Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev juni 2018


På gång:

17 oktober 2018

Palliation sydöst

Tid: 9:00 - 16:00
Plats: Kungsporten, Huskvarna
Tema: "En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva."

25 oktober 2018

Temadag cancerrehabilitering

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: 
Höglandshotellet, Nässjö

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Åtgärder för att stärka kvaliteten i screeningen mot livmoderhalscancer

Kvinnor som regelbundet går på cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent. Det visar en ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention. Detta är en viss minskning jämfört med tidigare år, då skyddet låg på 90 procent.

– Det är en liten minskning, men vi måste ändå ta detta på allvar. Vi har tillsammans med laboratorierna inlett ett arbete för att snarast komma till rätta med problemen, säger Björn Strander, ordförande för nationella vårdprogramgruppen för prevention av livmoderhalscancer.

Läs hela artikeln här.


Patienterna fortsatt nöjda med SVF

Liksom i tidigare redovisningar ser vi att patienterna fortfarande är mycket nöjda med sin utredning enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Det visar resultat från uppföljningar av patienternas upplevelser av SVF.

Mest nöjda är patienterna när det gäller respekt och bemötande, där hela 90 procent i samtliga landsting gett ett positivt svar i den enkät som delas ut till patienten efter avslutad utredning. 

Läs hela artikeln här.


Nationellt uppdrag prevention och tidig diagnostik av hudcancer

Marianne Maroti (foto Johan Werner Avby).

Under 2018 har RCC i samverkan i uppdrag av Socialdepartementet att arbeta med prevention och tidig diagnostik av hudcancer.

Alla sex Regionala cancercentrum har utnämnt processansvariga för hudtumörer. Marianne Maroti, överläkare på Onkologiska kliniken på Ryhov och RCC Sydösts processledare för hudmelanom, har fått i uppdrag att sammanställa det arbete som nu påbörjats i Sverige, diskutera med lokalt ansvariga och ge konkreta förslag på hur arbetet ska fortsätta framöver.

Läs hela artikeln här.


Kjell Ivarsson, ny ordförande RCC Sydösts ledningsgrupp

Kjell Ivarsson (foto Johan Werner Avby)

Från och med 1 juli 2018 blir Kjell Ivarsson ny ordförande för RCC Sydösts ledningsgrupp. Kjell är sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård i Region Jönköpings län där tre akutsjukhus ingår.

Tidigare har han bland annat arbetat som chef för närsjukvården inom Region Halland, verksamhetschef för akutcentrum och tillförordnad/biträdande sjukhuschef, båda vid Helsingborgs sjukhus, ambulansöverläkare med huvudansvar för trauma inom Region Skåne och divisionschef för specialiserad närsjukvård i Skånevård Sund.

– RCC:s arbete bygger på samverkan inom och tillsammans med andra RCC. Jag tror att de erfarenheter jag har från mina olika uppdrag kommer att vara en tillgång i rollen som ordförande och jag ser fram emot att få arbeta med cancervårdens kvalitet inom ramen för RCC, säger Kjell.

Kjell Ivarsson är utbildad sjuksköterska och sedan läkare som specialist i kirurgi. Han har disputerat inom området lokalbehandling av tumörer i buken. Forskning är viktigt, tycker han, och just nu handleder han två doktorander.

– Bärande för mig är att göra skillnad för patienten och jag brinner för ständiga förbättringar. Samarbetet inom RCC är oerhört viktigt för en bra helhet i den vård vi erbjuder patienter med cancer. Ordförandeskapet ger mig en möjlighet att medverka till att fortsätta utveckla det samarbetet. Patienterna ska uppleva att vården är sammanhållen oavsett var den ges inom sjukvårdsregionen. Målet är att färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet, säger Kjell.


Anderz Johansson – ny registerproduktägare hos RCC Sydöst

Anderz Johansson började sin tjänst som registerproduktägare hos RCC Sydöst den 4 juni. Anderz kommer senast från Centrum för medicinisk teknik och IT där han arbetade som supporttekniker, samt resurs till olika projekt inom regionen.
– Det känns bra att veta att resultatet av vårt arbete förhoppningsvis är en bättre cancervård för patienterna, säger Anderz.

Jag kommer bland annat att ta emot önskemål om tillägg och ändringar i de olika kvalitetsregistren. Jag ska också fungera som en länk mellan registerstyrgrupp, verksamhet och utvecklingsteam, fortsätter han.

Vad tror du kommer vara allra roligast med ditt nya arbete?
– Det tror jag kommer att vara att få ha kontakt och samarbeta med så många olika personer och professioner.


Ny topplista ute nu!

Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!


Goda exempel SVF

Olof och Erik misstänks ha prostatacancer. Anta att de startar sina SVF-utredningar samtidigt. Olof handläggs på något av de tio sjukhus som har längst ledtider. Erik opereras i Uddevalla. När Erik är opererad och klar, har Olof mellan 60 och 140 dagars väntan kvar. Hur gör Uddevalla för att åstadkomma Sveriges kortaste ledtider i SVF vid prostatacancer?

Läs hela artikeln här.

Införandet av e-MVP i gång!

Som första verksamhet har Tema Cancer på Nya Karolinska Sjukhuset börjat erbjuda en elektronisk Min Vårdplan till en del cancerpatienter. Fler verksamheter runt om i landet ligger i startgroparna. Och från oktober ska blir det möjligt att överföra en e-MVP mellan olika vårdgivare.

Läs hela artikeln här.


Cancerdagen i Almedalen 2018

RCC i samverkan arrangerar Cancerdagen i Almedalen för sjunde året i rad. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett. Och precis som i fjol är det tisdag som gäller. Två seminarier kommer att hållas:

  • Hur ska vi rösta för att få fortsatt bra cancervård?
  • Rätt medicin, till rätt patient, i rätt tid.

Välkommen 3 juli kl. 8.45–11.30!

Läs mer och ta del av programmet.


Allt fler överlever sin cancerdiagnos

Även om allt fler insjuknar i cancer, är trenden att betydligt fler överlever sin cancerdiagnos. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar. Det visar två nya rapporter som presenterar aktuell statistik om cancer.

Läs hela artikeln här.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram

Nu finns reviderade vårdprogram publicerade på cancercentrum.se:

Vårdprogram på remiss

Remissrunda 2

  • Lungcancer
  • Urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Läs mer via denna länk.


Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården

Regeringen beslutar att anta en långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Läs den långsiktiga inriktningen här.


Kontakt med RCC Sydöst i sommar

RCC Sydösts kansli är bemannat under hela sommaren, dock ej fulltaligt. Vi ber er därför ha överseende med att det eventuellt kan ta lite längre tid att få svar än vanligt.

Det finns möjlighet att få behörighet i INCA under hela sommaren.

Vill du komma i kontakt med oss, hör i första hand av dig till:
rccsydost@regionostergotland.se eller 010 – 103 35 05.

Cornflower av Lotus Johnson (CC BY NC).

RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.