NSPH Nyhetsbrev Nr 6 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 6 - torsdagen den 29 juni 2017

  • På plats under Almedalen 2017
  • Suicide Zero ny medlem i NSPH
  • NSPH tycker till om rehabförslag
  • Remiss om jämlik hälsa
  • NSPH lanserar sajt om diskriminering
  • Undantaget för rättsväsendet måste slopas
  • Ny film om att möta anhöriga i vården
  • Skriv under uppropet om anhörigstöd
  • Peer support i NSPH-podden
  • Inspirationsdag med tema fysisk hälsa

Besök oss i Almedalen nästa vecka

PROGRAM Under Almedalsveckan i Visby finns NSPH på plats. Du hittar oss i Psykisk Hälsa-huset på Kinbergs plats 8 i Visby. Läs mer om våra seminarier på webben där du också hittar NSPH:s Almedalsschema. Läs mer


Suicide Zero ny medlem i NSPH

TILLVÄXT Under våren har NSPH fått en trettonde medlemsorganisation: Suicide Zero som arbetar för att motverka självmord. Med Suicide Zero får NSPH en samarbetspartner med värdefull kunskap om och genuint engagemang i suicidprevention.
-Tillsammans med NSPH blir det lättare att sprida information så vi ser verkligen fram emot att samarbeta, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero. Läs mer


NSPH om rehabförslag

REMISS För att få fler i arbete behövs ökade kunskaper om psykisk hälsa och rehabilitering, tydligare ansvarsfördelning samt fokus på individuella rehab-lösningar. Det tycker NSPH i ett yttrande om socialdepartementets förslag för att få fler sjukskrivna i arbete.  Läs mer 

NSPH om jämlik hälsa

REMISS För att nå de politiska visionerna om mer jämlik hälsa behöver brukarrörelsen bättre förutsättningar – i inflytande, tid och resurser – att vara med och påverka utvecklingsarbetet. Det tycker NSPH i ett yttrande om delbetänkandet kring ramverket för folkhälsopolitiken.  Läs mer 


NSPH lanserar hemsida om diskriminering

SAJTLANSERING Nu har äntligen vårt antidiskrimineringsprojekt Din Rätt tagit fram en webbportal, Din Rätt-kompassen, där besökaren får veta allt om hur diskriminering i samband med psykisk ohälsa motverkas, oavsett om du själv lever med psykisk ohälsa, är anhörig, yrkesverksam eller makthavare. Börja gärna med att se introfilmen som ger en överblick av hur sajten är uppbyggd. Läs mer


Undantaget för rättsväsendet måste slopas

DEBATT I en debattartikel i Dagens Juridik skriver NSPH tillsammans med antidiskrimineringsbyråerna Malmö mot Diskriminering och Byrån För Lika Rättigheter om att diskrimineringslagen behöver ändras. Idag omfattas inte rättsväsendet av lagen, vilket tillsammans med okunskapen om psykisk ohälsa, leder till minskad rättssäkerhet. Läs mer 


Ny film om att möta anhöriga i vården

YOUTUBE Anhörigprojektet har tagit fram en film rörande bemötandet av anhöriga i vården. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig ofta osedda i mötet med vårdpersonal. Detta trots att forskning visar att om man involverar anhöriga ger det effektivare vård. Med filmen hoppas vi istället lyfta fram anhöriga som en resurs. Läs mer

Skriv under uppropet om anhörigstöd

KAMPANJ Hittills har 4000 personer skrivit under Anhörigprojektets upprop om ett ökat anhörigstöd för personer med psykisk ohälsa. Vi vet att det är många, många fler som är berörda – så skriv under och sprid gärna information om uppropet vidare! Den 10/10 lämnar vi över namnlistorna till folkhälsoministern! Läs mer


Peer support under lupp i NSPH-podden

PODCAST Fram till och med Almedalen fokuserar NSPH:s podd Kafferast i kunskapsfabriken på att lyfta fram personer som på olika sätt möter peer support i sitt arbete och deltar i PEER Support-projektet. Hittills har Lasse Alfredsson, verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, peer supportern Christian och PEER Support-projektets utbildningsansvariga Katarina Käll fått komma till tals. Ratta in podden och lyssna till samtalen.  Läs mer


Inspirationsdag 10/10 med tema fysisk hälsa

SEMINARIUM Boka in tionde oktober i kalendern. Då anordnar NSPH tillsammans med Hjärnkoll och landstinget i Stockholm en inspirationsdag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa. Dagen kommer innehåll konkreta exempel på hur vården och omsorgen kan stötta de berörda. Anders Hansén, överläkare i psykiatri, berättar om hur hjärnan påverkas av träning. Läs mer


facebooktwitterhomepage

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se