Om du vill komma i kontakt med Dalarnas Spelmansförbund och dess verksamhet, kontakta ordföranden Pontus Selderman på adress: pontus@dalarnasspelmansforbund.se