Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 10 januari 2018

Kina öppnar för svenskt griskött

Kina, en av världens snabbast växande marknader, har nu ett utkast färdigt som är första steget för ett landsgodkännande för import av griskött från Sverige. För svenska grisuppfödare kan det innebära ökade inkomster på 150 miljoner kronor per år.

 

– Det här är ett fantastiskt genombrott. Vår ambitiösa satsning på kvalitet, djuromsorg och låg antibiotikaanvändning imponerar på de kinesiska myndigheterna och importföretagen, säger Anders Källström, vd på LRF.

Protokollet som kan leda till ett landsgodkännande från de kinesiska myndigheterna innebär att Sveriges regering nu kan inleda förhandlingarna om ett exportavtal med Kina angående svensk grisköttexport.

I Kina har konsumtionen av griskött ökat med 142 procent mellan 1990 och 2017. 65 procent av den kinesiska köttkonsumtionen är kött från gris. Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, vilket motsvarande en konsumtion av 2,2 miljoner ton griskött.

Sveriges lantbruksuniversitet får FN-uppdrag om antibiotikaresistens

SLU skriver i ett pressmeddelande att FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett universitetet att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa. 

Överanvändning och felanvändning av antibiotika orsakar utveckling av antibiotikaresistens. Syftet med uppdraget är att bidra till att utbredningen av antibiotikaresistens minskar på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa. Den svenska modellen, med nära samarbete mellan lantbruksnäringen, myndigheter och forskare, gör att Sverige har en väldigt låg användning av antibiotika jämfört med EU- och OECD-länderna. Cirka 15 procent av Sveriges antibiotika används inom djurhållningen medan den globala siffran uppskattas ligga på över 50 procent.

Lyssna på Köttpodden

Hos #Köttpodden prtatar programledare Elisabet Qvarford med kända profiler om kött ur alla möjliga infallsvinklar. Välkommen att lyssna du också. Länk: http://www.svensktkott.se/aktuellt/kottpodden/

Lägesrapport av handlingsplanerna 30 januari

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm ska vara genomförda i december 2018. Målsättningen för Handlingsplanerna är att öka den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött. Den 30 januari 2018 på Näringslivets Hus i Stockholm ger vi dig en lägesrapport över arbetet med handlingsplanerna. Under dagen redovisas måluppfyllnad för Handlingsplanerna och flera av de 199 åtgärder som branscherna jobbar med inom

Handlingsplanerna presenteras. Parallellt med vårt arbete med att genomföra Handlingsplanerna siktar vi också framåt och vi hoppas att du tillsammans med vår kunniga panel som finns på plats under dagen ska ge oss inspel till hur vi även framåt ska stärka det svenska köttet.

Anmälan görs senast den 22 januari på Svenska Köttföretagens hemsida:

http://www.kottforetagen.se/laegesrapportering-foer-handlingsplanerna-foer-gris-noet-och-lamm-den-30-januari-2018.html

Tips: Besök LRF statistikplattform för fakta

Det har varit hela värdekedjans aktörer inom svensk köttproduktion och myndigheter som gemensamt tagit fram Handlingsplaner för nöt-, gris- respektive lammproduktion. En av målsättningarna inom handlingsplanerina är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer.

Besök gärna statistik plattformen:

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/marknadsstatistik/statistikplattform-kott/

Ansök om produktivitetspengen

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 26,5 smågrisar per sugga och år. Tillägget är 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 26,5 – 29,5 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 29,5 och däröver smågrisar per sugga och år. Tillägget betalas ut för grisar som har producerats under år 2017. Produktivitetspengen ska betalas ut under tre år där 2017 är sista året för utbetalning. Uppgiften om producerade grisar hämtas från PigWin/WinPig. Produktivitetspengen förutsätter att du tar fram produktionsrapporter i WinPig eller PigWin löpande under året. Vi vill påminna om att det ska finnas minst två perioder som är avslutade under 2017 och att den sista perioden bör ha ett slutdatum mellan 15 november och 31 december. De insända perioderna måste också omfatta minst 250 dagar tillsammans. Eftersom tillägget betalas ut för grisar som producerats under de insända perioderna bör resultaten tillsammans omfatta hela 2017 för att maximal ersättning ska utbetalas. 

 

Detta ska du göra om du tror att din besättning uppfyller kriterierna för produktivitetspengen:

  • Sänd resultatet för 2017. Se bifogad instruktion.
  • Sänd en webbackup.
  • Anmäl dig på Svenska Köttföretagens hemsida senast den 28 februari.

Anmälan är obligatorisk och görs på Svenska Köttföretagens hemsida, direkt efter anmälan får du ett bekräftelsemejl på att din anmälan gått in. Kontakta Theres Strand om du inte får något bekräftelsemejl.

Suggringar behandlas som två enheter där Satelliter och Nav helt separat erhåller Produktivitetspengen var och en för sig. Alla satelliter i en suggring kommer att behandlas som en besättning så länge som ”gamla” PigWin används. Detta eftersom det inte är tekniskt möjligt för varje satellit i en ring att sända sitt eget årsmedeltal till PigWin support. Alla satelliter måste finnas med i underlaget till Navets produktionsrapport. Produktivitetspengen betalas ut till satelliter som i genomsnitt avvänjer mellan 12,0 – 12,5 avvanda grisar per kull och 12,6 grisar per kull och över samt till nav som har en grisningsprocent mellan 88,0 – 92,0 % och 92,1 % och där över.

