Lördag 16 december 2017

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoVi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden 

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Välbesökt julmarknad

Strandbadens Julmarknad söndagen den 26 november var välbesökt. Uppskattningsvis kom det ca 400 personer, men alla var ju inte där sam­tidigt.

Tack till alla utställare. Tack till Eva Almér och hennes sångelev Engla som med sina sånger skapade rätt julstämning. Tack till Bitt Larsson, Monica Berg och Elisabet Rosenqvist för god planering och samordning. Och tack till Strandbadens egen tomte, Tompa.

Vill du också vara med? Ny möjlighet nästa år – på eftermiddagen söndag 25 november 2018.

Info: Elisabeth Rosenqvist,
nowtc@outlook.com, tel 073-908 41 08


IBC Elinstallation

Jullunch

Torsdag 14 och torsdag 21 december serverar Örestrand jullunch för 295 kr med alkoholfri glögg, sill- och laxbuffé, whiskey- och lingonmarinerad kalkon med brysselkål och rödkål samt mandelmussla med grädde och sylt. Litet gottebord ingår också.

Boka bord eller bara kom!

Jul på Örestrand

Örestrand bjuder också in till en Jul på Örestrand fram till 21 december med kall buffé, whiskey- och lingonmarinerad kalkon med rödkål, brysselkål, whiskeysås och äpplemos samt mandelmussla med sylt och vispgrädde. Även här ingår gottebord.

Pris 295 kr (endast kall buffé 195 kr, endast varmrätt 195 kr och för gottebordet tillkommer då 50 kr). Minimum 15 personer.

Trångt hemma i Jul och Nyår?

Julpriser på Örestrand 22 dec till 7 jan.

Boende, endast hotell 695 kr/natt/rum för 1-2 personer.
Boende, endast vandrarhem från 395 kr/natt/rum för 1-2 personer.

Ingen städning eller frukost ingår (dock ingår slutstädning naturligtvis).

Receptionen är stängd, men kan nås på ett journummer och Örestrand har daglig tillsyn.

Bokning: Tel 042-34 00 76, info@orestrand.se eller direkt i receptionen.


Örestrand

Tjugondag Knut
ska julen ut

Vill du bli av med din julgran efter jul?

Årskurs 8Nyhamnsskolan samlar in pengar för att kunna göra en toleransresa till Auschwitz/Polen nästa läsår.

För 50 kr blir du av med din julgran den 13 januari.

Swisha 50 kr till 0723-10 79 96 och mejla namn och adress till skolresa@hotmail.com senast den 10 januari. Tänk på att det bör vara samma namn i mejlet som Swishen kommer ifrån.

Har du inte Swish kan du mejla din adress och sedan sätta fast en påse med en 50-lapp på julgranen.

Ställ ut din julgran bredvid din soptunna senast kl 8:00 den 13 januari så hämtas granen under dagen.

Upprustning på gång

Till våren påbörjas en upprustning av Stationstorget.­ Höganäs kommun har avsatt en miljon kronor för detta. Landskapsarkitekt Viktoria Enoksson har tagit fram en första skiss. Denna bearbetas nu av Ragnar Falck och Janne Jurkiwicz.
– Det är bra att det görs en upprustning. För min del är det viktigt att Stationstorget blir mer inbjudande och att man tar tillvara kopplingen till den intilliggande skogen med grillplatsen och lekplatsen på heden nedanför. Då går det inte att mellan Stationstorget och skogen ha en cykelbana som tillåter biltrafik i båda riktningarna plus en bilparkering. Vidare måste avgränsningen mot väg 111 fungera, säger Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens Byaförening.

I början av nästa år utkommer en digital Strand-Bulletinen med ett förslag till utformning!


Dalakraft

Tomatodlingen

Kullatomater ABs förhandsansökan om bygglov för tomatodling öster om Dannevangsområdet skulle behandlats av Byggnadsnämnden 24 augusti, men ansökan drogs tillfälligt tillbaka. Troligen ville man
bl a komplettera ansökan med en lösning på energifrågan, för att därefter återkomma till Byggnadsnämnden. Så har ännu inte skett.

Det är tveksamt om man gör något nytt försök i varje fall på den platsen. Motståndet från de boende i Dannevangsområdet och Strandbaden i övrigt är kompakt. Detta motstånd måste respekteras.

Nej tack till en gigantisk växthusindustrianläggning öster om Dannevangsområdet!

