Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor


Efter en händelserik maj-månad kan vi nog till slut säga att den skånska sommaren verkar vara här för att stanna! Maj har inneburit bland annat att Höganäs kommun har avslutat vårens pågående EU-projektanalys (EPA) efter gott arbete med interna prioriteringar av kommunen och slutgiltig djupanalys. Vi ser mycket fram emot att följa deras fortsatta EU verksamhet. Det har även varit mycket möten och intressanta konferenser runt omkring i Skåne, i Malmö så möttes subkommittén för Nordsjöprogrammet och den 9e maj firade vi Europadagen i Kristianstad med att ta del av exempel på den EU-projektverksamhet som bedrivs i Skåne. Riktigt än är det inte sommaruppehåll däremot och vi tipsar därför i detta nyhetsbrevet om kommande möjligheter och mötesplatser, både i Skåne och Bryssel!

Detta blir det sista nyhetsbrevet innan vi gör ett kortare uppehåll över sommaren för att vara tillbaka med vårt nyhetsbrev i september igen. Vi vill därför också passa på att uppmärksamma och tacka vår duktiga praktikant Malin Olsson som i juni avslutar sin praktik hos oss.

Från oss på Kommunförbundet Skåne så önskar vi er alla en trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar!

Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret 

Malin Olsson, EU-praktikant


Nyheter

Månadens EU-projekt: The Blue Move for a Green Economy

En leksaksbil som drivs på vätgas och vars enda utsläpp är rent vatten ska sätta vätgas på kartan som ett miljövänligt drivmedel. Inom EU-projektet The Blue Move for a Green Economy utbildas högstadielärare i Skåne om vätgas som drivmedel. Denna månad möter vi Anna Tibbelin som tillsammans med Bengt Drakenberg driver EU-projektet i Skåne.

Europadagen firades med EU-projekt i Kristianstad

I Nordöstra Skåne firades Europadagen den 9 maj genom att uppmärksamma hur EU gör nytta i vardagen genom ett informations- och inspirationsseminarium kring EU-projekt.

Europeiska regionkommittén först av EU:s institutioner att uttala sig om den framtida sammanhållningspolitiken

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

I slutet av april presenterade EU-kommissionen ett förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Förhoppningen är att förslaget ska antas på högsta politiska nivå innan årsskiftet, men redan under detta året kan vi förvänta oss att det nya förslaget kommer att återspeglas i EU-kommissionens årliga arbetsprogram för EU:s fonder. För att genomföra många av nyckelaspekterna i pelaren har kommissionen utlovat finansiellt stöd genom fonderna, främst via Europeiska socialfonden.

Interreg ÖKS: Inspirationsseminarium

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak anordnar ett inspirationsseminarium kring möjligheterna att söka EU-finansiering från Interreg ÖKS och Europeiska Socialfonden till projekt med fokus på ökad sysselsättning för personer med utländsk bakgrund. 20 juni 2017 (sista anmälningsdag 2 juni). Helsingborg.

Europaparlamentet godkänner europeiskt kulturarvsår 2018


Utlysningar & Projektmöjligheter

Europeiska socialfonden (ESF)

Deadline: 31 maj 2017 – 5 september 2017 inom PO1: Digitalisering.

Utlysningen riktar sig till kommuner, landsting, bransch- och medlemsorganisationer som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Förväntade resultat och effekter är individuell kompetenshöjning med koppling till digitalisering samt arbetsorganisatorisk utveckling för att öka förutsättningar till ökad användning av digitala verktyg med ett långsiktigt perspektiv.

Deadline: 31 maj 2017 – 5 september 2017 inom PO1: Breddad rekrytering, med inriktning mot personal/HR offentlig sektor

Förväntade resultat innefattar: (1) Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och kompetens tas till vara på, (2) Stärkt ökad utvecklingskraft och förbättrad servicekvalitet för att möta omvärldens behov, samt (3) Bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer på arbetsplatser.

