Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 6, november 2018

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig läsning och god jul!

Mat från havet!

Nu finns ett rykande färskt nummer av Havsutsikt ute, nummer 2/2018. I det ägnar vi oss åt ämnet mat från havet.
Under årtusenden har människor världen över använt havet som en källa till mat. Men med fisket följer också ett stort ansvar att nyttja denna resurs på ett hållbart sätt. I Havsutsikt sätter vi fingret på några av utmaningarna. Vi tänjer också på gränserna för vad som betraktas som mat från havet. Vågar du vidga dina vyer och prova nåt nytt?
Forskare från Stockholms universitet skriver om kvinnornas bortglömda roll i havsplaneringen och om vad vi bör tänka på nu när havsodling blir allt vanligare. Läs mer och ladda ner


Missa inte Early bird!

Anmäl dig till Baltic Sea Science Congress före den 31 januari för att få det reducerade priset. Välkommen till Stockholm 19-23 aug 2019!
su.se/ostersjocentrum/bssc2019


Baltic Breakfast – frukost kring aktuella Östersjöämnen

Vår senaste frukost:

Vem är havet till för - ett samtal om säl, skarv, människa och konkurrens om fisk, läs om frukosten, se webbsändningen

Våra kommande frukostar:

19/12 Så påverkar vår julmat Östersjön

16/1 Invasiva arter

13/2 Miljömålsberedningens havsuppdrag


Bottentrålning minskar den biologiska mångfalden

Bottentrålsfiske har omfattande effekter på de marina ekosystemen. Det visar en ny rapport från Havsmiljöinstitutet som tagits fram av bland andra Sofia Wikström och Henrik Svedäng vid Östersjöcentrum. I kunskapsöversikten har de gått igenom de vetenskapliga studier som finns om bottentrålningens effekter. Slutsatsen är att denna typ av fiske påverkar de marina ekosystemen på flera olika sätt. Läs mer


Internationellt projekt ska lösa torskens gåta, Keith Brander om projektet

Sänkta gränsvärden för dioxin och PCB i livsmedel, Emma Undeman kommenterar

Extra skyddsvärda områden utsedda, Sofia Wikström kommenterar

Nationella CAP-strategier viktiga för marina miljön, gästkrönika av Alan Matthews

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön, debattartikel i SvD

Europas jordbruk ut 2030, Annika Svanbäck och Michelle McCrackin kommenterar

 

Prenumerera på de senaste artiklarna från webbmagasinet Baltic Eye

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie av bland annat Monika Winder vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och Maciej Tomczak vid Östersjöcentrum. Läs mer


Forskning om marina skyddade områden får VR-bidrag

Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag inom utvecklingsforskning för 2018. Vid Stockholms universitet ges stöd till ett forskningsprojekt som rör marina skyddade områden i Tanzania och Mexiko. Projektledare för forskningsprojektet är Maricela de la Torre Castro vid Institutionen för naturgeografiLäs mer

Läs mer om Maricelas forskning i senaste numret av Havsutsikt.


Sediment capping and effects on ecosystem functions

Sediment capping with activated carbon might affect, among other things, essential benthic ecosystem functions. This is concluded in a study made by researchers at DEEP in cooperation with Aarhus University and Vrije Universiteit Brussel, which has been partly funded by the Baltic Sea Center. The researchers urges that more investigations are conducted before the method is used widely. Read more

Kalendarium – havshändelser vid Stockholms universitet

19 december: Baltic Breakfast, Så påverkar vår julmat Östersjön. Läs mer

16 januari: Baltic Breakfast, Invasiva arter

13 februari: Baltic Breakfast, Miljömålsberedningens havsuppdrag


Lediga anställningar

Doktorand i maringeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag 20 december. Läs mer och ansök

Kemist/kemi- eller laboratorieingenjör vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag 7 januari. Läs mer och ansök

Marinbiolog/forskningsassistent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag 7 januari. Läs mer och ansök

Biträdande lektor i miljögeokemi vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag 15 januari. Läs mer och ansök


Nya avhandlingar

Elisabeth Drury O'Neill, A look at markets, trade relations and fisher behaviour. Läs mer

Etienne Pauthenet, Unraveling the thermohaline structure of the ocean using functional data analysis. Läs mer

Catherine Hirst, Iron in the Lena River basin, NE Russia. Läs mer


Kommande disputationer

Konrad Karlsson, Ecology and evolution in aquatic ecosystems. 11 januari, kl 10:00


Stockholms universitet behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även känd som GDPR. För mer information, se här.

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.