Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Förbundsstyrelsens ekonomiska beslut

Förbundsstyrelsen arbetar för att främja klubbarnas verksamhet och förbundskansliets uppdrag är att arbeta för en god medlems- och klubbservice. I det ingår bland annat att underlätta administrationen och bistå med information. Ett led i detta är att förbundsstyrelsen har tagit en del ekonomiska beslut för att främja klubbarnas ekonomi.


Ungdomsmedlemskap

Enligt beslut från Svenska Kennelklubben ska 50 kronor från ungdomsmedlemskap tillfalla SBK. Detta har hittills gått till förbundet, då det är förenat med kostnader för förbundet såsom tidningen, administration osv. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att dessa 50 kr istället ska tillfalla den ras- eller lokalklubb som är kopplad till medlemskapet. Detta kommer att utbetalas i anslutning till verksamhetsårets slut.


Försäkringsavgift

Svenska Brukshundklubben erbjuder alla medlemmar en kollektiv personolycksfallsförsäkring om någon skulle skada sig i samband med Brukshundklubbens aktiviteter. Ras- och lokalklubbar står i regel för dessa kostnader för sina medlemmar. För att minska den ekonomiska belastningen på klubbar under coronapandemin kommer förbundet inte debitera klubbarna denna kostnad under 2020.

Läs mer här.


Friskvårdsbidrag

Skatteverket har beslutat att aktiviteter inom Upp och hoppa samt bruksprov är godkända aktiviteter för friskvårdsbidraget. Det som omfattas av bidraget är kursavgifter och startavgifter. Ersättning för medlemskap utgår inte. Sedan tidigare är agility godkänt. Förbundet jobbar vidare med möjligheterna att få fler grenar inom Brukshundklubben godkända.

Läs mer om friskvårdsbidraget här.


Inrapportering av 2021 års lokala medlemsavgift

Efter beslut på årsmöte ska den lokala medlemsavgiften för kommande verksamhetsår rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online.

Det är endast den lokala avgiften som ska rapporteras in i Medlem Online av lokalklubbar och rasklubbar.

Förbundsavgiften tillkommer automatiskt. Sista dag för inrapportering är den 6 november 2020.


Det börjar närma sig årsmötestider

Hösten är på intåg och det börjar bli tid att planera inför årsmöten 2021! På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Observera att kallelse inför alla nivåers årsmöten ska gå ut senast den 1 januari 2021.


Nytt arbetssätt inför valberedningens förslag och val på års- och fullmäktigemöten 2021

Reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben började gälla 2020-07-01 och i dessa har bl.a. en ny valordning införts. Många föreningar verkar ha kommit igång bra med arbetet med den nya valordningen!

Läs mer information och FAQ om valordningen här.


Sätt igång och motionera inför årsmöten 2021

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet – lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november. 

Läs mer här.


Utskick av föreningsspecifika detaljer i stadgarna

En förenings normalstadgar inom Brukshundklubben består av två delar, dels normalstadgarna som finns att hämta på förbundets hemsida SAMT ett bekräftelsebrev med de föreningsspecifika uppgifterna som gäller specifikt för er förening. Inom kort kommer samtliga föreningar inom organisationen att tillskickas ett uppdaterat bekräftelsebrev med de föreningsspecifika detaljerna. Dessa ska tillsammans med ett ex av de nya normalstadgarna arkiveras på ett betryggande sätt i föreningen. Se även till att byta ut både normalstadgarna och de föreningsspecifika detaljerna i era kommunikationskanaler med medlemmar och förtroendevalda.


Organisationskonferens 2021

Förbundsstyrelsen fortsätter det från 2020 vinnande konceptet för organisationskonferensen för distrikt och rasklubbar. Även detta år kommer rasklubbarna och distrikten att genomföra egna parallella konferenser med förekommande gemensamma programpunkter. Konferensen kommer dock vara nedbantad med anledning av covid-19. Konferensen genomförs den 5 – 7 februari och startar på fredagskvällen samt avslutas kl. 15:00 på söndagen. Mer information om upplägg och innehåll kommer att kommuniceras till berörda parter när alla detaljer är satta.


