Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Läs mer


Region Skåne erbjuder regelbunden testning för prostatacancer

Region Skåne kommer från den 1 september att erbjuda män bosatta i Skåne att testa sig för prostatacancer genom ett PSA-test. Män som är mellan 50 och 74 år kommer stegvis under de kommande åren att erbjudas att testa sig.

Läs mer

Medicinsk rådgivare med en vision om att utveckla samverkan mellan olika vårdinstanser

RCC Syd har anställt Anna-Maria Larsson som medicinsk rådgivare. ”-Min vision är att alla patienter med cancer ska få ett välfungerande omhändertagande i allt från prevention och högkvalitativ behandling till rehabilitering.”

Ta del av intervju med Anna-Maria här


Vart ska vi ta vägen efter behandlingen?

I dag lever drygt två av tre 10 år efter att ha fått sin cancerdiagnos. Detta innebär att allt fler behöver stöd och vård, men det är inte alltid tydligt var – hos specialistvården eller primärvården? RCC Syds patient- och närståenderåd (PNR) lyfter behovet av en kontaktsjuksköterska som ser till att kontakten och informationen mellan specialist- och primärvården blir bättre.

Läs mer

RCC uppmärksammar patientens ställning på Vitalis

Under e-hälsokonferensen Vitalis uppmärksammar RCC patientens ställning genom två seminarier, ett om digital Min vårdplan cancer och ett om patientöversikter i cancervården. Eftersom konferensen i år hålls digitalt går det att ta del av RCCs seminarier på cancercentrum.se.

Läs mer och se seminarierna


Röster om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Min vårdplan via 1177 Vårdguiden är ett verktyg som ska skapa delaktighet, trygghet och förståelse hos patienter och närstående. Här delar tre personer med sig av sina erfarenheter av Min vårdplan.

Läs mer

En fungerande övergång från barncancervården

Övergången från den samordnade barncancervården till vuxensjukvården är en viktig länk i barncancerdrabbades vårdkedja men en ny rapport från Barncancerfonden visar att övergången brister på flera områden. 
Fredag 25 september kl 12–13 samlar Barncancerfonden professionsföreträdare, forskare och företrädare för regionerna för att samtala om hur övergången fungerar i dag och vad som måste utvecklas och förbättras.

Anmäl dig här


”De nödvändiga samtalen” – en samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i Växjö och Lund

Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med RCC Syd, tagit fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser. Kursen finansieras under hösten 2020 av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagarna.

Mer information och anmälan


Förbättrad statistik om SVF

Hur många av alla som insjuknar i cancer har utretts enligt standardiserade vårdförlopp? Och hur många av de SVF-utredda patienterna har fått starta sin behandling inom angiven tidsram? Svaren finns nu lätt åtkomliga i RCCs nya SVF-statistik.

Läs mer

Gunilla Gunnarsson statlig delegationsledare

Regeringen utsåg den 13 augusti tidigare nationella cancersamordnaren och RCC-ordföranden Gunilla Gunnarsson till ordförande för en ny tillgänglighetsdelegation. Delegationen ska öka tillgängligheten och korta köerna inom hälso- och sjukvården.

Läs mer


Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

Överlevnaden för de 500 som insjuknar i levercancer har förbättrats i Sverige sedan vårdprogram infördes, och fler får behandling. Nu finns ytterligare medicinsk antitumoral behandling vid icke botbar cancer.

Läs mer

Nytt nationellt vårdprogram för akut lymfatisk leukemi

Det nationella vårdprogrammet för vuxna patienter med akut lymfatisk leukemi (ALL) är nu godkänt. Tidigare har nationella riktlinjer förelegat, och detta är det första nationella vårdprogram för ALL som skrivits i RCCs regim.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet


På gång – Utbildning

Frågestund om Min vårdplan

  • 30 september, 15.30-16.00

Läs mer

Webbinarium om överföring till kvalitetsregister via direktintegration

  • 4 november, 9.00-15.30

Läs mer


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.