Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Arbetet bakom Regimbiblioteket

2011 påbörjades arbetet med att ta fram ett nationellt bibliotek över vilka regimer som ska användas vid cancerbehandling. Idag finns det drygt 400 fastställda regimer och biblioteket har ca 4800 besök per månad. AnnSofie Fyhr, nationellt ansvarig, berättar om det ständigt pågående arbetet med att bygga upp och förbättra det nationella regimbiblioteket.

Läs mer

Insatser krävs för att minska antalet cancerfall relaterade till övervikt

”Cancerfondsrapporten 2020 Prevention” fokuserar på kopplingen mellan övervikt och cancer. Varje år ser man ca 2000 cancerfall relaterade till övervikt och fetma i Sverige och utvecklingen är alarmerande. Nu hoppas man på åtgärder som stoppar utvecklingen.

Gå till artikel


De tränar kontaktsjuksköterskor i empatiskt bemötande
Mattias Tranberg och Anders Danielsson, Palliativt utvecklingscentrum, håller samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i samarbete med RCC Syd. Fokus är på att träna förmågan att läsa av och föreställa sig hur någon annan upplever en situation och låta sitt bemötande vägledas av det.

Läs mer


Cancerrehabilitering inom primärvården

RCC Syd har rekryterat två regionala patientprocessledare som ska fokusera på arbetet med cancerrehabilitering inom primärvården. Uppdraget innebär bland annat att stärka primärvårdens roll inom cancerrehabilitering före under och efter cancerförloppet i samverkan med specialistvården.

Läs mer

Ny processledare med fokus på forskning och utveckling inom bäckencancerrehabilitering

Louis Bank Johnson är RCC Syds nya regionala patientprocessledare för forskning och utveckling (FoU) inom bäckencancerrehabilitering. – Uppdraget innebär att jag inom södra sjukvårdsregionen kommer att initiera och driva forsknings- och utvecklingsprojekt med anknytning till seneffekter av bäckencancerbehandling.

Läs mer


Patienter med huvud- och halscancer ger vården högt betyg

I Sverige drabbas varje år cirka 1 600 personer av huvud-halscancer. Majoriteten av dem som drabbas är cirka 65 år och flertalet är män. För att ta reda på patienters upplevelser och tillfredsställelse med vården, gjordes en nationell undersökning. I en färsk PREM-rapport ges bemötande, information och omhändertagande höga betyg.

Läs mer


Socker och cancer - sant eller falskt?

Göder socker cancer? Denna fråga har sannolikt vårdpersonal som möter personer med cancersjukdom ställts inför. För att inte skapa förvirring är det viktigt att alla i vården ger samma information. 

Artikel Vårdgivare Skåne

Webbinarier om covid-19 och cancer

Som ett stöd till vården arrangerar RCC i samverkan en serie webbinarier som berör olika frågor om covid-19 och cancer. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Webbinarier cancercentrum


Klicka för att se sändningen

Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Covid-19-pandemin riskerar att leda till att övrig forskning inom cancervården prioriteras ned under lång tid. Samtidigt har det länge funnits ett behov av att öka den kliniska forskningen. Webbinariet den 17 juni kl 15.00 ska belysa hur pandemin påverkat forskningen i cancervården, vilka utmaningar det fört med sig och vilka motåtgärder vi kan se och understödja.

Se sändningen


Ny broschyr om uppdraget som patientföreträdare

Broschyren är ett hjälpmedel för RCC-representanter, patientföreträdare, patientorganisationer, vårdpersonal och andra personer som träffar patienter och närstående och som vill informera om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare inom RCC. Broschyren finns som pdf på cancercentrum.se och i tryckt format hos respektive RCC. 

Läs mer


Webbutbildning ska öka kunskapen om cancer under graviditet

Cancer under graviditet är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 kvinnor om året. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras en ny webbaserad utbildning.

Läs mer


Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter. Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

Cancerstudier i Sverige

Individuell patientöversikt ger patienten koll på vården

”Patientöversikten gör att man blixtsnabbt förstår både vad som är gjort och vad som är på gång.”
Så beskriver Inge Nilsson från Göteborg patientöversikten som RCC utvecklat tillsammans med arbetsgrupper för åtta cancerdiagnoser. Nu kan det nya verktyget börja användas på kliniker runtom i Sverige.

Läs mer


Färre dör av lokalt avancerad prostatacancer

Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer – en cancerform med dålig prognos. Strålbehandling tillsammans med hormonbehandling har dock visat sig förlänga livet. En ny studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret visar nu att ökad radikalbehandling av dessa män minskar dödligheten efter fem år med 25 procent.

Läs mer


Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår. Nästa frågestund är 9 september.

Ta del av mötet här

Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter före, under och efter behandling. Nu har vårdprogrammet uppdaterats.

Läs merRegionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.