Inom PO2 öppnar en utlysning i september: Personer med huvudsaklig inriktning på personer med funktionsvariation.

Se sida för mer information om samtliga ESF-utlysningar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Deadline: 31 maj – 5 september 2017 för de fyra insatsområdena Innovation, Koldioxidsnål ekonomi, Bredband/Digitalisering, samt Hållbar stadsutveckling i Malmö.

Se sida  för mer information.

Landsbygdsprogrammet

Deadline: 2 oktober 2017 för utlysningen Stöd till samarbete på landsbygden – Kortare leveranskedjor och lokala marknader.

Deadline: 2 oktober 2017 för utlysningen Stöd till samarbete på landsbygden – Skapa nya jobb.

Se sida för mer information. Läs mer om informationsträffar nedan.

Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

Deadline: 22 maj 2017 – 30 juni 2017 för ansökningar inom insattsområdena grön teknik, hållbara transporter, kompetensutveckling samt kapacitetsuppbyggnad.

Deadline: 31 oktober 2017 – 15 december 2017 för ansökningar inom mål 2.1. Increased development of the South Baltic area’s natural and cultural heritage assets into sustainable tourist destinations.

Se sida för mer information.


Konferens & events:

EU:s fonder och program: informations- och nätverksträffar

Individuell projektkonsultation inom Södra Östersjöprogrammet

31 maj – 1 juni 2017. Karlskrona.

Informationsmöte med EU-revisionen om administration av Horisont 2020-projekt

13 juni 2017 (sista anmälningsdag 6 juni). Köpenhamn.

Forum om EU-strategin för Östersjön

13-14 juni 2017 (sista anmälningsdag 26 maj). Berlin, Tyskland.

Landsbygdsprogrammet - Informationsmöte om utlysningar inom samarbete på landsbygden

19 juni 2017. Kristianstad.

21 juni 2017. Malmö.

Nordsjökonferens 2017

29-30 juni 2017. Göttingen, Tyskland.

Save the date: Södra Östersjöprogrammet GreenTech 2017

12 september 2017. Danmark.

Save the date: ERRIN Brokerage week

Start: 20 november 2017. Bryssel.

Utbildning och unga

Nantes Creative Generations Forum

25-28 oktober 2017 (sista anmälningsdag 1 juni). Forum för europeiska ungdomar mellan 18-30 år. Nantes, Frankrike.

Save the Date: European Vocational Skills Week

20-24 november 2017. Årets europeiska vecka för yrkesutbildning. Bryssel.

Kultur & Sport

När kulturen är resans mål – en konferens om kulturturism

13 juni 2017. Lund.

European Week of Sport

23-30 september 2017.

Miljö

Let’s Act! – Konferens om framtiden för alternativa drivmedel

8 juni 2017 Köpenhamn.

Sustainable Energy Week

20-22 juni 2017. Bryssel.

Bioeconomy Investment Summit

14-15 december 2017. Helsingfors, Finland.

The 2nd International workshop on Modelling of Physical, Economic and Social Systems for Resilience Assessment

14-16 december 2017. Bryssel.

Innovation

2017 Annual EU Innovation Procurement Event

17-18 oktober 2017 The 3rd Major eafip Event, Tallin.

Konferens om Social innovation – Research and Policy of the Future: towards a comprehensive innovation policy

24-25 oktober 2017. Bryssel.

Water innovation Europe 2017

(Avgift) 14-15 juni. Bryssel.

Missa inte...

Grundkurs i EU-kunskap

8 juni och 14 augusti 2017. Hässleholm

Save the date: Europaforum Hässleholm 2017

28-31 augusti 2017. Hässleholm.

European Week of Regions and Cities

Den 9-12 oktober 2017. Bryssel.


Kontakt

Johanna Haward
Samordnare för Brysselkontoret 

0728-85 47 93
johanna.haward@kfsk.se

 

Malin Olsson
EU-praktikant

0728-85 47 91
malin.olsson@kfsk.se


Följ oss på twitter!

Besök gärna vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.