Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Götene kommun
om näringsliv och företagande

Nr 5 2020

Företagsklimatet i Götene kommun

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts. Många av er var med och besvarade enkäten i början av året, stort tack för det! 

Götene kommun jobbar aktivt med insatser för att stärka företagsklimatet i kommunen och resultatet av mätningen är en av flera pusselbitar för att följa upp insatserna. I år är enkäten uppdaterad genom att en del frågor omformulerats, en del frågor lagts till och några frågor tagits bort. Uppdateringen påverkar statistiken i hela landet och den blir med detta inte fullt jämförbar med tidigare år.

Resultatet visar att Götene återigen får fina omdömmen. Det som väger tyngst i mätningen är det sammanfattande omdömet, det gick ned gick ner något från föregående år men håller sig fortfarande på en hög och bra nivå. Läs gärna mer här! Rankingen av kommunerna släpps i september och vår förhoppning är att kunna bjuda in till en lunch kring resultatet tillsammans med Svenskt näringsliv till hösten. 

Vill du som chef eller HR-medarbetare lära dig mer om fördomsfri rekrytering?

I ESF-projektet Kick Off som pågått i drygt ett år öppnar vi nu upp för fler deltagare att vara med i ett snabbspår! Du får i snabbspåret för chefer och HR vara med på en inspirationsföreläsning i januari med skickliga talare samt en heldagsutbildning i fördomsfri rekrytering i november. För att hänga med får du också möjlighet att på egen hand ta del av en inspelad utbildning i fördomsfri rekrytering på drygt två timmar samt ett digitalt seminarium på temat ”mångfald och inkludering” på en timme. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl intresse till projektledare Veronica Witte. mer info hittar du här... 

Film visar ledig mark i Götene

Business Region Skaraborg har tagit fram filmer som presenterar ledig mark med en uppsättning av data, bilder och presentation med drönarfilm. Se filmen om verksamhetsmark vid E20 som används i etableringsarbetet nationellt och internationellt för Götene. Se filmen

Den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten

Hur kan mer av det som produceras lokalt också konsumeras lokalt? Det ska projektet Rätt från slätt – den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten undersöka de närmaste åren. Grästorp, Essunga, Vara, Vänersborg
och Götene kommuner samverkar i arbetet. Läs mer här...

 

 

Workshop post corona med besöksnäringen

Destination Läckö-Kinnekulle, Tillväxt Lidköping och Näringslivsföreningen i Götene kommun har tillsammans med ett antal besöksnäringsaktörer i de båda kommunerna haft en gemensam workshop under ledning av Framtidsstrategerna Kairos Future. Flera konkreta förslag på åtgärder kom fram för hur vi tillsammans i destinationen ska kunna hantera corona-krisen på bästa sätt. Resultatet kommer användas som underlag i framtida marknadsföring och destinationsutveckling. En träff för det fortsätta arbetet planeras 30 juni. Anmäl dig till Anna Ohlin Ek, VD på Destination Läckö-Kinnekulle. 

Tips i spåren av Corona

Högskolan i Skövde skalar upp under corona

Sverige och världen befinner sig i en unik situation, vi ser hur företag blir tvugna att permittera personal och antal varsel ökar för varje vecka. För de som är yrkesverksamma inom industrin erbjuder Högskolan i Skövde utbildningsinsatser utan kostnad. Många kurser erbjuds i distansform för att ge dig eller dina medarbetare ett mer flexibilitet lärande. Läs mer här...

Energiråd i coronatider

Coronaviruset har på kort tid förändrat vardagen för både privatpersoner och företag. För många innebär detta försämrad ekonomi. Ett snabbt sätt att minska kostnader kan vara att se över energianvändningen. Kommunens energi- och klimatrådgivningen har just nu extra resurser att erbjuda små och medelstora företag i området. Läs mer här!  Den 30 juni 9-12 erbjuder vi bland annat en kostnadsfri digital kurs i klimatpositiv verksamhet, läs mer här!

FöretagsAkuten

FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att Covid-19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser. 

NyföretagarCentrum i Skaraborg har tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med. Läs mer här!

Har du utbildning inom vård och omsorg?

I nuläget är det många företag och arbetsplatser som får mindre att göra, samtidigt som behoven i andra branscher ökar. Götene kommun arbetar strategiskt med situationen kring Covid -19 och som ett led i detta ser vi ett behov av att tillfälligt förstärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen för att möta en eventuell ökad sjukfrånvaro och kunna erbjuda en fortsatt trygg och säker omvårdnad för våra medborgare. Vi söker därför efter personal med kompetens och utbildning inom vård och omsorg, som kan tänka sig att komma in och arbeta tillfälligt i våra verksamheter. Ansök eller tipsa andra! Läs mer här...

Kommunen sam­ordnar sjukvårds­material och egen­tester till privata vård­aktörer

Är du en privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial eller vill börja med egentester för din personal? Kontakta oss då vi samordnar detta. Läs mer här...

 

 

 

 

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring kommunal service eller andra frågor som berör företaget och relationen till kommunen och platsen, tveka inte att höra av dig. Jag ger också gärna upplysningar om olika företagarföreningar och andra nätverk som finns i Götene kommun och som du kan ha nytta av i din verksamhet.

 

Emelie Thim, näringslivsstrateg
Telefon: 0511-38 60 09
E-post: emelie.thim@gotene.se

Följ oss gärna:

homepagefacebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är företagare i Götene kommun eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.