Anmälan är obligatorisk och görs genom att ladda ner en blankett från Svenska Köttföretagens hemsida och skicka in den till theres.strand@kottforetagen.se senast den 28 februari 2018. Kontakta Theres Strand om du inte får någon bekräftelse.

För mer info läs mer här (http://www.kottforetagen.se/produktivitetspengen.html) eller kontakta Theres Strand, 0703-85 45 10.

Glöm inte att uppdatera din inköpsplan av livsvin 2018!

Vi ser att det saknas en del inköpsplaner för 2018. Det är extra viktigt att lämna in en inköpsplan för dig som köper dräktiga djur, då dessa behöver planeras för i god tid innan betäckning.

 

Vi har även möjlighet att ta in nya kunder på TN70 på obetäckta kategorier för att snabbare få in den nya genetiken i sin besättning och för att nå bättre resultat.

Behöver du komplettera dina beställningar av livdjur? Kontakta livdjurskontoret i god tid innan leverans.

Tel: 010-130 89 20
e-post: livdjur@kottforetagen.se

Läs mer här: http://www.kottforetagen.se/inkoepsplan-2018.html

Vi vill tacka alla våra seminkunder för gott samarbete 2017. Ett speciellt stort tack till er alla för samarbete under jul och nyår med alla röda dagar som försvårar leveranserna ut till er. Men med er hjälp och förståelse så har leveranserna under julhelgerna fungerat över förväntan

Investering i IVOS II höjer kvaliteten på vårt semin till kunderna ytterligare

Under hösten 2017 har Svenska Köttföretagen införskaffat en IVOS ll. IVOS II är en maskin som ska ge en bättre och säkrare bedömning av spermierna.

Processen går till så att maskinen tar ett flertal antal bilder som den sedan omvandlar till en film och på så sätt kan vi göra en objektiv bedömning så att all vår semin bedöms likadant. Det vi säkerställer och bedömer är fem stycken olika defekter som vi tidigare inte kunnat se i ett vanligt mikoskop idag!

Med den ökade kontroll och bedömning som den nya tekniken ger kan Svenska Köttföretagen erbjuda allt bättre och högre kvalité på de produkter som kommer hem till din gård.

Vår investering är den modernaste på marknaden och vi är oerhört tacksamma att vi har tillgång till detta hjälpmedel att höja kvaliteten ytterligare. För dig som kund innebär det att du får en ännu bättre och säkrare produkt än tidigare.

Seminförsäljningen ökade med 0,9% under 2017, vilket är en ökning med knappt 500 doser per månad jämfört med 2016. Totalt levereds det ut strax över 692 000 doser 2017.

Försäljniningen av faderraser ökade med 1% och försäljningen av moderraser minskade med 0,3%.

I snitt levererar våra seminstationer tillsammans ut ca 12 000 doser från våra faderraser varje vecka och ca 1 200 doser från våra moderraser.

Läs mer: http://www.kottforetagen.se/statistik-seminforsaljning.html

     

Livdjursförsäljningen ökade med 0,5% 2017. Försäljningen ökade mest i början av året vilket till stor del berodde på nybyggnationer och uppförökningar. Under andra halvan av året var försäljningen lägre än normalt, främst var det efterfrågan på dräktiga djur under hösten och vintern som varit lägre än vad den brukar vara.

Kategorin dräktiga är fortsatt den största kategorin, men fortsätter att minska – både procentuellt och volymmässigt. 2017 minskade försäljningen av dräktiga djur med 3% och stod för 35% av volymen sålda djur (jämfört med 40% 2015). Istället har de obetäckta kategorierna ökat. Försäljningen av ämne ökade med 5,6% och obetäckta/betäckningsfärdiga ökade med 3,6%.

Läs mer: http://www.kottforetagen.se/statistik-livdjursforsaljning.html

Uppföljning seminverksamheten

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som följs upp kvartalsvis beträffande suggors dräktighetsresultat genom semin. Besättningarna använder WinPig/PigWin för produktionsuppföljning. Besättningarna är spridda över landet och får hem semin varje till var tredje vecka. Alla våra leveranssätt är representerade.

Senaste uppföljningsperioden är semineringar och grisningar i perioden 170701-170930. Varje kvartal består av ca 3500 semineringar. Jämfört med det nationella medeltalet för Sverige 2016 så ligger medeltalet för referensbesättningarna över medeltalet för både dräktighetsprocent och totalfödda. Siffrorna för kvartal 3 2017 är preliminära.

Har du frågor kring våra referensbesättningar eller vårt kvalitetsarbete kontakta Linda Lundberg Affärsområdeschef för Genetik linda.lundberg@kottforetagen.se

Läs mer: http://www.kottforetagen.se/uppfoeljning-av-seminverksamheten.html

     

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se

Erbjudande i januari...

... och vårt erbjudande i februari

 

 

kottforetagen.se
Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

Svenska Köttföretagen är ett utvecklingsbolag som ska öka lönsamheten för våra kunder genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att skapa positiv trend för svensk köttproduktion genom att framtidstro, hållbarhet, innovation och glädje.

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . fax 0500-48 33 70 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.