Information om Workshop 7 i det svensk-brasilianska samarbetet inom flyg-FoU.
Problem att visa brevet? Se det i webbläsaren.

Anmälan öppen till workshop 7 i det svensk-brasilianska samarbetet inom flyg-FoU

Nu är anmälan öppen till den sjunde workshoppen i det svensk-brasilianska samarbetet inom flygteknisk innovation. Workshoppen anordnas fredagen 14 september i Belo Horizonte, Brasilien, den sista dagen i ICAS-veckan (International Council of the Aeronautical Sciences) i samband med att ICAS:s 31:a internationella flygteknikkonferens är avslutad och de erbjuder en besöksdag. Workshoppen arrangeras av Brasilien inom ramen för Brazilian-Swedish Aeronautics Cooperation.

Anmäl dig här!

Preliminärt program finns här.

Brasilien och Sverige har ett etablerat och växande samarbete på mellanstatlig nivå inom flygteknisk innovation. Samarbetet innefattar aktörer och funktioner från akademi, industri och offentlig sektor, och engagerar stora delar av de båda ländernas flygtekniska innovation.

Under sex tidigare workshoppar, varav den senaste i Stockholm (KTH) i oktober 2017, har informationsutbytet och kontakterna fördjupats.

Innovair välkomnar dig som deltagare i workshoppen och hoppas att du hjälper oss att sprida informationen om den. Ett stort deltagande från akademi, industri och myndigheter är viktigt för den fortsatta utvecklingen av det svensk-brasilianska innovationssamarbetet.

Mer information publiceras löpande på brasweaic.org.

Innovair är svensk koordinator för det bilaterala samarbetet och flera av samarbetsprojekten har sin finansiering från NFFP.

Innovairs och Sveriges kontaktperson för workshoppen är Mats Olofsson, ws7@amolo.se.

Du får detta brev eftersom vi redan har din adress från andra liknande sammanhang.
Om du inte vill ha liknande utskickklicka här.

© 2018 Innovair