Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.

Under veckan har säkert många av er haft verksamhetens första utvecklingsdag på förskolan. Många projekt, uppföljningar och kompetensutveckling väntar under terminen. Återigen behöver mer kunskap fyllas på om de yngsta barnen i förskolan. Platser finns fortfarande kvar på flertalet av SmåBarn i Lunds kurser runt om i landet.

Just nu är det även stort fokus på revidering av förskolans läroplan som väntas bli klar under våren. Det som kommer tillföras är bl.a. riktlinjer kring digitalisering. Hur ska vi se på det utifrån de yngsta barnens perspektiv och behov?


Apropå digitalisering i förskolan...

Hjärnforskaren Katarina Gospic förklarar hur barns hjärnor påverkas av att sitta framför läsplattor och mobiler. Hon ger också råd om hur lång tid som är lämplig för barn i olika åldrar.


Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan
Kvällsföreläsning 17.00-20.00
795 kr + moms
 Kursinformation
 
Anmälan

Förskolan på 2000-talet - Det lilla barnet i ett helhetsperspektiv
Basbehoven mat, sömn & kärlek – Hjärnans utveckling
Den livsviktiga anknytningen - Pedagogens förhållningssätt

Allt utifrån den senaste forskning om små barn och deras omsorgsbehov, utveckling och lärande, skollagen, Lpfö 98/16, Barnkonventionen, Småbarnens egen läroplan, Maria Montessoris och Jesper Juuls tankar.

Malmö
13 februari

 

Stockholm
15 februari

Göteborg
1 mars

 

Växjö
7 mars


Små barns inskolning i förskolan
Heldagskurs 09.00-16.00
1 750 kr + moms
Kursinformation 
Anmälan

365 dagar gammla möter många barn i dag det livslånga lärandet i organiserad form – i förskolan. Kompetent på många sätt men med stora individuella behov ska många klara av en arbetsvecka på 40-50 timmar och samtidigt har Sveriges förskolor aldrig tidigare haft så många små barn, i så stora grupper, under så långa dagar – det ställer krav!

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Enligt läroplanen ska varje barn, tillsammans med sina föräldrar få en god start i förskolan. Vad innebär det? Hur gör man för att möta det lilla barnets behov, föräldrarna och utgå från forskning om hjärnans utveckling och anknytningsteorin?

Kursdagen tar upp följande områden: Hjärnans utveckling, den livsviktiga anknytningen, pedagogens respektive förälderns roll. 
En väl genomarbetad inskolningsplan presenteras.

Stockholm
13 mars

 

Malmö
11 april

Göteborg
17 april

 


Materialtillverkningskurs  
Lund, 4 tillfällen våren 2018, 18.00 - 21.00
FULLBOKAD!
Intresset för denna kurs har varit oerhört stort. Nytt kurstillfälle planeras!


Att jobba lite extra med fokus på den personliga hygienen i förskolan just nu är välinvesterad tid och kan förebygga plötsliga och oönskade epidemier. 

Melodi: Blinka lilla stjärna
Tvätta tvätta liten hand,
bort med smuts och bort med sand,
mellan i och ovanpå,
tvätta munnen då och då,
tvätta tvätta liten hand,
bort med smuts och bort med sand.

 


Rekomenderas
Klicka på bilderna för att beställa hem


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till Småbarnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

 Avregistrera mig från månadsutskicken