Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Välkomna till höstmötet - anmälan öppen

SmåKoms höstmöte äger rum den den 22-23 november i Bromma, Stockholm.  Vi börjar på torsdagen kl 11.00 med SmåKoms budget, verksamhetsplan och övriga interna frågor.


Vi erbjuder en prisvärd dygnskonferens med matnyttigt innehåll:

Torsdagens tema kommer att vara kris och beredskap. Försvarsberedningens ordförande 2014-18 Björn von Sydow har preliminärt tackat ja till att medverka med ett föredrag om kommuners åtaganden med utgångspunkt i Försvarsberedningens delrapport. Företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer också att informera. Härjedalens kommun planeras presentera hur sommarens bränder hanterats. 

Under fredagen kommer forskaren Josefina Syssner från Linköpings universitet att berätta om forskningen om mindre kommuner. SKL:s analyschef Niclas Johansson informerar om kommunal ekonomi. 

Här är länk till program, pris och anmälan. 

Här håller vi till under höstmötet

Från SmåKom till riksdagen

SmåKoms vice ordförande Ann-Sofie Alm har kommit in i riksdagen, och lämnar därmed SmåKoms styrelse. 

Vi gläds åt att ha ytterligare en representant för små kommuner i riksdagen, och vi räknar med att mötas under SmåKoms riksdagsrundor framöver. Vi önskar
Ann-Sofie ett stort lycka till i hennes nya uppdrag.   

Yttrande över strandskydd på gång

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdag att se över och föreslå ändringar av reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).  Syftet har varit att föreslå åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder. Uppdraget har redovisats till regeringen den 28 augusti förra året. 

Nu har förslagen översänts för yttrande till bland andra SmåKom. Här kan förslagen läsas. 

Ett förslag till yttrande från SmåKom kommer att presenteras för styrelsen den 26 oktober. Därefter distribueras antaget yttrande till våra medlemskommuner. 

Sista svarsdag är den 16 november. 

 

Översiktsplaneringen - kan den utvecklas?

Utredningen " En utvecklad översiktsplanering" (SOU 2018:46) har lämnat sitt betänkande med förslag om en utveckling av processen. 

I SmåKoms yttrande framförs sammanfattningsvis, att

- det är bra att översiktplanen även fortättningsvis föreslås vara vägledande, 

- vi inte anser det behövligt att utöver en prövning av planen varje mandatperiod ochkså behöva anta en planeringsstrategi, 

- det är bra med en begräsning av kraven om översiktsplanens redovisning av konsekvenser, 

.- vi tillstyrker förslagen om förenklingar av processen. 

Vårt yttrande kan läsas här. Sista svarsdag är 31 oktober.

Vadstena våren 2019 - välkomna 24-26 april!

SmåKom bildades i Vadstena år 1989. Nästa år blir det alltså 30-årsjubileum på Vadstena Klosterhotel i samband med rikskonferensen. Notera datumen, så hoppas vi att under vintern och våren kunna planera ett för jubiléet värdigt program. 

SmåKom digitalt

På SmåKoms webb får du aktuell information och kan se vårt bildspel om fördelarna med att bo i en liten kommun. Här är länken.

SmåKom har också en Facebooksida. Gilla den gärna!

Vi ses till höstmötet den 22-23 november på Best Western Plus Sthlm Bromma.

Nu blåser vindarna - ha det bra i hösten!

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.