Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Alla människors lika värde

Ja, då är vi redan två månader in i 2017. I början på året kan vi fundera på hur det här året kommer att bli. Bra, vill jag tro. Det är mycket som känns oroligt i vår tid men PsykosR känns i alla fall just nu stabilt. Jag är så glad att Louise så snabbt kunde börja hos oss och att hon på kort tid hunnit sätta sig in i jobbet. Dessutom är jag så glad över alla er i olika verksamheter som strävar på med psykosvården och varje dag gör skillnad för människor.
De senaste veckorna har jag mött en del motstånd när jag hävdat att människor har lika värde och fått argument som att den som gör viktiga arbetsinsatser förstås har ett högre värde än den som kanske bara ställer till besvär. Jag är övertygad om att det inte är så. Vårt människovärde har ingenting att göra med hur nyttiga vi är. Jag minns en man från den tiden då jag började arbeta inom psykiatrin. Vi hade en grupp som handlade om att lära patienterna så mycket som möjligt om sin sjukdom. Under en gruppträff i början diskuterade vi människovärde och den här mannen sa att vi aldrig skulle få honom att tro att vi menade allvar när arbetsterapeuten och jag sa vi tyckte att han hade samma värde som människa som vi. Terminen gick och vi gick igenom bit efter bit i ESL (Ett självständigt liv) manualen. Framåt jul när det var avslutning och alla fick varsin bok stannade han kvar i dörren och sa att han märkt att vi verkligen ville lära honom allt vi kunde om schizofreni. ”Så ni menar nog allvar” sa han och vi som glömt diskussionen tidigare på hösten förstod ingenting. ”Ja, med människovärde”, sa han. ”Nu är det bara jag själv som ska försöka tro på det” tillade han innan han snabbt försvann. Arbetsterapeuten och jag stod kvar och tänkte att det var ett mycket bättre resultat av kursen än vi någonsin hade hoppats på.
Så min hälsning till er den här månaden är att vi aldrig vet vad som spelar extra roll för dem vi träffar. Varje möte är en möjlighet. Tack för att du tar den chansen!

Ing-Marie Wieselgren

Registerhållare PsykosR

 

 

Planer för PsykosR 2017

Under året kommer PsykosR bland annat jobba med att ta fram data från Psykosregistret och erbjuda verksamhetsanpassade workshops med fokus på förbättringsarbete och prioriterade behandlingsinsatser. Man kommer också att arbeta för att koppla patientrapporterade mått till PsykosR. Man kommer att fokusera på att få ökad kunskap om närståendes upplevelser av vården genom en enkätundersökning. Årets plan innehåller också att skapa ett nätverk för alla i landet som vill driva eller redan driver kunskapsspridning och förbättring i psykosvården. Maila eller ring Louise om du är intresserad. Du hittar hennes kontaktuppgifter här.

 

Är det okej om jag slår sönder ditt kontor?

Det är en fråga Elyn Saks en gång ställde till sin doktor. Elyn Sacks, professor i juridik, psykologi och psykiatri som lever med schizofreni, hemlighöll länge sin sjukdom på grund av stigmat. Här berättar hon om sjukdomen, de många psykoserna och hur hon med hjälp av närstående, bra behandling och en stöttande arbetsmiljö hanterar sina symptom och lever ett gott liv. Elyn uppmanar världen till att satsa mer resurser på psykiatrisk forskning och behandling men också till att ta vara på den rikedom och djup som personer med psykisk sjukdom besitter. Lyssna på hennes starka berättelse på Ted talks här

 

Ofarliga infektioner ökar risken för psykiska störningar

En ny studie visar att även ofarliga infektioner som inte kräver sjukhusvistelse kan öka risken för att senare utveckla schizofreni eller depression. Tidigare studier har visat att patienter som är på sjukhus med svåra infektioner har en ökad risk att utveckla schizofreni och depression. En studie av sambandet mellan alla infektioner som kräver behandling och psykiska störningar visar nu att även mindre infektioner såsom de som behandlas av en allmänläkare kan öka risken för psykiska störningar. Läs mer (engelska)

 

Upptäckt kan bidra till ny behandling för schizofreni

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att ökade nivåer av kynurensyra ger upphov till schizofreniliknande beteende hos möss. De nya rönen kan bidra till nya behandlingsformer för personer med schizofreni. Studien har gjorts tillsammans med amerikanska och brittiska forskare. Läs mer (engelska)

 

Liten viktuppgång vid graviditet en risk

Liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barn senare i livet. Det visar en registerstudie med över en halv miljon deltagare, som genomförts vid Karolinska Institutet. För normalviktiga kvinnor som gått upp mindre än åtta kilo under sin graviditet ökade risken för att barnet skulle utveckla schizofreni med 30 procent. Läs mer här, och forskningsrapporten här (engelska).

 

Det man inte förstår är man rädd för

När Åsa Konradsson Geuken var tonåring insjuknade hennes bror i schizofreni och världen rämnade. I början av februari gästade hon Katrineholm för att dela med sig av sina erfarenheter, både som anhörig och som forskare inom schizofrenifältet. Läs mer

 

Korta nyheter


Ny på PsykosR

Louise Kimby är ny utvecklingsledare för PsykosR. Hon vill arbeta för att alla får samma chans till en kunskapsbaserad och effektiv behandling. Louise är övertygad om att det går att förbättra livet avsevärt för personer med psykos-sjukdom. Läs mer om Louise här.

 

Ändringar hos er?

Om din mottagning har bytt kontaktperson för PsykosR, meddela gärna Louise Kimby, utvecklingsledare för PsykosR.

 

Anhöriga behöver stöd

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa behöver mer stöd. Därför ägnades en hel dag på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till att prata om vad som kan göras. Läs och lyssna här.

 

PsykosR och Kvalitetstjärnan

Kvalitetsstjärnan och PsykosR slås samman. Mer information om vad det här innebär kommer längre fram.

 

Miljoner mot psykisk ohälsa

Den 23 februari hölls i Västerås en öppnings-konferens för projektet "Tillsammans för psykisk hälsa" som är ett samverkansprojekt för att öka kunskapen om och förändra attityderna till psykisk (o)hälsa. Läs mer

 

B-vitaminer mot schizofreni

En ny, storskalig genomgång av befintlig forskning tyder på att B-vitaminer kan minska symtom på schizofreni. Läs mer (engelska)

 

Katter och psykos

Du kanske har hört personer som lever med katter i högre grad skulle drabbas av psykos? Det här avfärdas nu i en ny studie, forskningen visar att det inte finns något samband. Läs mer (engelska)

 

 

PÅ GÅNG


7-8 mars

Psykiatridagarna - Stockholm

15-17 mars

Svenska Psykiatrikongressen - Göteborg

15 maj

Schizofrenidagen - Karolinska Institutet, Stockholm 

 

"Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt

att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar."

 

Dalai lama

                                                                                   


Foto Per Hagström

 

VAD HÄNDER HOS ER?

Har ni ett seminarium eller konferens på gång eller GÖR ni något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss:

info@battrepsykosvard.se 

 

För att avsluta prenumerationen, klicka här