Medicinsk cannabis, Amsterdam & myter och fakta.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Varför narkotikafri skola?

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri eller drogfri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har ett starkt stöd i lagen. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt?

Vad är en narkotikafri skola? Den enkla definitionen utgår från att narkotika inte får förvaras eller användas i skolans lokaler och område. Inte heller får elever komma påverkade till skolan. Genom olika förebyggande insatser och kontrollåtgärder är detta också möjligt att upprätthålla. Ett större problem är elever som använder cannabis på fritiden men inte är akut påverkade eller förvarar cannabis i skolan. Läs mer här >>

 

Tre skäl för en narkotikafri skola:

1. Studieresultat

Forskningen har visat hur cannabisanvändning påverkar den unga hjärnan negativt. Det gäller kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet, logiskt och abstrakt tänkande. Som en konsekvens av detta ökar risken för skolk, försämrade prestationer och avhopp.

2. Spridning

Spridningen sker från användare till användare, bland kamrater och är mest aktiv så länge upplevelsen är positiv och konsekvenserna inte blivit påtagliga. Skolan riskerar att bli en del av den lilla marknaden där erfarenheter delas, kontakter knyts och även langning kan ske.

3. Arbetsmiljö

I praktiska moment finns risk för skador och olyckor. Klassrums-situationen och lärandet påverkas om elever använder droger och stämningen, klimatet och tryggheten i skolan som helhet påverkas om vuxenvärlden inte upplevs ha kontroll över situationen. Rektorer måste våga mer

Folkbladet - 6 februari

Det finns sätt för skolorna att inom loppet av några år vända trenden med droger bland elever genom att rektorerna tar sitt ansvar och vågar testa gränser.

– Man kan inte prata bort knarket! Istället måste man på ett tydligt och fyrkantigt sätt konkretisera för eleven vad det innebär om han eller hon använder droger. Att det betyder att eleven inte kommer att få några betyg. Att eleven inte får köra lastbil eller vara med ute på byggen om man går en praktisk utbildning. Att man riskerar att inte kunna fullfölja utbildningen om man inte går med på att drogtesta sig och kan visa att man är drogfri, det förstår de, säger Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogik och drogprevention, samt föreläsare och rådgivare till skolor i policyfrågor. Läs mer >>


Läkemedelsverket och cannabis

Nyligen beviljade Läkemedelsverket licens så att två personer ska kunna äta cannabis som läkemedel. Precis som väntat har detta fått stor uppmärksamhet i media.Här redogör vi för hur RNS ser på detta.och svarar bland annat på följande frågor:

  • Är växten cannabis ett läkemedel? 
  • Varför har man gjort undantag för de här två personerna?
  • Finns det forskning som stöder att växten cannabis fungerar som läkemedel?

Läs hela inlägget här >>


Myter eller fakta - livsviktigt i narkotikadebatten

Nyligen skrev Thomas Thomasson, drogfri narkoman och tidigare lektor i sociologi, i Helsingborgs Dagblad om att vi måste avveckla vår restriktiva narkotikapolitik. Huvudargumentet är de höga dödstalen bland narkomaner som enligt Thomas Thomasson beror på att icke-medicinskt bruk av narkotika är förbjudet. 

Thomas Thomasson fick ett par dagar senare svar från Nils Littorin, läkare i Skåne och medlem i RNS. Han listar tre myter om narkotikaproblemet som vi måste göra upp med för att få en faktabaserad debatt.

  • Vi har enbart stränga straff för narkotikabrott. Inte sant.
  • Syftet med politiken är att i första hand straffa narkomanerna. Inte sant.
  • De höga dödstalen beror på att vi har visionen ett narkotikafritt samhälle. Inte sant.

Läs debattinlägget här >>


Arko #1/2017 är ute!

Nu är det senaste numret av Narkotikafrågan ute. Som vanligt finns en stor del av innehållet publicerat på hemsidan men ni kan även läsa tidnignen i en blädderbar pdf här! 

I senaste numret kan ni bland annat läsa om: 

Tillgång och efterfrågan - Priset på heroin rasar 
Heroinet har aldrig varit så billigt som nu och konkurrerar med syntetiskt framställda opioider om missbrukarnas pengar. Ny grupper har börjat sälja och missbruka, och polisen förutspår nya toppar i dödsstatistiken. Läs mer >>

Medicinfri och systematisk behandling på Hatten
Pelle Olsson har besökt ett behandlingshem i Södra Stockholm där man mäter och följer upp, och där man tror på behandling utan substitution. Läs mer >>

Vad händer i Amsterdam?
Staden som kanske är lika känd för sina drogkaféer som för sina vackra kanaler och tulpaner är sig inte riktigt lik. Har man nu en betydligt mer restrktiv inställning till drogindustrin och imagen som följer på det? Läs mer >>


facebooktwitter

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Ragvaldsgatan 14 | 118 46 Stockholm | 08-643 04 67 | info@rns.se 

www.rns.se | www.narkotikafriskola.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.