Mira Rehal (mira.rehal@gmail.com).
  • Göteborg: Björn Fagerberg (fagerbergbjorn@gmail.com).
  • Uppsala: Anne von Heideman (annevonheideman@gmail.com).

För närmare presentation av hela styrelsen, se hemsidan: lakareformiljon.se under Om oss .

 


Hållbar sjukvård - webinarieserie 10/11-12/1.

Det är mer än ett år sedan Björn Fagerberg föreslog att LfM skulle anordna en konferens om Hållbar sjukvård. Sv. Läkaresällskapet (SLS) nappade på idén och datum bestämdes till 10 november, Coronapandemin kom emellan och efter många och långa diskussioner har vi beslutat att konferensen skall bli en serie om fyra korta webinarier. Formen innebär många fördelar: obegränsat antal deltagare och ingen avgift. Vi har lyckats engagera en mycket kompetent moderator och det blir chatfunktion.

Man anmäler sig på SLS hemsida: sls.se under kaledarium10/11. I kalendariet finns ännu så länge bara programmet för det första webinariet. angående fortsättningen se nedan:


Webbseminarium nr 2
Webinarserie från Svenska Läkaresällskapet
Svenska Läkaresällskapet bjuder in till det andra webbinarseminariet i en serie om hållbar sjukvård den 24 november kl. 13.00–14.30 på Zoom.
Svenska Läkaresällskapet arrangerar fyra webbseminarier med syftet att ge en uppdatering av området "hållbar sjukvård" ur olika perspektiv (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) samt lyfta goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter. Det första webbseminariet äger rum den 10 november och övriga är 24 november 1300-1430, 8 december 1300-1430 och det avslutande 12 januari 1300-1430
Syften är att ge en uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, regionalt, lokalt), ge goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter.
I denna serie knyts varje webbseminarium ihop till en helhet av moderatorn Charlotta Brask. Efter varje presentation finns det möjlighet att ställa frågor. Ett chatforum kommer att hållas öppet för diskussion och nätverksskapande. Denna webinarserie kan betraktas som ett uttryck för hållbarhetskonceptet och ett praktiskt försök att hitta former för bra distansmöten.

2020-11-24 kl 1300-1430
1300 Inledning
1310 Hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete i Västra Götalandregionen.
Lars Berko, miljöstrateg m fl (ännu ej bestämt), Västra Götaland-regionen.
1340 SKR-perspektivet på regionernas hälso- och sjukvårdsarbete hållbarhetsarbete inom klimat och miljö?
Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner med medarbetare (ännu ej bestämt)
1410 Föreläsarna besvarar och diskuterar chatfrågor från auditoriet

Moderator:
Charlotta Brask, Hållbarhetschef Region Stockholm, ordförande i European Healthcare Climate Council (EHCC)


Webseminarium nr 3

2020-12-08 kl 1300-1430
1300 Inledning
1310 Green team på Nya Karolinska Sjukhuset. Maria Wolodarskski, onkolog, My Holmgren miljösamordnare Tema Cancer NKS, Stockholm. Green team initierades som en miljöaktivitet inom en del av Tema Cancer på NKS och är ett projekt för att aktivt driva förbättringsfrågor kring miljö ute i verksamheten samt ett forum för att diskutera miljöfrågor, få svar och inspireras av andra.
1340 Gröna vårdcentraler i Värmland (Ulrika Nyhammar, allmänläkare, Karlstad)
1410 Föreläsarna besvarar och diskuterar chatfrågor från auditoriet

Moderator:
Charlotta Brask, Hållbarhetschef Region Stockholm, ordförande i European Healthcare Climate Council (EHCC)


Webbseminarium nr 4

2021-01-12 kl 1300-1430
1300 Inledning
1310 Flergångstextilier på operation
Tobias Pettersson, anestesiolog, Danderyds sjukhus
1410 Avslutande sammanfattning och diskussion
Charlotta Brask och Maria Wolodarski

Moderator:
Charlotta Brask, Hållbarhetschef Region Stockholm, ordförande i European Healthcare Climate Council (EHCC)


Medlemsmöte 21 november.

Förra årets medlemsmöte vid Hammarbyhamnen i Stockholm upplevdes av många som väldigt stimulerande och inspirerande, inte minst för de som är aktiva i lokalföreningarna. Styrelsen vill gärna ordna något liknande i år. För att inte helt missa den sociala dimensionen har vi bestämt oss för ett hybridmöte. Mötet börjar lördag 21/11 kl 13 med en digital inspirationsföreläsning. Pella Thiel, från End Ecocide Sweden, talar om: "Dags att lagstifta mot miljöförstöring på högsta nivå". Pella är en jättebra föreläsare säger de som hört henne. "Människors hälsa förutsätter ekosystemens hälsa. Ekocid borde vara ett internationellt brott", säger hon.

Varje lokalförening ordnar en samlingslokal där medlemmar kan träffas under coronamässiga former och lyssna på föreläsningen och eventuellt äta lunnch tillsammans.Sedan blir det diskussion och brain storming varefter allt sammanfattas gemensamt. Anmälan till respektive lokalförening. Se kontaktpersoner och mejladresser ovan!

Stockholmsföreningen samlas i ett stort konferensrum på Danderyds sjukhus under ledning av Mira Rehal. Övriga meddelar plats och former i god tid före mötet.

Det blir rologt att ses och diskutera med avstånd. Max 50 personer per lokal.


Oktober 2020


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.