Grannar
mot brott

Goda och aktiva grannar är det bästa försvaret mot inbrott. Tyvärr har det nyligen skett några inbrott i vårt område.

Alla som upptäcker något som tyder på planering eller förberedelse till inbrott uppmanas att förmedla detta till närboende. Detta kan med fördel göras via byaföreningens Facebook-sida. Bra larm och DNA-märkning avskräcker och försvårar inbrott.

Låt oss hjälpas åt att förhindra inbrott!

 

Kontaktperson för Grannar mot brott i Strandbaden: Pernilla Myrefelt
pernilla@myrefelt.se

Tunnor
och påsar
för hundbajs

De allra flesta hundägare sköter upplockning av hundbajs, men vi har fått synpunkter på att inte alla gör det.

För att underlätta detta har vi genom Monica Berg till kommunen lämnat ett förslag på var det behövs nya tunnor samt att alla tunnor bör ha en uppsättning med påsar.

Hoppas att det blir ännu bättre!Nuvarande väg 111

En av våra viktigaste frågor gäller det bristande underhållet och förekomsten av ett antal trafikfaror på väg 111 genom Strandbaden.

Strandbadens Byaförening har till Trafikverket lämnat förslag till åtgärder. Det löpande underhållet har blivit något bättre och en del åtgärder har gjorts, t ex ett par förbättrade busshållplatser.

Tyvärr är det svårt att få till en dialog med Trafikverket angående utformning och prioritering. Man anser inte att man har resurser för att på plats gå igenom vad som behöver göras och hur detta bör ske.

Fler övergångsställen med eller utan ljussignaler är inte aktuellt, då dessa anses vara trafikfarliga. Vi står på kölista för att få av Trafikverket uppsatta hastighets-
displayer.

Vi kommer fortsätta med att bearbeta Trafikverket!

Ny väg 111

Strandbadens Byaförening har länge verkat för en ny väg 111 öster om Strandbaden.

Vårt förslag är att låta den nya vägen gå utom såväl Strandbaden som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en barriär mellan Strandbaden och skolor, fritidshem, idrottsplats, mm i Nyhamnsläge.

Alla inklusive Trafikverket och Höganäs kommun tycks eniga om att den nuvarande trafiksituationen på väg 111 genom bl a Strandbaden men även genom Höganäs är helt ohållbar.

Det är obegripligt att man låter all trafik till, från och förbi Höganäs gå via rondellen mitt i stan. Efter omläggningen av väg 111 utom Viken tycks man helt ha tappat idéer och kraft om en fortsättning. Trafikverket och kommunen har gjort omfattande studier av den nuvarande situationen, men tycks ha svårt att komma till åtgärder.

Det är hög tid att fatta beslut om en ny väg 111 utom Strandbaden och Nyhamnsläge. Det är hög tid att börja bygga den nya vägen.


Glasmästar'n i Höganäs

Regler utmed kuststräckan

Strandbadens Byaförening har länge och på olika sätt verkat för en enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning utmed kuststräckan i Strandbaden.

Denna består av tre områden med olika regler. Det blir obegripligt för bl a de som vandrar utmed Kullaleden och de som cyklar utmed Kattegattleden. Vi menar att det är nödvändigt med en enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning om cykling, hundar, eldning, camping, ridning, mm.

Cykling är tillåten på Böljegatan. I övrigt borde den vara förbjuden utmed Kullaledens

sträckning. Förbud mot lösa hundar borde gälla hela kuststräckan. På Ören borde gälla beträdnadsförbud under häckningsperioden.

Byaföreningen har lämnat in en skrivelse i vilken vi kräver att Länsstyrelsens naturvårdsenhet i samverkan med Höganäs kommun skyndsamt tar sig an dessa angelägna frågor. Länsstyrelsens naturvårdsenhet satte i slutet av oktober igång en process där alla föreskrifter, skötselplaner och bevarandeplaner ska ses över med sikte på bl a en ökad enhetlighet.

Byaföreningens förhoppning är att naturvårdsenheten tar saken på allvar och tillgodoser våra krav.

Hoppas att det blir klart till sommaren!


Löhr Montage AB

Årsmöte och strandstädning

Onsdagen den 4 april är du välkommen på årsmöte med spännande tema och lördagen den 7 april på förmiddagen blir det strandstädning med korvgrillning.

God Jul & Gott Nytt År!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.