Reviderade policyer

Förbundsstyrelsen har fastställt revidering av några policyer som började gälla den 1 oktober. De reviderade policyerna är:

  • Policy för medlemskultur i Brukshundklubben
  • Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier
  • Policy gällande alkohol och droger. 

Läs de reviderade policyerna och andra styrdokument som gäller alla våra medlemmar här.


Ansök om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser

Årsmötet är ett trevligt tillfälle att dela ut Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken, förtjänstmedaljer eller utmärkelser inom tjänstehund till klubbens funktionärer och medlemmar. Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänds vidare till förbundet för beslut.

Läs mer om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser här.


Annonsera i Polisförbundets tidning

Polishunden är en tidning som ges ut fem ggr/år till polishundförare. Ett bra ställe att annonsera era evenemang eller för att rekrytera medlemmar.

Läs mer om hur ni annonserar här.


Hundägarutbildning


D-HUS Konferens

Utskottet för Hundägarutbildning välkomnar utbildningsansvariga i distrikten till digital D-HUS konferens lördagen den 14 november kl. 9:00 – 12:00 via Zoom. Tema samsyn kring validering av instruktörer. 

Mer information om D-HUS Konferensen hittar du här. 


Avel och hälsa


Avelskonferens 17 oktober – webbinarium

Utskottet för avel och hälsa bjuder in till en avelskonferens i form av ett webbinarium lördagen den 17 oktober. Mellan kl. 10 och 16 har du möjlighet att lyssna på tre intressanta föreläsningar. Alla medlemmar i Brukshundklubben är välkomna. Antalet platser är dock begränsat.

Mer information och anmälningsformulär finns här.


Grundkurs i anatomi 30-31 januari 2021

Utskottet för avel och hälsa gör nu ett nytt försök att arrangera en grundkurs i anatomi. Utbildningen vänder sig i första hand till blivande exteriörbeskrivare för SBK:s raser, men är man enbart intresserad av att lära sig mer om anatomi är man välkommen i mån av plats.

Mer information och anmälningsformulär finns här.


RAS/RUS-konferensen - Inställd

Utskottet för avel och hälsa har efter moget övervägande beslutat att ställa in årets RAS/RUS-konferens. Detta eftersom coronapandemin och de många inställda arrangemangen medfört att olika processer, t.ex. gällande MT, inte kommit så långt som önskat. Utskottet bedömer att det därför skulle bli svårt att presentera ett bra innehåll vid årets konferens, och väljer att ställa in. Under november kommer utskottet istället att skicka ut ett informationsbrev om vad som hänt och vad som är på gång inom avel och hälsa.


Prov och tävling


Nystart för utveckling av SBK Tävling

Då oenigheterna med den anbudsvinnande leverantören av det nya tävlingssystemet drar ut på tiden har förbundsstyrelsen beslutat att gå vidare med utveckling tillsammans med befintlig leverantör.

Läs mer här.


Problem med SBK Tävling om man ej har uppdaterad webbläsare

Det är viktigt att man har en uppdaterad version av webbläsare då man ska hantera sitt konto, anmäla till tävlingar etc. i SBK Tävling/SSRK prov.

Internet Explorer 8 eller tidigare versioner är problematiska och fungerar inte bra alls att använda.
Men uppdaterade versioner av Microsoft Edge, Firefox, Chrome och Opera ska fungera.

Så om du vet med dig att du har problem att se allt i SBK Tävling/SSRK prov så uppdatera din dator med någon av ovanstående webbläsare.


Tjänstehund


Hundmarsch

Den 5 december kommer SBK att genomföra en Hundmarsch i Halland. Det kommer att erbjudas prova-på stationer från bland annat Patrullhund och Sund med hund. Mer information kommer inom kort publiceras på hemsidan och på SBK utbildning.


Gilla oss på Facebook

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook >>

Brukshundklubbens facebook-grupp

Våra samarbetspartners: